Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رسوم دست و پا گیر ازدواج در برابر جوانان نیمروزی

از پنج تا ده سال زمان می‌برد تا یک جوان در ولایت نیمروز صاحب عروس شود. به گفته‌ی باشنده‌گان این ولایت، رسم و رواج های دست‌ و پاگیر و مهریه‌های بلند عروسی از چالش‌های اصلی سد راه جوانان این ولایت می‌باشد.

رحیم‌گل (سی ساله) باشنده‌ی شهر زرنج است که هفت سال پیش نامزد شد، اما به علت تنگ‌دستی و نبود امکانات مالی تا کنون نتوانسته است  عروسی کند.

مهریه عروسی او ۵۰۰ هزار افغانی تعیین شده است، اما او در این مدت فقط ۲۰۰ هزار افغانی را به خانواده‌ی نامزداش آماده کرده است. رحیم‌گل سرپرست یک خانواده هفت نفری نیز است و با سه چرخه که دارد، روزانه دوصد تا سه‌صد افغانی عاید دارد. 

رحیم‌گل، باشنده زرنج به طلوع‌نیوز گفت: «هفت سال است نامزد استم، اما دولک را تاحال پوره نکردیم. توان مالی ندارم، روزانه دوصد یا سه صد پیدا می‌کنم که خرچ خانه ام نمی‌شود.»

به گفته باشنده گان زرنج، از بهر مهریه‌های بلند، هفت تا ده سال زمان می‌گیرد که یک جوان هزینه‌ی عروسی‌اش را پیدا کند. 

احمد علی، باشنده شهر زرنج، گفت: «وقتی این پیشکش سنگین باشد، خیلی از مشکلات را به بار می‌آورد. حضرت رسول ص می‌فرماید، ازدواجی که دارای مهریه بالا باشد، خیر وجود ندارد.»

شماری ازعالمان دین هزینه‌های گزاف را که به اقتصاد خانواده‌ها زیان برساند، با حکم شریعت سازگار نمی‌دانند.

مولوی سید حفیظ الله، عالم دین، می‌گوید: «اگرچه مهریه گرفتن در شریعت درست است، اما به حد و اندازه باشد، به اندازه یی که پسر توانایی داشته باشد.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که تلاش می‌شود تا جلو رسم و رواج های پرهزینه در این ولایت گرفته شود. 

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «این مسوولیت هر فرد جامعه است، چه عالم باشد، چه ریش سفید. آنان باید در این بخش اقدام کنند و کاری انجام دهند.»

برخی از خانواده‌ها در ولایت نیمروز می‌گویند که هزینه‌های بلند عروسی سبب شده تا بیشتر جوانان به بیرون از کشور بروند و با خطر های جدی رو به رو شوند.

رسوم دست و پا گیر ازدواج در برابر جوانان نیمروزی

برخی از خانواده‌ها در ولایت نیمروز می‌گویند که هزینه‌های بلند عروسی سبب شده تا بیشتر جوانان به بیرون از کشور بروند و با خطر های جدی رو به رو شوند.

تصویر بندانگشتی

از پنج تا ده سال زمان می‌برد تا یک جوان در ولایت نیمروز صاحب عروس شود. به گفته‌ی باشنده‌گان این ولایت، رسم و رواج های دست‌ و پاگیر و مهریه‌های بلند عروسی از چالش‌های اصلی سد راه جوانان این ولایت می‌باشد.

رحیم‌گل (سی ساله) باشنده‌ی شهر زرنج است که هفت سال پیش نامزد شد، اما به علت تنگ‌دستی و نبود امکانات مالی تا کنون نتوانسته است  عروسی کند.

مهریه عروسی او ۵۰۰ هزار افغانی تعیین شده است، اما او در این مدت فقط ۲۰۰ هزار افغانی را به خانواده‌ی نامزداش آماده کرده است. رحیم‌گل سرپرست یک خانواده هفت نفری نیز است و با سه چرخه که دارد، روزانه دوصد تا سه‌صد افغانی عاید دارد. 

رحیم‌گل، باشنده زرنج به طلوع‌نیوز گفت: «هفت سال است نامزد استم، اما دولک را تاحال پوره نکردیم. توان مالی ندارم، روزانه دوصد یا سه صد پیدا می‌کنم که خرچ خانه ام نمی‌شود.»

به گفته باشنده گان زرنج، از بهر مهریه‌های بلند، هفت تا ده سال زمان می‌گیرد که یک جوان هزینه‌ی عروسی‌اش را پیدا کند. 

احمد علی، باشنده شهر زرنج، گفت: «وقتی این پیشکش سنگین باشد، خیلی از مشکلات را به بار می‌آورد. حضرت رسول ص می‌فرماید، ازدواجی که دارای مهریه بالا باشد، خیر وجود ندارد.»

شماری ازعالمان دین هزینه‌های گزاف را که به اقتصاد خانواده‌ها زیان برساند، با حکم شریعت سازگار نمی‌دانند.

مولوی سید حفیظ الله، عالم دین، می‌گوید: «اگرچه مهریه گرفتن در شریعت درست است، اما به حد و اندازه باشد، به اندازه یی که پسر توانایی داشته باشد.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز می‌گوید که تلاش می‌شود تا جلو رسم و رواج های پرهزینه در این ولایت گرفته شود. 

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «این مسوولیت هر فرد جامعه است، چه عالم باشد، چه ریش سفید. آنان باید در این بخش اقدام کنند و کاری انجام دهند.»

برخی از خانواده‌ها در ولایت نیمروز می‌گویند که هزینه‌های بلند عروسی سبب شده تا بیشتر جوانان به بیرون از کشور بروند و با خطر های جدی رو به رو شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره