Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل: امارت اسلامی محدودیت بر زنان و دختران را بر دارد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل با نشر یک اعلامیه از امارت اسلامی خواسته اند تا از سیاست‌های محدود سازی حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران در افغانستان، دست بردارد.

در این اعلامیه که از سوی پانزده عضو این شورا به نشر رسیده، به شدت از کاهش رعایت حقوق بشری زنان و دختران نگرانی شده است.

نگرانی از اعمال محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان پس از آن افزایش پیدا کرد که امارت اسلامی دستور داد تا مجریان زن حین اجرای برنامه صورت شان را بپوشانند.

اعلامیه همچنان از امارت اسلامی خواسته است تا به دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم اجازه فراگیری آموزش بدهد و دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنان بازگشایی کند.

در همین حال توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در توییتی گفته است که جهان برای تغییر سیاست‌های محدودکننده‌ی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران در افغانستان، متحد است. آقای وست افزوده که کشورهای جهان همچنان خواستار تمرکز برای با ثبات سازی اقتصاد در این کشور است.

از سوی دیگر، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در تویتی می‌گوید: «هم دست شدن مردان در اعتراض به پوشانیدن صورت مجریان زن در اجرای برنامه، نمونه قدرتمند همبستگی مردان با زنان است و این نوعی از رهبری‌ست که افغانستان به آن نیاز دارد.»

اما مقام‌های امارت اسلامی تاکنون در پیوند به این اعلامیه واکنش نشان نداده اند.

سازمان ملل: امارت اسلامی محدودیت بر زنان و دختران را بر دارد

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که جهان برای تغییر سیاست‌های محدودکننده‌ی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران در افغانستان، متحد است.

Thumbnail

اعضای شورای امنیت سازمان ملل با نشر یک اعلامیه از امارت اسلامی خواسته اند تا از سیاست‌های محدود سازی حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران در افغانستان، دست بردارد.

در این اعلامیه که از سوی پانزده عضو این شورا به نشر رسیده، به شدت از کاهش رعایت حقوق بشری زنان و دختران نگرانی شده است.

نگرانی از اعمال محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان پس از آن افزایش پیدا کرد که امارت اسلامی دستور داد تا مجریان زن حین اجرای برنامه صورت شان را بپوشانند.

اعلامیه همچنان از امارت اسلامی خواسته است تا به دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم اجازه فراگیری آموزش بدهد و دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنان بازگشایی کند.

در همین حال توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در توییتی گفته است که جهان برای تغییر سیاست‌های محدودکننده‌ی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران در افغانستان، متحد است. آقای وست افزوده که کشورهای جهان همچنان خواستار تمرکز برای با ثبات سازی اقتصاد در این کشور است.

از سوی دیگر، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در تویتی می‌گوید: «هم دست شدن مردان در اعتراض به پوشانیدن صورت مجریان زن در اجرای برنامه، نمونه قدرتمند همبستگی مردان با زنان است و این نوعی از رهبری‌ست که افغانستان به آن نیاز دارد.»

اما مقام‌های امارت اسلامی تاکنون در پیوند به این اعلامیه واکنش نشان نداده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره