Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشنده‌های پایتخت از پرچاوی‌ دوامدار برق

پرچاوی‌های دوامدار برق به نگرانی‌های پایتخت نشینان افزوده است. آنان از امارت اسلامی و شرکت برشنا می‌خواهند که برای این مشکل راه حل بنیادی دریابند و امنیت پایه‌های برق را تامین کنند.

احمد فیاض، باشنده کابل، گفت: «به سکتورهای امنیتی صدا بزنند سکتورهای امنیتی که در قسمت تامین پایه‌های برق نقش دارند، وظایف خود را به گونه درست انجام دهند که برق قطع نشود.»

از سویی هم، برخی دیگر از باشنده‌های شهر کابل می‌گویند که پول صرفیه برق نسبت به مصرف آنان به مراتب بیشتر است.

سید قدیر، باشنده کابل، گفت: «دیگر ماه‌ها شش یا هفت صد می‌آمد، اما حال در یک شبانه روز از طرف روز هیچ نمی‌باشد. شب هشت یا نه شب می‌آید که ما خواب می‌باشیم و بل برق بالا می‌آید. گاز قیمت است، اقتصاد ضعیف است، مردم بیکار است و مشکلات زیاد است.»

شرکت برشنا نخواست در باره پرچاوی‌های دوامدار برق در پایتخت با ما در تهیه خبر گفت‌وگو کند، اما وزارت انرژی و آب می‌گوید که بربنیاد برنامه‌یی که روی دست دارد، تلاش می‌شود برق مورد نیاز کشور از منابع داخلی تامین شود.

محمد عابد انورزی، رییس عمومی خدمات تخنیکی وزارت انرژی و آب، گفت: «پروژه‌های درازمدت است، پروژه‌های نیست که در یک سال یا شش ماه تکمیل شود، هر بند که جور می‌شود چهار تا پنج سال را در بر می‌گیرد.»

بیش از هشتاد درصد برق مورد نیاز کشور از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دالر می‌پردازد.

شکایت باشنده‌های پایتخت از پرچاوی‌ دوامدار برق

بیش از هشتاد درصد برق مورد نیاز کشور از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دالر می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

پرچاوی‌های دوامدار برق به نگرانی‌های پایتخت نشینان افزوده است. آنان از امارت اسلامی و شرکت برشنا می‌خواهند که برای این مشکل راه حل بنیادی دریابند و امنیت پایه‌های برق را تامین کنند.

احمد فیاض، باشنده کابل، گفت: «به سکتورهای امنیتی صدا بزنند سکتورهای امنیتی که در قسمت تامین پایه‌های برق نقش دارند، وظایف خود را به گونه درست انجام دهند که برق قطع نشود.»

از سویی هم، برخی دیگر از باشنده‌های شهر کابل می‌گویند که پول صرفیه برق نسبت به مصرف آنان به مراتب بیشتر است.

سید قدیر، باشنده کابل، گفت: «دیگر ماه‌ها شش یا هفت صد می‌آمد، اما حال در یک شبانه روز از طرف روز هیچ نمی‌باشد. شب هشت یا نه شب می‌آید که ما خواب می‌باشیم و بل برق بالا می‌آید. گاز قیمت است، اقتصاد ضعیف است، مردم بیکار است و مشکلات زیاد است.»

شرکت برشنا نخواست در باره پرچاوی‌های دوامدار برق در پایتخت با ما در تهیه خبر گفت‌وگو کند، اما وزارت انرژی و آب می‌گوید که بربنیاد برنامه‌یی که روی دست دارد، تلاش می‌شود برق مورد نیاز کشور از منابع داخلی تامین شود.

محمد عابد انورزی، رییس عمومی خدمات تخنیکی وزارت انرژی و آب، گفت: «پروژه‌های درازمدت است، پروژه‌های نیست که در یک سال یا شش ماه تکمیل شود، هر بند که جور می‌شود چهار تا پنج سال را در بر می‌گیرد.»

بیش از هشتاد درصد برق مورد نیاز کشور از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دالر می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره