Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرایط مشروعیت بخشیدن به حکومت تازه در افغانستان از دید امریکا

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که مشروعیت بخشیدن به حکومت تازه در افغانستان بسته‌گی به اعاده حقوق بانوان و دختران، پیکار با هراس‌افگنی و مسایل دیگر در افغانستان دارد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا راهکار های حکومت سرپرست امارت اسلامی را در باره بانوان و دختران انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این راهکار ها اثر های منفی بر روابط واشنگتن-کابل خواهند گذاشت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«مشروعیت که طالبان به دنبال آن از جامعه جهانی استند در گرو رعایت حقوق زنان، پیکار با هراس‌افگنی، رعایت حقوق انسانی اقلیت‌ها و اجازه سفر به کسانی است که خواهان ترک افغانستان استند و همچنان وابسته به عدم فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در این کشور است.»

این در حالی‌ست که کابل همواره ادعا کرده است که حقوق بانوان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی تامین است.

از سوی هم، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز می‌گوید که برگزاری لویه جرگه با در نظرداشت اوضاع جاری به حکومت کنونی مشروعیت نخواهد داد.

پس از پخش گزارش‌ها در باره ایجاد کمیسیونی از بهر برگزاری لویه جرگه از سوی امارت اسلامی، اتحادیه اروپا می‌گوید که این لویه جرگه نمی‌تواند اوضاع کنونی افغانستان را بهتر بسازد.

اندر یاس وان برانت، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«لویه جرگه اوضاع را بهبود نخواهد بخشید‌ و کافی نخواهد بود؛ البته که آنان نمی‌خواهند رای اعتماد مردم را جلب کنند؛ باید همه جوانب آن را بپذیرند اما برگزاری یک ملاقات یا نشستی که همه در آن تمامی طرفها نباشند و آن را نپذیرند ارزش نخواهد داشت.»

آقای برانت همچنان از ایجاد برخی از محدویت‌ها بر بانوان نگرانی می‌کند و می‌افزاید مسایلی که قرار بود بهتر شوند عقب گرد داشته اند.

خواستیم در این باره دیدگاه امارت اسلامی را داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم.

اما آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گونی دارند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«این پالیسی‌ها فاصله را بین مردم و حکومت ایجاد کرده، بین حکومت و جامعه بین‌المللی خصوصا کشورهای اسلامی ایجاد کرده و یک فضای خفقان را در افغانستان به میان آروده اند.»

پیش از این شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم از ایجاد کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه خبر داده است.

آقای دلاور هرچند در باره زمان برگزاری این جرگه چیزی نگفته است، اما تاکید ورزیده است که در این جرگه تمامی افغانان به ویژه چهره های اثرگذار در روند صلح فرا خوانده خواهند شد.

شرایط مشروعیت بخشیدن به حکومت تازه در افغانستان از دید امریکا

از سوی هم، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز می‌گوید که برگزاری لویه جرگه با در نظرداشت اوضاع جاری به حکومت کنونی مشروعیت نخواهد داد.

Thumbnail

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که مشروعیت بخشیدن به حکومت تازه در افغانستان بسته‌گی به اعاده حقوق بانوان و دختران، پیکار با هراس‌افگنی و مسایل دیگر در افغانستان دارد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا راهکار های حکومت سرپرست امارت اسلامی را در باره بانوان و دختران انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این راهکار ها اثر های منفی بر روابط واشنگتن-کابل خواهند گذاشت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت:«مشروعیت که طالبان به دنبال آن از جامعه جهانی استند در گرو رعایت حقوق زنان، پیکار با هراس‌افگنی، رعایت حقوق انسانی اقلیت‌ها و اجازه سفر به کسانی است که خواهان ترک افغانستان استند و همچنان وابسته به عدم فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در این کشور است.»

این در حالی‌ست که کابل همواره ادعا کرده است که حقوق بانوان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی تامین است.

از سوی هم، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز می‌گوید که برگزاری لویه جرگه با در نظرداشت اوضاع جاری به حکومت کنونی مشروعیت نخواهد داد.

پس از پخش گزارش‌ها در باره ایجاد کمیسیونی از بهر برگزاری لویه جرگه از سوی امارت اسلامی، اتحادیه اروپا می‌گوید که این لویه جرگه نمی‌تواند اوضاع کنونی افغانستان را بهتر بسازد.

اندر یاس وان برانت، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«لویه جرگه اوضاع را بهبود نخواهد بخشید‌ و کافی نخواهد بود؛ البته که آنان نمی‌خواهند رای اعتماد مردم را جلب کنند؛ باید همه جوانب آن را بپذیرند اما برگزاری یک ملاقات یا نشستی که همه در آن تمامی طرفها نباشند و آن را نپذیرند ارزش نخواهد داشت.»

آقای برانت همچنان از ایجاد برخی از محدویت‌ها بر بانوان نگرانی می‌کند و می‌افزاید مسایلی که قرار بود بهتر شوند عقب گرد داشته اند.

خواستیم در این باره دیدگاه امارت اسلامی را داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم.

اما آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گونی دارند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«این پالیسی‌ها فاصله را بین مردم و حکومت ایجاد کرده، بین حکومت و جامعه بین‌المللی خصوصا کشورهای اسلامی ایجاد کرده و یک فضای خفقان را در افغانستان به میان آروده اند.»

پیش از این شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم از ایجاد کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه خبر داده است.

آقای دلاور هرچند در باره زمان برگزاری این جرگه چیزی نگفته است، اما تاکید ورزیده است که در این جرگه تمامی افغانان به ویژه چهره های اثرگذار در روند صلح فرا خوانده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره