Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی دانش‌آموزان دختر در فراه از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب

برخی از دانش‌آموزان دختر در ولایت فراه از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نگران استند. به گفته آنان، هرچند بیشتر از دو ماه از سال آموزشی گذشته است، اما تاکنون به آنان اجازه داده نشده است که مکتب بروند.

زیبا که دانش‌آموز صنف دوازدهم است به علت بسته بودن مکتب نگران است؛ او که در خانه سرگرم مطالعه است، می‌گوید که روز به روز بر ناامیدی‌اش افزوده می‌شود.

این دانش‌آموز دختر از رهبران امارت اسلامی خواست‌هایی دارد.

زیبا، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «بخاطر بازشدن مکتب‌ها یک پلان موثر را طرح کنند تا دختران مانند بچه‌ها در مکتب‌ها نقش پررنگ داشته باشد.»

فروزان، فعال عرصه حقوق زن، می‌گوید: «در جریان سه سال تنها یک سال درس خواندند و دو سال دیگر به هدر رفت. ما از حکومت می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.»

در همین حال باشنده‌گان فراه می‌گویند با آنکه بیشتر از دو ماه از سال آموزشی گذشته است، اما تاکنون از سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هیچ خبری نیست.

شیر احمد، باشنده فراه، گفت: «اسلام گفته که مرد و زن همه حق تحصیل دارند و ما خواهش داریم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست معارف فراه نشان می‌دهند که از میان ۳۷۲ مکتب؛ ۸۱ مکتب آن دخترانه استند.

با این هم، به تازه‌گی وزارت معارف از ایجاد یک کمیته در باره بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم خبر داده است.

نگرانی دانش‌آموزان دختر در فراه از ممنوعیت رفتن دختران به مکتب

باشنده‌گان فراه می‌گویند با آنکه بیشتر از دو ماه از سال آموزشی گذشته است، اما تاکنون از سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هیچ خبری نیست.

Thumbnail

برخی از دانش‌آموزان دختر در ولایت فراه از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نگران استند. به گفته آنان، هرچند بیشتر از دو ماه از سال آموزشی گذشته است، اما تاکنون به آنان اجازه داده نشده است که مکتب بروند.

زیبا که دانش‌آموز صنف دوازدهم است به علت بسته بودن مکتب نگران است؛ او که در خانه سرگرم مطالعه است، می‌گوید که روز به روز بر ناامیدی‌اش افزوده می‌شود.

این دانش‌آموز دختر از رهبران امارت اسلامی خواست‌هایی دارد.

زیبا، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «بخاطر بازشدن مکتب‌ها یک پلان موثر را طرح کنند تا دختران مانند بچه‌ها در مکتب‌ها نقش پررنگ داشته باشد.»

فروزان، فعال عرصه حقوق زن، می‌گوید: «در جریان سه سال تنها یک سال درس خواندند و دو سال دیگر به هدر رفت. ما از حکومت می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.»

در همین حال باشنده‌گان فراه می‌گویند با آنکه بیشتر از دو ماه از سال آموزشی گذشته است، اما تاکنون از سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هیچ خبری نیست.

شیر احمد، باشنده فراه، گفت: «اسلام گفته که مرد و زن همه حق تحصیل دارند و ما خواهش داریم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست معارف فراه نشان می‌دهند که از میان ۳۷۲ مکتب؛ ۸۱ مکتب آن دخترانه استند.

با این هم، به تازه‌گی وزارت معارف از ایجاد یک کمیته در باره بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم خبر داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره