Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رد گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل از سوی وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه کشور گزارش تازه‌ شورای امنیت سازمان ملل را در باره حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن خارجی در افغانستان رد کرد.

این وزارت در اعلامیه‌یی بار دیگر اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر نمی‌دهد.

شورای امنیت سازمان ملل دو روز پیش در یک گزارش تازه گفته است که امارت اسلامی روابط‌‌ اش را با القاعده حفظ کرده و نیز رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با رهبر امارت اسلامی تجدید کرده است.

اما وزارت خارجه با رد یافته‌های این گزارش، می‌گوید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان از هرگونه آسیب به کشورهای منطقه و جهان از افغانستان جلوگیری شده است.

احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر بر تعهدات خويش تاکید می‌کند و اطمینان می‌دهد که به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگری نخواهد داد. ما هم‌چنان خواهان آن هستیم که اطلاعات از منابع ناشناخته دریافت نگردد و به دولت فعلی افغانستان این حق مشروع آن داده شود تا حقایق را از طریق نماینده دایمی خویش به شورای امنیت و سایر کشورها ارائه کند.»

از حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان در حالی نگرانی می‌شود که گروه داعش در ماه های پسین مسوولیت برخی از حمله‌های مرگبار را در افغانستان به دوش گرفته است.

رد گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل از سوی وزارت امور خارجه

شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی گفته است که امارت اسلامی روابط‌‌ اش را با القاعده حفظ کرده و نیز رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با رهبر امارت اسلامی تجدید کرده است.

Thumbnail

وزارت امور خارجه کشور گزارش تازه‌ شورای امنیت سازمان ملل را در باره حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن خارجی در افغانستان رد کرد.

این وزارت در اعلامیه‌یی بار دیگر اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر نمی‌دهد.

شورای امنیت سازمان ملل دو روز پیش در یک گزارش تازه گفته است که امارت اسلامی روابط‌‌ اش را با القاعده حفظ کرده و نیز رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با رهبر امارت اسلامی تجدید کرده است.

اما وزارت خارجه با رد یافته‌های این گزارش، می‌گوید که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان از هرگونه آسیب به کشورهای منطقه و جهان از افغانستان جلوگیری شده است.

احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر بر تعهدات خويش تاکید می‌کند و اطمینان می‌دهد که به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگری نخواهد داد. ما هم‌چنان خواهان آن هستیم که اطلاعات از منابع ناشناخته دریافت نگردد و به دولت فعلی افغانستان این حق مشروع آن داده شود تا حقایق را از طریق نماینده دایمی خویش به شورای امنیت و سایر کشورها ارائه کند.»

از حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان در حالی نگرانی می‌شود که گروه داعش در ماه های پسین مسوولیت برخی از حمله‌های مرگبار را در افغانستان به دوش گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره