Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساختمان تلویزیون میترا در بلخ به مدرسه تبدیل شد

ساختمان تلویزیون خصوصی میترا در ولایت بلخ به یک مدرسه مبدل شده است. سرپرست وزارت معارف در مراسم گشایش این مدرسه می‌گوید که امارت اسلامی به آموزش‌های دینی بیشتر توجه دارد.

در حال حاضر، بیشتر از هزار دانش‌آموز در ساختمان این تلویزیون سرگرم آموزش‌های دینی استند که این مدرسه زیر نام "مدرسه جهادی" گشایش یافته است.

از سویی هم، مولوی قدرت الله ابو حمزه، والی بلخ می‌گوید که با گشایش این مدرسه برای بیش از یک هزار تن زمینه آموزش دینی فراهم شده است.

مولوی قدرت الله ابو حمزه گفت: «بیست سال مبارزه‌ی که علمای کرام، مشایخ کرام کردند، نتیجه اش این بود که چنین مدارس ساخته شود.»

نهاد های پشتیبان از رسانه‌ها در واکنش به این مسله می‌گویند که امارت اسلامی نباید ساختمان رسانه‌ها را به مدرسه مبدل سازد.

احمدیار مجروح، عضو فدراسیون خبرنگاران آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «گشایش یک مدرسه بجای دفتر یک رسانه، برای خبرنگاران یک تصمیم غیرعادلانه است . از امارت اسلامی می‌خواهیم که رسانه‌هایی که پس از سقوط نظام پیشین بسته شدند، را بازگشایی کند.»

عبدالجلیل شهید خیلی، رییس معارف بلخ در این مراسم گفت: «ما ۷۲۳ مدرسه درپانزده ولسوالی ولایت بلخ داریم و این مدارس از روزی که امارت اسلامی روی کار آمده، وقفه تعلیمی ندارد.»

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که امارت اسلامی به آموزش‌های دینی اهمیت بیشتر می‌دهد.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت: «ما در سطح افغانستان ۲۰ هزار مکتب داریم، اما مدرسه‌هایی که نزد امارت اسلامی ثبت است، شمار شان به ک هزار هم نمی‌رسد.»

تلویزیون خصوصی میترا در بلخ، که بیش از یک دهه نشرات داشت، اما نشرات اش پس از سقوط حکومت پیشین متوقف شد.

ساختمان تلویزیون میترا در بلخ به مدرسه تبدیل شد

نهاد های پشتیبان از رسانه‌ها در واکنش به این مسله می‌گویند که امارت اسلامی نباید ساختمان رسانه‌ها را به مدرسه مبدل سازد.

تصویر بندانگشتی

ساختمان تلویزیون خصوصی میترا در ولایت بلخ به یک مدرسه مبدل شده است. سرپرست وزارت معارف در مراسم گشایش این مدرسه می‌گوید که امارت اسلامی به آموزش‌های دینی بیشتر توجه دارد.

در حال حاضر، بیشتر از هزار دانش‌آموز در ساختمان این تلویزیون سرگرم آموزش‌های دینی استند که این مدرسه زیر نام "مدرسه جهادی" گشایش یافته است.

از سویی هم، مولوی قدرت الله ابو حمزه، والی بلخ می‌گوید که با گشایش این مدرسه برای بیش از یک هزار تن زمینه آموزش دینی فراهم شده است.

مولوی قدرت الله ابو حمزه گفت: «بیست سال مبارزه‌ی که علمای کرام، مشایخ کرام کردند، نتیجه اش این بود که چنین مدارس ساخته شود.»

نهاد های پشتیبان از رسانه‌ها در واکنش به این مسله می‌گویند که امارت اسلامی نباید ساختمان رسانه‌ها را به مدرسه مبدل سازد.

احمدیار مجروح، عضو فدراسیون خبرنگاران آزاد افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «گشایش یک مدرسه بجای دفتر یک رسانه، برای خبرنگاران یک تصمیم غیرعادلانه است . از امارت اسلامی می‌خواهیم که رسانه‌هایی که پس از سقوط نظام پیشین بسته شدند، را بازگشایی کند.»

عبدالجلیل شهید خیلی، رییس معارف بلخ در این مراسم گفت: «ما ۷۲۳ مدرسه درپانزده ولسوالی ولایت بلخ داریم و این مدارس از روزی که امارت اسلامی روی کار آمده، وقفه تعلیمی ندارد.»

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که امارت اسلامی به آموزش‌های دینی اهمیت بیشتر می‌دهد.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت: «ما در سطح افغانستان ۲۰ هزار مکتب داریم، اما مدرسه‌هایی که نزد امارت اسلامی ثبت است، شمار شان به ک هزار هم نمی‌رسد.»

تلویزیون خصوصی میترا در بلخ، که بیش از یک دهه نشرات داشت، اما نشرات اش پس از سقوط حکومت پیشین متوقف شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره