Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا گزارش‌ها در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه را رد کرد

امارت اسلامی صادر شدن یک مکتوب در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه را رد می‌کند.

وزارت معارف مکتوبی را که از روز گذشته به اینسو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، جعلی می‌خواند و می‌گوید که تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیم نهایی گرفته نشده است.

و اما بسیاری از دختران دانش‌آموز می‌گویند که با دیدن این مکتوب، امید بسته بودند که مکتب‌های دخترانه بازگشایی می‌شوند، اما با شنیدن خبر جعلی بودند آن ناامید شدند.

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که برای باز شدن مکتب‌ها بی صبرانه انتظار می‌کشند.

مومنه نذیری، دانش‌آموز، گفت: «یک بار دیگر ما را ضربه زدند؛ قلب‌های ما را شکستاندند؛ وقتی که خبر شدیم این مکتوب رسمی نیست و فقط یک شایعه بوده است، ناامید شدیم؛ این واقعاً بازی با زنان با دختران و با تحصیل دختران است.»

از سوی هم، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که با گذشت ماه ها تاکنون اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند.

شیبا، دانش‌آموز، گفت: «با تاسف نزدیک به ده ماه می‌شود که دختران افغانستان از کاروان علم و تحصیل محروم استند و این جای نگرانی و تاسف است.»

بیش از دو هفته می‌شود که امارت اسلامی کمیته‌ یی را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ایجاد کرده است اما این کمیته تاکنون چگونه گی آغاز کار و فعالیت‌هایش را همه گانی نساخته است.

فرح مصطفوی، فعال حقوق زنان، گفت:«این مساله یک بحران و یک فاجعه هولناک بشری است.»

حکمت الله میرزاد، استاد دانشگاه، می گوید:«علم آموزی نه تنها یک ضرورت اجتماعی و فردی است بل یک فریضه و امر دینی نیز است.»

مقام‌های امارت اسلامی همواره از خبرهای خوش در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه سخن می‌زنند اما بیش از ۱۶۲ روز می‌شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند.

ا.ا گزارش‌ها در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه را رد کرد

از سوی هم برخی از دانش آموزان می‌گویند که با گذشت ماه‌ها تاکنون اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی صادر شدن یک مکتوب در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه را رد می‌کند.

وزارت معارف مکتوبی را که از روز گذشته به اینسو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، جعلی می‌خواند و می‌گوید که تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیم نهایی گرفته نشده است.

و اما بسیاری از دختران دانش‌آموز می‌گویند که با دیدن این مکتوب، امید بسته بودند که مکتب‌های دخترانه بازگشایی می‌شوند، اما با شنیدن خبر جعلی بودند آن ناامید شدند.

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که برای باز شدن مکتب‌ها بی صبرانه انتظار می‌کشند.

مومنه نذیری، دانش‌آموز، گفت: «یک بار دیگر ما را ضربه زدند؛ قلب‌های ما را شکستاندند؛ وقتی که خبر شدیم این مکتوب رسمی نیست و فقط یک شایعه بوده است، ناامید شدیم؛ این واقعاً بازی با زنان با دختران و با تحصیل دختران است.»

از سوی هم، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که با گذشت ماه ها تاکنون اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند.

شیبا، دانش‌آموز، گفت: «با تاسف نزدیک به ده ماه می‌شود که دختران افغانستان از کاروان علم و تحصیل محروم استند و این جای نگرانی و تاسف است.»

بیش از دو هفته می‌شود که امارت اسلامی کمیته‌ یی را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ایجاد کرده است اما این کمیته تاکنون چگونه گی آغاز کار و فعالیت‌هایش را همه گانی نساخته است.

فرح مصطفوی، فعال حقوق زنان، گفت:«این مساله یک بحران و یک فاجعه هولناک بشری است.»

حکمت الله میرزاد، استاد دانشگاه، می گوید:«علم آموزی نه تنها یک ضرورت اجتماعی و فردی است بل یک فریضه و امر دینی نیز است.»

مقام‌های امارت اسلامی همواره از خبرهای خوش در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه سخن می‌زنند اما بیش از ۱۶۲ روز می‌شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره