Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد ادعای سربریدن سه اسیر جنگی در پنجشیر از سوی وزارت داخله

وزارت داخله و مقام های محلی پنجشیر ادعاهای رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با باشنده گان ولایت پنجشیر و ادعای سر بریدن سه اسیر جنگی را در این ولایت تبلیغات بی بنیاد میخوانند و رد می کنند.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت:«این یک بحث کاملاً ادعا است. هیچ واقعه کشتار افراد ملکی و همچنان سربریدن افراد در داخل پنجشیر سراغ نداشته ایم؛ این توطئه است که از طرف توطئه چینان در بیرون از افغانستان دامن زده می‌شود.»

در همین حال عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید:«در باره سربریدن برای شما می توان گفت که تاکنون نیروهای امنیتی ما سر هیچ کسی را نبریده اند.»

این در حالیست که این گونه ادعا ها از چند روز به اینسو در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده داشته اند و در تازه ترین مورد ۶۰ تن از فعالان حقوق بشر در یک نامه سرگشاده از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته اند که به ادعاها در

باره گروگان گیری، کوچ اجباری و شکنجه غیر نظامیان در ولایت های پنجشیر، بغلان و تخار به گونه جدی رسیده گی نماید.

عزیز معارج، نظامی پیشین، گفت:«حکومت طالبان باید به گونه مستقیم به ملت افغانستان و جامعه جهانی جواب شرعی و قانونی بدهد.»

پیش از این نیز ادعاهای از بد رفتاری با غیر نظامیان در پنجشیر، تخار و بغلان با واکنش های جهانی رو به رو شده اند.

در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که ادعاهای نقض حقوق بشری را در افغانستان بررسی می‌کند و یافته هایش را با سازمان ملل متحد شریک خواهد ساخت.

رد ادعای سربریدن سه اسیر جنگی در پنجشیر از سوی وزارت داخله

پیش از این نیز ادعاهای از بد رفتاری با غیر نظامیان در پنجشیر، تخار و بغلان با واکنش های جهانی رو به رو شده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله و مقام های محلی پنجشیر ادعاهای رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با باشنده گان ولایت پنجشیر و ادعای سر بریدن سه اسیر جنگی را در این ولایت تبلیغات بی بنیاد میخوانند و رد می کنند.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت:«این یک بحث کاملاً ادعا است. هیچ واقعه کشتار افراد ملکی و همچنان سربریدن افراد در داخل پنجشیر سراغ نداشته ایم؛ این توطئه است که از طرف توطئه چینان در بیرون از افغانستان دامن زده می‌شود.»

در همین حال عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید:«در باره سربریدن برای شما می توان گفت که تاکنون نیروهای امنیتی ما سر هیچ کسی را نبریده اند.»

این در حالیست که این گونه ادعا ها از چند روز به اینسو در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده داشته اند و در تازه ترین مورد ۶۰ تن از فعالان حقوق بشر در یک نامه سرگشاده از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته اند که به ادعاها در

باره گروگان گیری، کوچ اجباری و شکنجه غیر نظامیان در ولایت های پنجشیر، بغلان و تخار به گونه جدی رسیده گی نماید.

عزیز معارج، نظامی پیشین، گفت:«حکومت طالبان باید به گونه مستقیم به ملت افغانستان و جامعه جهانی جواب شرعی و قانونی بدهد.»

پیش از این نیز ادعاهای از بد رفتاری با غیر نظامیان در پنجشیر، تخار و بغلان با واکنش های جهانی رو به رو شده اند.

در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که ادعاهای نقض حقوق بشری را در افغانستان بررسی می‌کند و یافته هایش را با سازمان ملل متحد شریک خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره