Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت معارف: دسترسی به آموزش یک نیاز جدی برای پیشرفت است

معین وزارت معارف دسترسی به آموزش را در نظام کنونی یک نیاز جدی برای پیشرفت کشور می‌داند.

به گفته وی، به شمول مرد و زن کودکان و کهن سالان نیز باید به آموزش‌های که در چارچوب معارف است، دسترسی کامل داشته باشند.

شیخ احمد شهید خیل، معین وزارت معارف، گفت: «علم و معرفت برای بشریت یک امر ضروری است.»

در همین حال، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که بودجه تحصیلات در نظام جمهوریت به جای ظرفیت سازی پیرامون تحصیلات عالی در زمینه جنگ هزینه می‌شد.

وزارت تحصیلات عالی از حیف و میل شدن بودجه تحصیلات در نظام جمهوریت انتقاد می‌کند و می‌افزاید که اکنون بیشتر دانشگاه‌ها حتا صنف‌های آموزشی معیاری ندارند.

لطف الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «به فرمان رییس جمهور گذشته، این بودجه از وزارت مالیه برای وزارت تحصیلات عالی آورده شده بود، اما به اهداف نظامی استفاده شد و این باعث شد که همه کارهای که در بخش زیربنایی انکشافی جریان داشت، همه متوقف شوند.»

در این میان مسوولان معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در نه ماه پسین بیست هزار معتاد را درمان کرده اند.

وزارت معارف در حالی بر دسترسی دختران و پسران به آموزش تاکید می ورزد که بیش از دوصد روز میشود که دختران دوره های متوسطه و لیسه در کشور از رفتن به مکتب باز مانده اند.

معین وزارت معارف: دسترسی به آموزش یک نیاز جدی برای پیشرفت است

در این میان مسوولان معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در نه ماه پسین بیست هزار معتاد را درمان کرده اند.

تصویر بندانگشتی

معین وزارت معارف دسترسی به آموزش را در نظام کنونی یک نیاز جدی برای پیشرفت کشور می‌داند.

به گفته وی، به شمول مرد و زن کودکان و کهن سالان نیز باید به آموزش‌های که در چارچوب معارف است، دسترسی کامل داشته باشند.

شیخ احمد شهید خیل، معین وزارت معارف، گفت: «علم و معرفت برای بشریت یک امر ضروری است.»

در همین حال، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که بودجه تحصیلات در نظام جمهوریت به جای ظرفیت سازی پیرامون تحصیلات عالی در زمینه جنگ هزینه می‌شد.

وزارت تحصیلات عالی از حیف و میل شدن بودجه تحصیلات در نظام جمهوریت انتقاد می‌کند و می‌افزاید که اکنون بیشتر دانشگاه‌ها حتا صنف‌های آموزشی معیاری ندارند.

لطف الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «به فرمان رییس جمهور گذشته، این بودجه از وزارت مالیه برای وزارت تحصیلات عالی آورده شده بود، اما به اهداف نظامی استفاده شد و این باعث شد که همه کارهای که در بخش زیربنایی انکشافی جریان داشت، همه متوقف شوند.»

در این میان مسوولان معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در نه ماه پسین بیست هزار معتاد را درمان کرده اند.

وزارت معارف در حالی بر دسترسی دختران و پسران به آموزش تاکید می ورزد که بیش از دوصد روز میشود که دختران دوره های متوسطه و لیسه در کشور از رفتن به مکتب باز مانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره