Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک مرکز آموزشی رایگان برای دختران در ولایت بلخ

یک نهاد مددرسان خارجی برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز دختر در ولایت بلخ یک مرکز آموزشی ویژه دختران را ایجاد کرده است.

آموزش زبان انگلیسی، برنامه‌های کمپیوتر، ریاضیات و ادبیات فارسی دری از مضامینی اند که به گونه رایگان برای دانش‌آموزان، آموزش داده می‌شوند.

صنف‌های آماده‌گی کانکور نیز برای دختران در این مرکز فراهم می‌گردد.

عبدالسمیع آریا، مسوول بخش فرهنگی دفتر اکتید، گفت: «مضامین انگلیسی، ریاضیات، ادبیات دری و برنامه‌های کمپیوتر در این مرکز تدریس می‌شود که تاکنون پنج‌صد دانش‌آموز را تحت پوشش قرار دادیم.»

گشایش این مرکز آموزشی با استقبال شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر رو به رو شده است. 

شکیبا، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «از فامیل ها که اجازه نمی‌دهند اولاد های شان درس بخوانند، می‌خواهم که اجازه بدهند تا اولاد های شان به یک جایی برسند و برای بقیه بانوان الگو باشند.»

ظریفه، دانش آموز دیگر گفت: «ما می‌خواهیم که چنین کورس‌ها ایجاد شود تا دختران درس خوانده بتوانند.»

در همین حال، مسوولان معارف بلخ نیز از ایجاد این مرکز آموزشی پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که فراهم سازی زمینه آموزش و پرورش نسل جوان یگانه راه بیرون رفت از اوضاع کنونی در کشور است.محمد نعیم بلخی، آمر معارف شهری ولایت بلخ، گفت: «هرکس کوشش کند که برای مردم و ملت خوشی به ارمغان بیارود. این ملت قابل تقدیر است و باید تقدیر بکنیم و همکاری بکنیم.»

با این حال، مسوولان نهاد مددرسان خارجی در شمال کشور می‌گویند که آنان در بخش‌های مختلف برای خودکفایی و توانمند سازی زنان و دختران، فعالیت می‌کنند که اکنون در ۲۴ ولسوالی در شمال کشور، بیش از پنج هزار زن و دختردانش‌آموز، زیر پوشش برنامه‌های آنان قرار دارند.

ایجاد یک مرکز آموزشی رایگان برای دختران در ولایت بلخ

آموزش زبان انگلیسی، برنامه‌های کمپیوتر، ریاضیات و ادبیات فارسی دری از مضامینی اند که به گونه رایگان برای دانش‌آموزان، آموزش داده می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد مددرسان خارجی برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز دختر در ولایت بلخ یک مرکز آموزشی ویژه دختران را ایجاد کرده است.

آموزش زبان انگلیسی، برنامه‌های کمپیوتر، ریاضیات و ادبیات فارسی دری از مضامینی اند که به گونه رایگان برای دانش‌آموزان، آموزش داده می‌شوند.

صنف‌های آماده‌گی کانکور نیز برای دختران در این مرکز فراهم می‌گردد.

عبدالسمیع آریا، مسوول بخش فرهنگی دفتر اکتید، گفت: «مضامین انگلیسی، ریاضیات، ادبیات دری و برنامه‌های کمپیوتر در این مرکز تدریس می‌شود که تاکنون پنج‌صد دانش‌آموز را تحت پوشش قرار دادیم.»

گشایش این مرکز آموزشی با استقبال شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر رو به رو شده است. 

شکیبا، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «از فامیل ها که اجازه نمی‌دهند اولاد های شان درس بخوانند، می‌خواهم که اجازه بدهند تا اولاد های شان به یک جایی برسند و برای بقیه بانوان الگو باشند.»

ظریفه، دانش آموز دیگر گفت: «ما می‌خواهیم که چنین کورس‌ها ایجاد شود تا دختران درس خوانده بتوانند.»

در همین حال، مسوولان معارف بلخ نیز از ایجاد این مرکز آموزشی پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که فراهم سازی زمینه آموزش و پرورش نسل جوان یگانه راه بیرون رفت از اوضاع کنونی در کشور است.محمد نعیم بلخی، آمر معارف شهری ولایت بلخ، گفت: «هرکس کوشش کند که برای مردم و ملت خوشی به ارمغان بیارود. این ملت قابل تقدیر است و باید تقدیر بکنیم و همکاری بکنیم.»

با این حال، مسوولان نهاد مددرسان خارجی در شمال کشور می‌گویند که آنان در بخش‌های مختلف برای خودکفایی و توانمند سازی زنان و دختران، فعالیت می‌کنند که اکنون در ۲۴ ولسوالی در شمال کشور، بیش از پنج هزار زن و دختردانش‌آموز، زیر پوشش برنامه‌های آنان قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره