Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان در کابل

بیش از صد بانو ساخته‌های دستی شان را در نمایشگاه بین‌المللی بهار نو و هفته صنعت به نمایش گذاشته اند.

برخی از بانوان متشبث می‌گویند که برگزاری این نمایشگاه در بلند بردن روحیه بانوان تجارت پیشه مهم است و بازار فروش فرآورده‌های شان در سه روز نمایشگاه، پررنگ بوده است.

ساخته‌های دستی، جواهرات و ابزار های تزئینی از سنگ‌های نیمه قیمتی در هر گوشه‌ی این نمایشگاه نمایش داده می‌شود و تمام فروشندگان آن بانوان هستند.

پشتون امیری، متشبث، گفت: «ما خانم‌ها روحیه می‌گیریم، وقتی روحیه گرفتیم می‌توانیم کار کنیم. در اوایل روحیه خانم‌ها را مردم ضعیف ساخته بودند.»

فاطمه حسینی، متشبث به طلوع‌نیوز می‌گوید: «تمام کارمندان ما ۷۲ خانم است که همراه ما کار می‌کنند و فعلا ۳۲ خانم تنها زیر دست من کار می‌کند.»

بانوان از ولایت‌های مختلف فرآورده‌های محلی خود را برای فروش آورده اند.

نورضیا صافی، متشبث، گفت: «ما نتوانستیم که تجارها را ببینیم، به خاطریکه بخش خانم‌ها جدا است و بخش مردها جدا و معمولا آقایان نتوانستند این طرف بیایند.»

یک بانوی آلمانی بیش از هفت سال می‌شود که در بخش پروسس گل گلاب در افغانستان کار می‌کند و فرآورده‌های خود را در نمایشگاه‌ها به فروش می‌رساند.

او می‌گوید که همه ساله در فصل برداشت گل گلاب، ۱۵۰ بانو را به کار می‌گمارد.

ستاره، متشبث، گفت: «خانم‌ها هنوز حاضر اند کار کنند، اما هنوز مشکلات اقتصادی وجود دارد.»

بیشتر بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز بانوان هستند. بازدیدکنندگان از مردم می‌خواهند که از فرآورده‌های داخلی استفاده کنند.

سحر احمدی، بازدیدکننده، گفت: «چیزهای را دیدم که تمامش نشان از هویت وطن ما بود.»

شماری از بانوان متشبث، برگزاری نمایشگاه‌ها را در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا همچون نمایشگاه‌ها را همواره برگزار کند.

برگزاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان در کابل

ساخته‌های دستی، جواهرات و ابزار های تزئینی از سنگ‌های نیمه قیمتی در هر گوشه‌ی این نمایشگاه نمایش داده می‌شود و تمام فروشندگان آن بانوان هستند.

تصویر بندانگشتی

بیش از صد بانو ساخته‌های دستی شان را در نمایشگاه بین‌المللی بهار نو و هفته صنعت به نمایش گذاشته اند.

برخی از بانوان متشبث می‌گویند که برگزاری این نمایشگاه در بلند بردن روحیه بانوان تجارت پیشه مهم است و بازار فروش فرآورده‌های شان در سه روز نمایشگاه، پررنگ بوده است.

ساخته‌های دستی، جواهرات و ابزار های تزئینی از سنگ‌های نیمه قیمتی در هر گوشه‌ی این نمایشگاه نمایش داده می‌شود و تمام فروشندگان آن بانوان هستند.

پشتون امیری، متشبث، گفت: «ما خانم‌ها روحیه می‌گیریم، وقتی روحیه گرفتیم می‌توانیم کار کنیم. در اوایل روحیه خانم‌ها را مردم ضعیف ساخته بودند.»

فاطمه حسینی، متشبث به طلوع‌نیوز می‌گوید: «تمام کارمندان ما ۷۲ خانم است که همراه ما کار می‌کنند و فعلا ۳۲ خانم تنها زیر دست من کار می‌کند.»

بانوان از ولایت‌های مختلف فرآورده‌های محلی خود را برای فروش آورده اند.

نورضیا صافی، متشبث، گفت: «ما نتوانستیم که تجارها را ببینیم، به خاطریکه بخش خانم‌ها جدا است و بخش مردها جدا و معمولا آقایان نتوانستند این طرف بیایند.»

یک بانوی آلمانی بیش از هفت سال می‌شود که در بخش پروسس گل گلاب در افغانستان کار می‌کند و فرآورده‌های خود را در نمایشگاه‌ها به فروش می‌رساند.

او می‌گوید که همه ساله در فصل برداشت گل گلاب، ۱۵۰ بانو را به کار می‌گمارد.

ستاره، متشبث، گفت: «خانم‌ها هنوز حاضر اند کار کنند، اما هنوز مشکلات اقتصادی وجود دارد.»

بیشتر بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز بانوان هستند. بازدیدکنندگان از مردم می‌خواهند که از فرآورده‌های داخلی استفاده کنند.

سحر احمدی، بازدیدکننده، گفت: «چیزهای را دیدم که تمامش نشان از هویت وطن ما بود.»

شماری از بانوان متشبث، برگزاری نمایشگاه‌ها را در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا همچون نمایشگاه‌ها را همواره برگزار کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره