Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد امارت اسلامی به تامین امنیت کسانی که به کشور بر می‌گردند

امارت اسلامی می‌گوید که به تامین امنیت کسانی که به کشور بر می‌گردند، متعهد است. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌افزاید که امارت اسلامی در پی انتقام گیری نیست و آن شمار از چهره‌های سیاسی که کشور را ترک کرده اند، می‌توانند دوباره به افغانستان بر گردند.

این در حالی‌ست که در نزدیک به دو هفته پسین، چندین مقام حکومت پیشین که کشور را ترک کرده بودند به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌ها دوباره به کشور برگشته اند.

برخی از این چهره‌ها با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست نیز دیدار کرده اند.

از سوی هم، انس حقانی که عضو کمیسیون تماس با شخصیت‌ها است، می‌گوید که روند برگشت چهره‌های سیاسی به کشور به گونه عادی جریان دارد.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «هر وقت یک جهت که برنده می شود، باز فکرشان را بالای طرف مقابل تحمیل میکند و این به یک چیز معمول در افغانستان تبدیل شده است، یک جهت که آمده بالای جهت دیگر فشار آورده است و این برای ما نیک بختی است که چنین تجربه‌ها را به نسل های بعدی به میراث نگذاریم.»

در همین حال امیر خان متقی، سرپرست وزات خارجه امارت اسلامی، می‌گوید: «این که کسی در اقتدار باشد یا نباشد و این که ما و شما چهل میلیون نفوس داریم به همه خو چوکی و قدرت واقعا نمی‌رسد، خو این باز به معنای این نیست که از خانه و کاشانه خود بیگانه شود.»

امان غالب رییس پیشین شرکت برشنا، فاروق وردک وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی، حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت و دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع دولت پیشین کسانی استند که تازه به کشور برگشته اند.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «خارجی‌ها کسانی که میایند و کار پیدا نمی‌کنند و جای دیگر بیکار ماند، باز میایند به کشورهای سومی میایند و کار پیدا می‌کنند از اینان کرده صد فیصد افغان های ما خوب می‌فهمند.»

حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت، گفت: «موضوعاتی که در تاشکند، دوشنبه، انقره و اسلام‌آباد بحث می‌شوند، بهتر این است که در داخل افغانستان چنین موضوعات بحث شوند.»

به گفته کمیسیون تماس با شخصیت‌ها تاکنون شانزده تن از چهره‌های سیاسی و کادر عملی دولت و حکومت پیشین به کشور برگشته اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت ها، گفت: «کارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به سرعت ادامه دارند و ما اکنون با شماری از چهره‌ها ارتباط بخاطر برگشت دوباره شان به کشور برقرار کرده ایم و آنان هم فورم کمیسیون برگشت به افغانستان را خانه پری کرده اند و روزهای آینده شاهد برگشت چهره‌های بیشتری به کشور خواهیم بود.»

هرچند تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها برای برگشت چهره‌های سیاسی حکومت پیشین ادامه دارند، اما روشن نیست که آیا در حکومت سرپرست امارت اسلامی به آنان ماموریت رسمی داده خواهد شد یا خیر.

تعهد امارت اسلامی به تامین امنیت کسانی که به کشور بر می‌گردند

از سوی هم، انس حقانی که عضو کمیسیون تماس با شخصیت‌ها است، می‌گوید که روند برگشت چهره‌های سیاسی به کشور به گونه عادی جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که به تامین امنیت کسانی که به کشور بر می‌گردند، متعهد است. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌افزاید که امارت اسلامی در پی انتقام گیری نیست و آن شمار از چهره‌های سیاسی که کشور را ترک کرده اند، می‌توانند دوباره به افغانستان بر گردند.

این در حالی‌ست که در نزدیک به دو هفته پسین، چندین مقام حکومت پیشین که کشور را ترک کرده بودند به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌ها دوباره به کشور برگشته اند.

برخی از این چهره‌ها با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست نیز دیدار کرده اند.

از سوی هم، انس حقانی که عضو کمیسیون تماس با شخصیت‌ها است، می‌گوید که روند برگشت چهره‌های سیاسی به کشور به گونه عادی جریان دارد.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «هر وقت یک جهت که برنده می شود، باز فکرشان را بالای طرف مقابل تحمیل میکند و این به یک چیز معمول در افغانستان تبدیل شده است، یک جهت که آمده بالای جهت دیگر فشار آورده است و این برای ما نیک بختی است که چنین تجربه‌ها را به نسل های بعدی به میراث نگذاریم.»

در همین حال امیر خان متقی، سرپرست وزات خارجه امارت اسلامی، می‌گوید: «این که کسی در اقتدار باشد یا نباشد و این که ما و شما چهل میلیون نفوس داریم به همه خو چوکی و قدرت واقعا نمی‌رسد، خو این باز به معنای این نیست که از خانه و کاشانه خود بیگانه شود.»

امان غالب رییس پیشین شرکت برشنا، فاروق وردک وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی، حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت و دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع دولت پیشین کسانی استند که تازه به کشور برگشته اند.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «خارجی‌ها کسانی که میایند و کار پیدا نمی‌کنند و جای دیگر بیکار ماند، باز میایند به کشورهای سومی میایند و کار پیدا می‌کنند از اینان کرده صد فیصد افغان های ما خوب می‌فهمند.»

حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت، گفت: «موضوعاتی که در تاشکند، دوشنبه، انقره و اسلام‌آباد بحث می‌شوند، بهتر این است که در داخل افغانستان چنین موضوعات بحث شوند.»

به گفته کمیسیون تماس با شخصیت‌ها تاکنون شانزده تن از چهره‌های سیاسی و کادر عملی دولت و حکومت پیشین به کشور برگشته اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت ها، گفت: «کارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به سرعت ادامه دارند و ما اکنون با شماری از چهره‌ها ارتباط بخاطر برگشت دوباره شان به کشور برقرار کرده ایم و آنان هم فورم کمیسیون برگشت به افغانستان را خانه پری کرده اند و روزهای آینده شاهد برگشت چهره‌های بیشتری به کشور خواهیم بود.»

هرچند تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها برای برگشت چهره‌های سیاسی حکومت پیشین ادامه دارند، اما روشن نیست که آیا در حکومت سرپرست امارت اسلامی به آنان ماموریت رسمی داده خواهد شد یا خیر.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره