Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمیم دو هواپیمای نظامی از سوی وزارت دفاع

پس از پخش گزارش‌ها در باره آسیب دیدن شماری از هواپیماهای نظامی در جریان تحولات پسین، اکنون مسوولان فرماندهی قوای هوایی وزارت دفاع می‌گویند که پس از تلاش‌های پیهم دو چرخبال "ای ان ۳۲" روسی  و "سی ۲۰۸" را  ترمیم و دوباره آماده پرواز ساخته اند.

دگروال محمد صادق، فرمانده قوای هوایی، گفت: «همه پرسونل تخنیکی ما افغانها استند، ما به زحمت آنها دو بال طیاره را که یکی آن ای ان سی و دو می‌باشد و طیاره ترانسپورتی می‌باشد فعال شد.»

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید، با فعال شدن این دو هواپیما چالش‌ها در بخش حمل و نقل نظامی و لوجستیکی حل خواهد شد.

آقای خوارزمی گفت: «با استفاده از کادرهای مسلکی، انجینیرهای داخلی ما امروز تعداد بالای بیشتر از پنجاه بال طیاره موجود در اختیار خود داریم.»

آقای خوارزمی افزود که اکنون پنجاه چرخبال در بخش قوای هوایی در کشور فعال اند.

همزمان با این، شماری از آگاهان نظامی داشتن قوای هوایی مجهز را با داشتن سازوبرگ‌های نظامی پیش رفته، اولویت یک حکومت و یک نظام می‌دانند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی گفت: «قوای هوایی و تخنیک مدرن در حقیقت توازن قوت‌ها را در منطقه خصوصا با همسایه‌ها نگاه می‌کند.»

بربنیاد گزارش‌ها، از میان ۱۶۴ چرخبال نظامی فعال، بیش از ۶۰ هواپیما نظامی آن به برخی از کشورهای همسایه انتقال یافته اند.

کابل همواره بر باز گرداندن هواپیماهای نظامی کشور از تاجیکستان و ازبیکستان تاکید ورزیده اما تاکنون از سرنوشت این چرخبال‌ها خبری نیست.

ترمیم دو هواپیمای نظامی از سوی وزارت دفاع

بربنیاد گزارش‌ها، از میان ۱۶۴ هواپیما نظامی فعال، بیش از ۶۰ چرخبال آن به برخی از کشورهای همسایه انتقال یافته اند.

Thumbnail

پس از پخش گزارش‌ها در باره آسیب دیدن شماری از هواپیماهای نظامی در جریان تحولات پسین، اکنون مسوولان فرماندهی قوای هوایی وزارت دفاع می‌گویند که پس از تلاش‌های پیهم دو چرخبال "ای ان ۳۲" روسی  و "سی ۲۰۸" را  ترمیم و دوباره آماده پرواز ساخته اند.

دگروال محمد صادق، فرمانده قوای هوایی، گفت: «همه پرسونل تخنیکی ما افغانها استند، ما به زحمت آنها دو بال طیاره را که یکی آن ای ان سی و دو می‌باشد و طیاره ترانسپورتی می‌باشد فعال شد.»

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید، با فعال شدن این دو هواپیما چالش‌ها در بخش حمل و نقل نظامی و لوجستیکی حل خواهد شد.

آقای خوارزمی گفت: «با استفاده از کادرهای مسلکی، انجینیرهای داخلی ما امروز تعداد بالای بیشتر از پنجاه بال طیاره موجود در اختیار خود داریم.»

آقای خوارزمی افزود که اکنون پنجاه چرخبال در بخش قوای هوایی در کشور فعال اند.

همزمان با این، شماری از آگاهان نظامی داشتن قوای هوایی مجهز را با داشتن سازوبرگ‌های نظامی پیش رفته، اولویت یک حکومت و یک نظام می‌دانند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی گفت: «قوای هوایی و تخنیک مدرن در حقیقت توازن قوت‌ها را در منطقه خصوصا با همسایه‌ها نگاه می‌کند.»

بربنیاد گزارش‌ها، از میان ۱۶۴ چرخبال نظامی فعال، بیش از ۶۰ هواپیما نظامی آن به برخی از کشورهای همسایه انتقال یافته اند.

کابل همواره بر باز گرداندن هواپیماهای نظامی کشور از تاجیکستان و ازبیکستان تاکید ورزیده اما تاکنون از سرنوشت این چرخبال‌ها خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره