Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله عبدالله پس از ۴۳ روز به کابل برگشت

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین پس از یک سفر ۴۳ روزه به هند، امروز (شنبه) به کابل برگشت.

آقای عبدالله هدف سفر به هند را دیدار با خانواده‌اش گفته است.

آقای عبدالله در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفته است که آرزو دارد همه مردم افغانستان در آرامی، عدالت و در یک فضای خوب در کشور خود بتوانند زنده‌گی کنند. 

او از مسوولان "حکومت سرپرست" خواست تا در این راستا تلاش کنند. 

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین از رهبرانی اند که پس از سقوط نظام جمهوریت در کشور ماندند. 

این در حالی‌ست که امارت اسلامی در این اواخر کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را به هدف زمینه سازی برای برگشت سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین به کشور ایجاد کرده است. 

پیش از این، سخنگوی این کمیسیون گفته است که برخی از چهره‌های سیاسی به شمول شماری از وزیران حکومت پیشین به تماس‌های این کمیسیون پاسخ مثبت داده اند.

عبدالله عبدالله پس از ۴۳ روز به کابل برگشت

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین از رهبرانی اند که پس از سقوط نظام جمهوریت در کشور ماندند. 

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین پس از یک سفر ۴۳ روزه به هند، امروز (شنبه) به کابل برگشت.

آقای عبدالله هدف سفر به هند را دیدار با خانواده‌اش گفته است.

آقای عبدالله در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفته است که آرزو دارد همه مردم افغانستان در آرامی، عدالت و در یک فضای خوب در کشور خود بتوانند زنده‌گی کنند. 

او از مسوولان "حکومت سرپرست" خواست تا در این راستا تلاش کنند. 

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین از رهبرانی اند که پس از سقوط نظام جمهوریت در کشور ماندند. 

این در حالی‌ست که امارت اسلامی در این اواخر کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را به هدف زمینه سازی برای برگشت سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین به کشور ایجاد کرده است. 

پیش از این، سخنگوی این کمیسیون گفته است که برخی از چهره‌های سیاسی به شمول شماری از وزیران حکومت پیشین به تماس‌های این کمیسیون پاسخ مثبت داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره