Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرده برداری از دارایی‌های شماری از مقام‌های پیشین افغانستان

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نگاشته است که برخی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان که در بیرون از افغانستان بسر می‌برند، خانه‌های مجلل و میلیون دالری دارند.

بربنیاد این گزارش، حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه، خالد پاینده سرپرست پیشین وزارت مالیه و مصطفی مستور به ارزش میلیون‌ها دالر در ایالات متحده امریکا و دبی خانه خریده اند.

در گزارش آمده است که تنها اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت پیشین ده خانه در ایالات متحده امریکا خریداری کرده است که بهای آنها به بیش از ۱۰ میلیون دالر می‌رسد.

در این گزارش وال استریت ژونال، آمده است: «برخی از مقام‌های که در دوره حکومتداری اشرف غنی، رییس جمهور پیشین که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد پُست های عالی داشتند اکنون در خانه های مجللی در سواحل کالیفرنیا زنده گی می‌کنند. پیشینه و گفت‌وگوها نشان می‌دهند که در خارج از کشور برخی از مقام‌ها و قانونگذاران پیشین افغانستان در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه زنده گی می‌کنند.»

گزارش می‌گوید که اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت پیشین دست کم ده جایداد را در ایالات متحده امریکا در سال های گذشته به ویژه زمانی که مسوولیت وزارت مالیه افغانستان را به دوش داشت خریداری کرده است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در دو دهه پسین در افغانستان یک فرهنگ چپاولگری از پول بیت المال به وجود آمد، از پول تیل می‌زدند، از پول گمرک و تدارکات می‌زدند. وقتی پول را می‌زدند که برای عسکر در جبهه غذا نمی‌رسید.»

نویسنده این گزارش افزوده است که این تنها بخش کوچکی از آنچه است که وی در هنگام تهیه این گزارش دست یافته است. هرچند مقام‌های حکومت پیشین که در این گزارش از آنان نام برده شده است در این باره تاکنون چیزی نگفته اند اما خالد پاینده در یک نامه اعتراضی یافته های این روزنامه را در باره خودش نادرست خوانده است.

در همین حال رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان به این باور است که این کار مقام‌های حکومت پیشین ظلم آشکار در برابر مردم افغانستان است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، می‌گوید: «اگر اینها جزا داده شوه و محکمه شوند و پول بیت المال از آنها پس گرفته شود، به یقین که دیگران پند می‌گیرند.»

و اما در حالی از خانه و جایدادهای میلیون دالری مقام‌های حکومت پیشین افغانستان گزارش می‌شود که بربنیاد آمارهای تازه سازمان ملل متحد بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان با فقر رو به رو استند و نیز بربنیاد گزارش یونیسف هم اکنون نزدیک به سه میلیون کودک با سوی تغذیه رو به رو استند.

پرده برداری از دارایی‌های شماری از مقام‌های پیشین افغانستان

در حالی از خانه و جایدادهای میلیون دالری مقام‌های حکومت پیشین افغانستان گزارش می‌شود که بربنیاد آمارها، بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان با فقر رو به رو استند.

تصویر بندانگشتی

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نگاشته است که برخی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان که در بیرون از افغانستان بسر می‌برند، خانه‌های مجلل و میلیون دالری دارند.

بربنیاد این گزارش، حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه، خالد پاینده سرپرست پیشین وزارت مالیه و مصطفی مستور به ارزش میلیون‌ها دالر در ایالات متحده امریکا و دبی خانه خریده اند.

در گزارش آمده است که تنها اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت پیشین ده خانه در ایالات متحده امریکا خریداری کرده است که بهای آنها به بیش از ۱۰ میلیون دالر می‌رسد.

در این گزارش وال استریت ژونال، آمده است: «برخی از مقام‌های که در دوره حکومتداری اشرف غنی، رییس جمهور پیشین که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد پُست های عالی داشتند اکنون در خانه های مجللی در سواحل کالیفرنیا زنده گی می‌کنند. پیشینه و گفت‌وگوها نشان می‌دهند که در خارج از کشور برخی از مقام‌ها و قانونگذاران پیشین افغانستان در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه زنده گی می‌کنند.»

گزارش می‌گوید که اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت پیشین دست کم ده جایداد را در ایالات متحده امریکا در سال های گذشته به ویژه زمانی که مسوولیت وزارت مالیه افغانستان را به دوش داشت خریداری کرده است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در دو دهه پسین در افغانستان یک فرهنگ چپاولگری از پول بیت المال به وجود آمد، از پول تیل می‌زدند، از پول گمرک و تدارکات می‌زدند. وقتی پول را می‌زدند که برای عسکر در جبهه غذا نمی‌رسید.»

نویسنده این گزارش افزوده است که این تنها بخش کوچکی از آنچه است که وی در هنگام تهیه این گزارش دست یافته است. هرچند مقام‌های حکومت پیشین که در این گزارش از آنان نام برده شده است در این باره تاکنون چیزی نگفته اند اما خالد پاینده در یک نامه اعتراضی یافته های این روزنامه را در باره خودش نادرست خوانده است.

در همین حال رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان به این باور است که این کار مقام‌های حکومت پیشین ظلم آشکار در برابر مردم افغانستان است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، می‌گوید: «اگر اینها جزا داده شوه و محکمه شوند و پول بیت المال از آنها پس گرفته شود، به یقین که دیگران پند می‌گیرند.»

و اما در حالی از خانه و جایدادهای میلیون دالری مقام‌های حکومت پیشین افغانستان گزارش می‌شود که بربنیاد آمارهای تازه سازمان ملل متحد بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان با فقر رو به رو استند و نیز بربنیاد گزارش یونیسف هم اکنون نزدیک به سه میلیون کودک با سوی تغذیه رو به رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره