Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض کارمندان دادگاه عالی به پرداخت نشدن تنخواه

شماری از کارمندان اداری دادگاه عالی امروز (چهارشنبه) در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از پرداخت نشدن تنخواه‌های شان شکایت کرده اند.

معترضان که بیشتر شان بانوان استند، می‌گویند که ده ماه می‌شود تنخواه نگرفته اند و با چالش‌های فراوانی رو به رو شده اند.

یک معترض گفت: «از وقتی که امارت آمده، ما بی‌سرنوشت استیم و وقتی که مراجعه به محکمه از بهر حل مشکلات ما می‌کنیم، با برخورد بسیار خشن مسوولان این اداره مواجه می‌شویم.»

معترض دیگر می‌گوید: «مسوولان اصلا برای ما پاسخ نمی‌دهند که ما به چه علت منفک شدیم و اینجا معاش برای تان داده نمی‌شود.»

آنان می‌گویند که در بی سرنوشتی به سر می‌برند و نیاز است خواست‌های شان در نظر گرفته شود.

یک بانوی دیگری که ادعا می‌کند سال‌ها در این اداره کار کرده است، می‌‎گوید: «ما کرایه خانه می‌دهیم. بچه‌های ما محصل استند و کاریگر نداریم.»

عزیزالله، کارمند اداری دادگاه عالی، گفت: «بیکار هستیم در خانه، کدام کار و روزگار دیگر نداریم، نه کراچی است نه چیز دیگر. اینا هم ما را هیچ اجازه نمی‌دهند که دوباره در محکمه کار کنیم، پس چطور کنیم.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که به چالش‌های آنان به زودی رسیده‌گی خواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اداراتی که فعالیت‌های شان متوقف شده و کار شان از بین رفته است و به مشکلات کسانی که وظایف شان را از دست داده اند، امارت اسلامی به گونه عمومی مشکلات از آنها حل شود، کار می‌کند.»

به گفته معترضان، شمار کارمندان اداری که در دادگاه عالی پیش از این سرگرم کار بودند، به بیش از ۴۰۰ تن می‌رسد، اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، اجازه کار کردن برای آنان داده نشده است.

اعتراض کارمندان دادگاه عالی به پرداخت نشدن تنخواه

معترضان که بیشتر شان بانوان استند، می‌گویند که ده ماه می‌شود تنخواه نگرفته اند و با چالش‌های فراوانی رو به رو شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کارمندان اداری دادگاه عالی امروز (چهارشنبه) در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از پرداخت نشدن تنخواه‌های شان شکایت کرده اند.

معترضان که بیشتر شان بانوان استند، می‌گویند که ده ماه می‌شود تنخواه نگرفته اند و با چالش‌های فراوانی رو به رو شده اند.

یک معترض گفت: «از وقتی که امارت آمده، ما بی‌سرنوشت استیم و وقتی که مراجعه به محکمه از بهر حل مشکلات ما می‌کنیم، با برخورد بسیار خشن مسوولان این اداره مواجه می‌شویم.»

معترض دیگر می‌گوید: «مسوولان اصلا برای ما پاسخ نمی‌دهند که ما به چه علت منفک شدیم و اینجا معاش برای تان داده نمی‌شود.»

آنان می‌گویند که در بی سرنوشتی به سر می‌برند و نیاز است خواست‌های شان در نظر گرفته شود.

یک بانوی دیگری که ادعا می‌کند سال‌ها در این اداره کار کرده است، می‌‎گوید: «ما کرایه خانه می‌دهیم. بچه‌های ما محصل استند و کاریگر نداریم.»

عزیزالله، کارمند اداری دادگاه عالی، گفت: «بیکار هستیم در خانه، کدام کار و روزگار دیگر نداریم، نه کراچی است نه چیز دیگر. اینا هم ما را هیچ اجازه نمی‌دهند که دوباره در محکمه کار کنیم، پس چطور کنیم.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که به چالش‌های آنان به زودی رسیده‌گی خواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اداراتی که فعالیت‌های شان متوقف شده و کار شان از بین رفته است و به مشکلات کسانی که وظایف شان را از دست داده اند، امارت اسلامی به گونه عمومی مشکلات از آنها حل شود، کار می‌کند.»

به گفته معترضان، شمار کارمندان اداری که در دادگاه عالی پیش از این سرگرم کار بودند، به بیش از ۴۰۰ تن می‌رسد، اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، اجازه کار کردن برای آنان داده نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره