Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موزیمی در دل کوه در کابل؛ محل نگهداری بازمانده‌های جنگ‌ها

موزیمی در دل کوه‌ شیردورازه کابل وجود دارد که بازمانده‌های جنگ‌های افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در آن نگهداری می‌شوند.

مسوولان این موزیم می‌گویند که افزون بر این موزیم، طرح ایجاد یک محل تفریحی نیز در این مکان در نظر گرفته شده است.

خیر محمد، باشنده کابل که در آن محل زندگی می‌کند، گفت: «این یک موزیم است که از زمان جنگ روس‌ها چیز‌های باقی مانده است، مرمی‌های منفجر شده و خرابه و مثل این شاجور که می‌بینید، این شاجور از سلاح خورد است و بلاخره مرمی آوان وغیره سلاح‌ها.»

مسوولان می‌گویند ایجاد یک تفریح‌گاه برای کودکان در اطراف موزیم نیز از برنامه‌های است که طرح شده است. با این‌حال، تحولات پسین باعث شده‌ است تا کار ساخت وساز موزیم شیردروازه ناتکمیل بماند.

محمد اشرف، نگهبان موزیم، گفت: «اینجا بنام هزار زینه یاد می‌شود که در بالای کوه، در طرف عاشقان و عارفان، افغانستان نوشته شده است. می‌گفتند اینجا یک جای تفریحی ساخته می‌شود که چیزی بنام دولگ می‌خواستند جور کنند که از کوه تلویزیون به این کوه ارتباط داشته باشد.»

در مورد قدمت دیوار‌های ساخته شده بر کوه‌های شیردروازه روایت‌های گونه‌گونی نقل شده و در برخی از روایت‌ها پیشینه این دیوارها به قرن پنجم میلادی بر می‌گردد.

موزیمی در دل کوه در کابل؛ محل نگهداری بازمانده‌های جنگ‌ها

در مورد قدمت دیوار‌های ساخته شده بر کوه‌های شیردروازه روایت‌های گونه‌گونی نقل شده و در برخی از روایت‌ها پیشینه این دیوارها به قرن پنجم میلادی بر می‌گردد.

تصویر بندانگشتی

موزیمی در دل کوه‌ شیردورازه کابل وجود دارد که بازمانده‌های جنگ‌های افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در آن نگهداری می‌شوند.

مسوولان این موزیم می‌گویند که افزون بر این موزیم، طرح ایجاد یک محل تفریحی نیز در این مکان در نظر گرفته شده است.

خیر محمد، باشنده کابل که در آن محل زندگی می‌کند، گفت: «این یک موزیم است که از زمان جنگ روس‌ها چیز‌های باقی مانده است، مرمی‌های منفجر شده و خرابه و مثل این شاجور که می‌بینید، این شاجور از سلاح خورد است و بلاخره مرمی آوان وغیره سلاح‌ها.»

مسوولان می‌گویند ایجاد یک تفریح‌گاه برای کودکان در اطراف موزیم نیز از برنامه‌های است که طرح شده است. با این‌حال، تحولات پسین باعث شده‌ است تا کار ساخت وساز موزیم شیردروازه ناتکمیل بماند.

محمد اشرف، نگهبان موزیم، گفت: «اینجا بنام هزار زینه یاد می‌شود که در بالای کوه، در طرف عاشقان و عارفان، افغانستان نوشته شده است. می‌گفتند اینجا یک جای تفریحی ساخته می‌شود که چیزی بنام دولگ می‌خواستند جور کنند که از کوه تلویزیون به این کوه ارتباط داشته باشد.»

در مورد قدمت دیوار‌های ساخته شده بر کوه‌های شیردروازه روایت‌های گونه‌گونی نقل شده و در برخی از روایت‌ها پیشینه این دیوارها به قرن پنجم میلادی بر می‌گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره