Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: حکومت کنونی پاسخ روشن درباره مکتب‌های دخترانه ندارد

ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، می‌گوید که حکومت کنونی هیچ پاسخ روشنی در باره سرنوشت دختران دانش‌آموز در افغانستان ندارد.

آقای بنت در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم یک رویداد غم‌انگیز است و ادامه آن اثرهای منفی بر تعامل جهان با افغانستان خواهد گداشت.

ریچارد بنت به طلوع‌نیوز گفت: «این غم‌انگیز است که دختران مکتب‌های متوسطه نزدیک به یک سال می‌شود که از رفتن به مکتب به دور مانده اند. این یک نسل مهم است، یک نسل که نیاز است پرورش یابد تا باشد که آنها آینده افغانستان را بسازند و بربنیاد معیارهای جهانی حقوق بشر، زنان باید یک نقش کلی را در جامعه افغانستان بازی کنند. این نظر شخصی من نیست، این چیزی است که قوانین حقوق بشر بین‌المللی می‌گوید.»

این مقام سازمان ملل دلایل ابراز شده از سوی مقام‌های امارت اسلامی مبنی بر بازماندن دختران از مکتب را مبهم می‌داند و می‌افزاید که نگران چگونگی کار کمیته نه نفری برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه است.

آقای بنت در ادامه گفت: «دلایل مبهم بودند، آنها گفتند که دلایل تخنیکی در این راستا وجود دارد، برای ما دلایل مشخص داده نشد و برای من گفته نشد که مکتب‌ها بسته خواهند ماند، من این را تکرار می‌کنم که برایم گفتند یک کمیته در این بخش کار می‌کند و در این راستا گزارش خواهد داد. من پافشاری کردم که چه زمانی این گزارش تهیه خواهد شد و چه زمانی مکاتب بازگشایی خواهد شد، تا کنون در باره این سوال کدام پاسخی وجود ندارد.»

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا خواست‌های مردم و عالمان دین را حرمت بدارد و مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

آقای کرزی در تویتی گفته است: «به صدای علما احترام می‌گذاریم و از حکومت موقت اسلامی می‌خواهیم که به خواسته‌های مردم افغانستان به ویژه علمای مذهبی احترام بگذارد و مدارس دخترانه را افتتاح کند. تنها راه رهایی کشور از نیاز خارجی، دانش و آموزش است.»

صحت، دانش‌آموزش، گفت: «از اینکه حقوق ما گرفته شده، بسیار نگران استیم. آموزش حق اساسی ما است که هم برای ما دین انتخاب کرده و هم دولت.»

وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، گفت: «بسته ماندن مکتب‌ها یک افسردگی را برای نوجوانان ما به بار آورده است که من واقعن نگران آن استم.»

راه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها پس از تاریخ سه حمل سال جاری همواره با واکنش‌های جدی رو به رو شده  است. به تازه‌گی علمای بادغیس از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور شدند.

ریچارد بنت: حکومت کنونی پاسخ روشن درباره مکتب‌های دخترانه ندارد

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا خواست‌های مردم و عالمان دین را حرمت بدارد و مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، می‌گوید که حکومت کنونی هیچ پاسخ روشنی در باره سرنوشت دختران دانش‌آموز در افغانستان ندارد.

آقای بنت در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم یک رویداد غم‌انگیز است و ادامه آن اثرهای منفی بر تعامل جهان با افغانستان خواهد گداشت.

ریچارد بنت به طلوع‌نیوز گفت: «این غم‌انگیز است که دختران مکتب‌های متوسطه نزدیک به یک سال می‌شود که از رفتن به مکتب به دور مانده اند. این یک نسل مهم است، یک نسل که نیاز است پرورش یابد تا باشد که آنها آینده افغانستان را بسازند و بربنیاد معیارهای جهانی حقوق بشر، زنان باید یک نقش کلی را در جامعه افغانستان بازی کنند. این نظر شخصی من نیست، این چیزی است که قوانین حقوق بشر بین‌المللی می‌گوید.»

این مقام سازمان ملل دلایل ابراز شده از سوی مقام‌های امارت اسلامی مبنی بر بازماندن دختران از مکتب را مبهم می‌داند و می‌افزاید که نگران چگونگی کار کمیته نه نفری برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه است.

آقای بنت در ادامه گفت: «دلایل مبهم بودند، آنها گفتند که دلایل تخنیکی در این راستا وجود دارد، برای ما دلایل مشخص داده نشد و برای من گفته نشد که مکتب‌ها بسته خواهند ماند، من این را تکرار می‌کنم که برایم گفتند یک کمیته در این بخش کار می‌کند و در این راستا گزارش خواهد داد. من پافشاری کردم که چه زمانی این گزارش تهیه خواهد شد و چه زمانی مکاتب بازگشایی خواهد شد، تا کنون در باره این سوال کدام پاسخی وجود ندارد.»

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است تا خواست‌های مردم و عالمان دین را حرمت بدارد و مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کند.

آقای کرزی در تویتی گفته است: «به صدای علما احترام می‌گذاریم و از حکومت موقت اسلامی می‌خواهیم که به خواسته‌های مردم افغانستان به ویژه علمای مذهبی احترام بگذارد و مدارس دخترانه را افتتاح کند. تنها راه رهایی کشور از نیاز خارجی، دانش و آموزش است.»

صحت، دانش‌آموزش، گفت: «از اینکه حقوق ما گرفته شده، بسیار نگران استیم. آموزش حق اساسی ما است که هم برای ما دین انتخاب کرده و هم دولت.»

وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، گفت: «بسته ماندن مکتب‌ها یک افسردگی را برای نوجوانان ما به بار آورده است که من واقعن نگران آن استم.»

راه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها پس از تاریخ سه حمل سال جاری همواره با واکنش‌های جدی رو به رو شده  است. به تازه‌گی علمای بادغیس از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره