Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه نماینده افغانستان در ژنو؛ تعامل با طالبان به بن‌بست رسیده است

نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که تلاش‌های جامعه جهانی در ده ماه پسین از بهر تعامل با طالبان به بن‌بست رسیده است.

به باور آقای اندیشه، نقض حقوق بشر، به دور ماندن بانوان از کار و آموزش و وضع محدودیت‌ها بر زنان سبب ناامیدی جامعه جهانی از امارت اسلامی شده اند.

آقای اندیشه گفته است: «جامعه جهانی بیش از ده ماه می‌شود که از هر راه ممکن از بهر تعامل با طالبان تلاش کرده است، اما آنچه دیده می‌شود این همه تلاش‌ها به علت ناامیدی جهان از عملکرد آنان به بن بست رفته است.»

او این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر مطرح کرده است.

در پنجاهمین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل، کشورها و نماینده‌گان سازمان‌های حقوق بشری در ژنو از بدترشدن اوضاع حقوق بشری، حذف سیستماتیک زنان از جامعه و به بن بست رسیدن تعامل جهان با امارت اسلامی سخن زده اند.

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل، گفته است: «من از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهم تا به تعهدات شان در باره حقوق بشری زنان عمل کنند و بی‌درنگ گفت‌وگوها را از بهر مشارکت سیاسی زنان زمینه سازی کنند تا صدای آنان شنیده شود، زیرا اوضاع در افغانستان به گونه بحرانی است که مردم به ویژه زنان روزهای تاریک یک نسل را تجربه می‌کند.»

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که در این نشست حضور داشت، گفته است: «طالبان در افغانستان حکومت مردانه را ایجاد کرده اند. مکتب‌ها را بر روی دختران بسته اند و زنان را از نشان دادن چهره شان در جامعه ممنوع کرده‌ اند و حتا حق بیرون شدن را از خانه‌ها به آنان محدود کرده‌اند. که در نتیجه نزدیک به ۲۰ میلیون زن و دختر از اجتماع ناپدید شده.»

از سویی هم، حکومت سرپرست درباره نقض حقوق بشری در کشور چنین دیدگاه دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان در باره ادعا هایی که در مورد حقوق بشری یا نقض حقوق بشری در افغانستان صحبت می‌شود، را رد می‌کند. حقوق مردم تامین است. قبلا مردم با کشتار، جنگ، بدبختی و مشکلات روزافزون مواجه بودند، خانه‌های مردم بمبارد می‌شد.»

پیش از این دید‌بان جهانی حقوق بشر با پخش گزارش‌هایی در باره نقض گسترده حقوق بشر، وضع محدودیت بر زنان و بازماندن دختران از آموزش، از جامعه جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد خواسته بود تا گام‌های جدی را در برابر امارت اسلامی بردارد.

دیدگاه نماینده افغانستان در ژنو؛ تعامل با طالبان به بن‌بست رسیده است

در نشست حقوق بشر سازمان ملل، کشورها و سازمان‌ها از بدترشدن اوضاع حقوق بشری، حذف سیستماتیک زنان از جامعه و به بن بست رسیدن تعامل جهان با امارت اسلامی سخن زده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که تلاش‌های جامعه جهانی در ده ماه پسین از بهر تعامل با طالبان به بن‌بست رسیده است.

به باور آقای اندیشه، نقض حقوق بشر، به دور ماندن بانوان از کار و آموزش و وضع محدودیت‌ها بر زنان سبب ناامیدی جامعه جهانی از امارت اسلامی شده اند.

آقای اندیشه گفته است: «جامعه جهانی بیش از ده ماه می‌شود که از هر راه ممکن از بهر تعامل با طالبان تلاش کرده است، اما آنچه دیده می‌شود این همه تلاش‌ها به علت ناامیدی جهان از عملکرد آنان به بن بست رفته است.»

او این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر مطرح کرده است.

در پنجاهمین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل، کشورها و نماینده‌گان سازمان‌های حقوق بشری در ژنو از بدترشدن اوضاع حقوق بشری، حذف سیستماتیک زنان از جامعه و به بن بست رسیدن تعامل جهان با امارت اسلامی سخن زده اند.

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل، گفته است: «من از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهم تا به تعهدات شان در باره حقوق بشری زنان عمل کنند و بی‌درنگ گفت‌وگوها را از بهر مشارکت سیاسی زنان زمینه سازی کنند تا صدای آنان شنیده شود، زیرا اوضاع در افغانستان به گونه بحرانی است که مردم به ویژه زنان روزهای تاریک یک نسل را تجربه می‌کند.»

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که در این نشست حضور داشت، گفته است: «طالبان در افغانستان حکومت مردانه را ایجاد کرده اند. مکتب‌ها را بر روی دختران بسته اند و زنان را از نشان دادن چهره شان در جامعه ممنوع کرده‌ اند و حتا حق بیرون شدن را از خانه‌ها به آنان محدود کرده‌اند. که در نتیجه نزدیک به ۲۰ میلیون زن و دختر از اجتماع ناپدید شده.»

از سویی هم، حکومت سرپرست درباره نقض حقوق بشری در کشور چنین دیدگاه دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان در باره ادعا هایی که در مورد حقوق بشری یا نقض حقوق بشری در افغانستان صحبت می‌شود، را رد می‌کند. حقوق مردم تامین است. قبلا مردم با کشتار، جنگ، بدبختی و مشکلات روزافزون مواجه بودند، خانه‌های مردم بمبارد می‌شد.»

پیش از این دید‌بان جهانی حقوق بشر با پخش گزارش‌هایی در باره نقض گسترده حقوق بشر، وضع محدودیت بر زنان و بازماندن دختران از آموزش، از جامعه جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد خواسته بود تا گام‌های جدی را در برابر امارت اسلامی بردارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره