Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید بر بررسی جدی رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان

کشورهای شرکت کننده در نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزند که باید رویدادهای نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی بررسی شوند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که بی حضور زنان در صحنه سیاسی هیچ گونه پیشرفت سیاسی در افغانستان به میان نخواهد آمد.

این در حالیست که مسایل حقوق بشری در افغانستان به روزهای چهار شنبه و پنج شنبه در پنجاه همین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد به گونه ویژه به بررسی گرفته شدند.

کشورهای شرکت کننده در این نشست از سازمان ملل متحد می‌خواهند که به رویدادهای نقض حقوق بشری و نیز ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان به گونه جدی رسیده گی نماید.

میشل باشله، کمیشنری بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «دادگاه جنایی بین المللی به بررسی‌های بی طرفانه به جرایم جنایی که احتمالا در افغانستان رخ داده اند بر بنیاد چارچوب تعیین شده ادامه می‌دهد؛ ما نمی‌توانیم افغانستان را فراموش کنیم و راه رسیدن به یک افغانستان با صلح و ثبات بی پشتیبانی جامعه بین المللی و حضور همه مردم در بخش سیاسی و عمومی نا ممکن است ومن از جامعه جهانی می‌خواهم که افغانستان را در صدر آجندای سیاسی اش قرار دهد.»

در همین حال نماینده سازمان‌ها جهانی مدافع حقوق بشر در این نشست وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشری را در افغانستان پذیرفتنی نمی‌دانند.

سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین الملل، گفت: «طالبان به گونه غیر قانونی شماری از فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند و زنده گی آنان را در خطر انداخته اند که اینکار آنان خشونت آشکار و تبعیض جنسیتی است.»

از سوی هم شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید: «اکنون مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران بسته استند. زنان معترض به شکل غیر قانونی از خانه‌های شان گرفتار و شکنجه می‌شوند؛ ما بازهم تاکید می‌کنیم که جهان نه باید طالبان را با گفتارشان قضاوت کند، بل باید با عمل شان قضاوت شوند.»

در همین حال ترکیه، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا از جامعه جهانی می‌خواهند که از بهر جلوگیری از گسترش گرسنه گی در افغانستان کمک‌های بشردوستانه را به این کشور شتاب بخشند.

نماینده ترکیه، گفت: «اکنون در افغانستان خطر جدی از گرسنه گی وجود دارد و این باعث از هم پاشیدن تمامی سیستم شده است؛ جامعه جهانی باید به مردم افغانسان متعهد بماند. ترکیه ۴۴ میلیون دالر و چهار ریل مواد غدایی را به مردم افغانستان که حدوداً چهار هزار تُن می‌شود ارسال نموده است.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که کابل بارها ادعاها را در باره نقض حقوق بشری در کشور بی بنیاد دانسته است و گفته است که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تامین است.

تاکید بر بررسی جدی رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان

امارت اسلامی همواره گزارش‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است.

تصویر بندانگشتی

کشورهای شرکت کننده در نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزند که باید رویدادهای نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی بررسی شوند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که بی حضور زنان در صحنه سیاسی هیچ گونه پیشرفت سیاسی در افغانستان به میان نخواهد آمد.

این در حالیست که مسایل حقوق بشری در افغانستان به روزهای چهار شنبه و پنج شنبه در پنجاه همین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد به گونه ویژه به بررسی گرفته شدند.

کشورهای شرکت کننده در این نشست از سازمان ملل متحد می‌خواهند که به رویدادهای نقض حقوق بشری و نیز ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان به گونه جدی رسیده گی نماید.

میشل باشله، کمیشنری بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «دادگاه جنایی بین المللی به بررسی‌های بی طرفانه به جرایم جنایی که احتمالا در افغانستان رخ داده اند بر بنیاد چارچوب تعیین شده ادامه می‌دهد؛ ما نمی‌توانیم افغانستان را فراموش کنیم و راه رسیدن به یک افغانستان با صلح و ثبات بی پشتیبانی جامعه بین المللی و حضور همه مردم در بخش سیاسی و عمومی نا ممکن است ومن از جامعه جهانی می‌خواهم که افغانستان را در صدر آجندای سیاسی اش قرار دهد.»

در همین حال نماینده سازمان‌ها جهانی مدافع حقوق بشر در این نشست وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشری را در افغانستان پذیرفتنی نمی‌دانند.

سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین الملل، گفت: «طالبان به گونه غیر قانونی شماری از فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند و زنده گی آنان را در خطر انداخته اند که اینکار آنان خشونت آشکار و تبعیض جنسیتی است.»

از سوی هم شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید: «اکنون مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران بسته استند. زنان معترض به شکل غیر قانونی از خانه‌های شان گرفتار و شکنجه می‌شوند؛ ما بازهم تاکید می‌کنیم که جهان نه باید طالبان را با گفتارشان قضاوت کند، بل باید با عمل شان قضاوت شوند.»

در همین حال ترکیه، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا از جامعه جهانی می‌خواهند که از بهر جلوگیری از گسترش گرسنه گی در افغانستان کمک‌های بشردوستانه را به این کشور شتاب بخشند.

نماینده ترکیه، گفت: «اکنون در افغانستان خطر جدی از گرسنه گی وجود دارد و این باعث از هم پاشیدن تمامی سیستم شده است؛ جامعه جهانی باید به مردم افغانسان متعهد بماند. ترکیه ۴۴ میلیون دالر و چهار ریل مواد غدایی را به مردم افغانستان که حدوداً چهار هزار تُن می‌شود ارسال نموده است.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که کابل بارها ادعاها را در باره نقض حقوق بشری در کشور بی بنیاد دانسته است و گفته است که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تامین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره