Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وقوع انفجارها در درمسال اهل هنود در کارته پروان کابل

صبح امروز، انفجارهای پیهم در محوطه درمسال شهروندان اهل هنود در منطقه کارته پروان شهر کابل به وقوع پیوست. 

وزارت داخله در یک اعلامیه می‌گوید، حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه گروه از افراد مسلح که تاکنون هویت‌شان مشخص نشده است، در منطقه کارته پروان کابل داخل یک درمسال اهل هنود شدند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که تمام این مهاجمان مسلح از پا در آورده شده اند. به گفته او، یک نیروی امارت اسلامی و یک تن از شهروندان اهل هنود در این رویداد جان باختند و هفت تن دیگر زخم برداشته اند.

بربنیاد اعلامیه وزارت داخله، این افراد مسلح قبل از داخل شدن به درمسال بر نگهبانان بمب دستی پرتاب کردند.

در اعلامیه آمده است که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال یافته اند. 

وزارت داخله افزوده است در این رویداد حمله کننده‌گان که می‌خواستند یک موتر بمب را در داخل درمسال انفجار بدهند، اما این موتر پیش از رسیدن به هدف منفجر شده است.

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان محل می‌گویند که آنان صدای تیر اندازی و انفجارهای پیهم را شنیده اند.

وقوع انفجارها در درمسال اهل هنود در کارته پروان کابل

به گفته آقای تکور، در این رویداد دو تن از شهروندان اهل هنود کشور زخم برداشته و به شفاخانه منتقل شدند.

تصویر بندانگشتی

صبح امروز، انفجارهای پیهم در محوطه درمسال شهروندان اهل هنود در منطقه کارته پروان شهر کابل به وقوع پیوست. 

وزارت داخله در یک اعلامیه می‌گوید، حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه گروه از افراد مسلح که تاکنون هویت‌شان مشخص نشده است، در منطقه کارته پروان کابل داخل یک درمسال اهل هنود شدند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که تمام این مهاجمان مسلح از پا در آورده شده اند. به گفته او، یک نیروی امارت اسلامی و یک تن از شهروندان اهل هنود در این رویداد جان باختند و هفت تن دیگر زخم برداشته اند.

بربنیاد اعلامیه وزارت داخله، این افراد مسلح قبل از داخل شدن به درمسال بر نگهبانان بمب دستی پرتاب کردند.

در اعلامیه آمده است که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال یافته اند. 

وزارت داخله افزوده است در این رویداد حمله کننده‌گان که می‌خواستند یک موتر بمب را در داخل درمسال انفجار بدهند، اما این موتر پیش از رسیدن به هدف منفجر شده است.

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان محل می‌گویند که آنان صدای تیر اندازی و انفجارهای پیهم را شنیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره