Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سرگیری فعالیت‌های نزدیک به پنجاه نهاد ملی و بین المللی در کندز

در ده ماه پسین، نزدیک به پنجاه نهاد ملی و بین اللملی در ولایت کندز فعالیت‌های خود را از سر گرفته اند.

مسوولان محلی در کندز می‌گویند، این نهادها در بخش‌های مدد رسانی، بهداشتی، آموزش و پرورش و بخش‌های ديگر فعالیت شان را از سر گرفته که در نتیجه آن برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

دین غلام اسامه، رییس اقتصاد کندز گفت: «تقریبا در حدود ۵۰ موسسه در کندز فعالیت دارند و در بخش‌های مختلف پروژه دارند در بخش صحت، تعلیم و تربیه.»

به گفته آنان، در ماه‌های پسین در این ولایت بیشتر بالای بخش‌های کمک رسانی تمرکز شده و تطبیق پروژه‌های زیربنایی به علت‌های گونه‌گون، کاهش یافته است.

در همین حال، باشنده‌گان کندز کمک‌های بشری را در دراز مدت بسنده نمی‌دانند و از حکومت و نهاد‌های مدد ‌رسان داخلی و خارجی می‌خواهند تا کار پروژه‌های بزرگ را آغاز کنند تا زمینه کار برای آنان فراهم شود.

عبدالستار، باشنده کندز گفت: «خواست جوانان همین است که دوباره به کندز برگردند و کارهای ناتمام خود را به اتمام برسانند، در این چند منافع است یکی از آن همین که برای جوانان ما کار پیدا شود و هم کارهای نا تمام به ثمر برسند.»

عبدالغفور، باشنده کندز گفت: «افغانستان یک کشور زراعتی است و از هر چیز برخوردار می‌باشد مانند، فابریکه تولیدی رب، که از ایران ما رب تولید می‌کنیم می‌آوریم به اینجا، اگر همین فابریکه را اینجا بسازند هزاران نفر صاحب کار می‌شود.»

مسوولان محلی کندز از نهاد‌های که پیش از این پروژه‌های عام‌المنفعه را در بخش‌های گونه‌گون در این ولایت روی دست داشتند می‌خواهد تا این پروژه‌ها را از سر گیرند.

از سرگیری فعالیت‌های نزدیک به پنجاه نهاد ملی و بین المللی در کندز

مسوولان محلی کندز از نهاد‌های که پیش از این پروژه‌های عام‌المنفعه را در بخش‌های گونه‌گون در این ولایت روی دست داشتند می‌خواهد تا این پروژه‌ها را از سر گیرند.

تصویر بندانگشتی

در ده ماه پسین، نزدیک به پنجاه نهاد ملی و بین اللملی در ولایت کندز فعالیت‌های خود را از سر گرفته اند.

مسوولان محلی در کندز می‌گویند، این نهادها در بخش‌های مدد رسانی، بهداشتی، آموزش و پرورش و بخش‌های ديگر فعالیت شان را از سر گرفته که در نتیجه آن برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

دین غلام اسامه، رییس اقتصاد کندز گفت: «تقریبا در حدود ۵۰ موسسه در کندز فعالیت دارند و در بخش‌های مختلف پروژه دارند در بخش صحت، تعلیم و تربیه.»

به گفته آنان، در ماه‌های پسین در این ولایت بیشتر بالای بخش‌های کمک رسانی تمرکز شده و تطبیق پروژه‌های زیربنایی به علت‌های گونه‌گون، کاهش یافته است.

در همین حال، باشنده‌گان کندز کمک‌های بشری را در دراز مدت بسنده نمی‌دانند و از حکومت و نهاد‌های مدد ‌رسان داخلی و خارجی می‌خواهند تا کار پروژه‌های بزرگ را آغاز کنند تا زمینه کار برای آنان فراهم شود.

عبدالستار، باشنده کندز گفت: «خواست جوانان همین است که دوباره به کندز برگردند و کارهای ناتمام خود را به اتمام برسانند، در این چند منافع است یکی از آن همین که برای جوانان ما کار پیدا شود و هم کارهای نا تمام به ثمر برسند.»

عبدالغفور، باشنده کندز گفت: «افغانستان یک کشور زراعتی است و از هر چیز برخوردار می‌باشد مانند، فابریکه تولیدی رب، که از ایران ما رب تولید می‌کنیم می‌آوریم به اینجا، اگر همین فابریکه را اینجا بسازند هزاران نفر صاحب کار می‌شود.»

مسوولان محلی کندز از نهاد‌های که پیش از این پروژه‌های عام‌المنفعه را در بخش‌های گونه‌گون در این ولایت روی دست داشتند می‌خواهد تا این پروژه‌ها را از سر گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره