Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست وزارت مهاجران از سازمان ملل برای حل مشکلات پناهجویان افغان

وزارت مهاجران و عودت کنندهگان از سازمان ملل می‌خواهد که به چالش‌های پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر به گونه‌ جدی رسیده‌گی نماید.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت در مراسمی به مناسبت "روز جهانی پناهنده‌گان" می‌گوید که با پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر برخورد نادرست می‌شود.

آقای حقانی گفته است: «صدای مهاجرین، مشکلات شان و حقوق شان را به تمام دنیا و به کسانی و نهاد های که مسوولیت دارند، باید برسانیم.»

در همین حال، رییس کمیشنری پناهنده‌گان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که افغانستان با داشتن بیش از هفت میلیون پناهجو با بحران گرسنه‌گی نیز روبه‌رو است. وی تعهد می‌سپارد که در هماهنگی با نهادهای دیگر جهانی به چالش‌های پناهجویان رسیده‌گی خواهد کرد.

لیونارد زولو در این نشست گفت: «همه‌ی ما مسوولیت داریم که از پناهجویان حفاظت کنیم وباید مطمین شویم که از قوانین جهانی سرپیچی نمی‌شود. نباید کسانیکه به کشورهای خارجی پناهنده شده اند و زنده‌گی شان در اینجا در خطر است، به اجبار برگردانده شوند و باید به بیجاشده‌گان داخلی نیز رسیده‌گی جدی شود؛ به مسکن اصلی برگردانده شوند و راه‌های حل دایمی به مشکلات پناهجویان سنجیده شود و این راه حل دایمی باید احترام به حقوق و آزادی زنان، مردان و عدم تبعضی در جامعه است.»

همزمان دبیرکل سازمان ملل نیز با نگرانی از اوضاع بد مهاجران افغانستان می‌گوید که در حال حاضر ۲۴ میلیون شهروند افغانستان با عدم مصوونیت غدایی روبه‌رو استند و ۹۷ درصد دیگر زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید که بحران پناهجویان افغانستان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران‌ها در جهان است.

این سازمان در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان، از جامعه جهانی می‌خواهد که بازگشت اجباری پناهنده‌گان افغانستان را از کشورهای همسایه توقف دهد.

بربنیاد آمارهای جهانی، بیش از هفت میلیون شهروند افغانستان به علت درگیری‌ها، خشونت و فقر مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند که بیشتر این شهروندان در ایران، پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان، مالیزیا و ترکیه مهاجر استند.

خواست وزارت مهاجران از سازمان ملل برای حل مشکلات پناهجویان افغان

سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهنده‌، از جامعه جهانی می‌خواهد که بازگشت اجباری پناهنده‌گان افغانستان را از کشورهای همسایه توقف دهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران و عودت کنندهگان از سازمان ملل می‌خواهد که به چالش‌های پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر به گونه‌ جدی رسیده‌گی نماید.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت در مراسمی به مناسبت "روز جهانی پناهنده‌گان" می‌گوید که با پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر برخورد نادرست می‌شود.

آقای حقانی گفته است: «صدای مهاجرین، مشکلات شان و حقوق شان را به تمام دنیا و به کسانی و نهاد های که مسوولیت دارند، باید برسانیم.»

در همین حال، رییس کمیشنری پناهنده‌گان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که افغانستان با داشتن بیش از هفت میلیون پناهجو با بحران گرسنه‌گی نیز روبه‌رو است. وی تعهد می‌سپارد که در هماهنگی با نهادهای دیگر جهانی به چالش‌های پناهجویان رسیده‌گی خواهد کرد.

لیونارد زولو در این نشست گفت: «همه‌ی ما مسوولیت داریم که از پناهجویان حفاظت کنیم وباید مطمین شویم که از قوانین جهانی سرپیچی نمی‌شود. نباید کسانیکه به کشورهای خارجی پناهنده شده اند و زنده‌گی شان در اینجا در خطر است، به اجبار برگردانده شوند و باید به بیجاشده‌گان داخلی نیز رسیده‌گی جدی شود؛ به مسکن اصلی برگردانده شوند و راه‌های حل دایمی به مشکلات پناهجویان سنجیده شود و این راه حل دایمی باید احترام به حقوق و آزادی زنان، مردان و عدم تبعضی در جامعه است.»

همزمان دبیرکل سازمان ملل نیز با نگرانی از اوضاع بد مهاجران افغانستان می‌گوید که در حال حاضر ۲۴ میلیون شهروند افغانستان با عدم مصوونیت غدایی روبه‌رو استند و ۹۷ درصد دیگر زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید که بحران پناهجویان افغانستان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران‌ها در جهان است.

این سازمان در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان، از جامعه جهانی می‌خواهد که بازگشت اجباری پناهنده‌گان افغانستان را از کشورهای همسایه توقف دهد.

بربنیاد آمارهای جهانی، بیش از هفت میلیون شهروند افغانستان به علت درگیری‌ها، خشونت و فقر مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند که بیشتر این شهروندان در ایران، پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان، مالیزیا و ترکیه مهاجر استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره