Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دشواری‌های رفت‌وآمد مسافران از گذرگاه سپین بولدک-چمن

 برخی از مسافرانی که از گذرگاه سپین بولدک-چمن رفت‌وآمد می‌کنند، می‌گویند که با چالش‌های زیادی در این راه روبه‌رو استند. 

به گفته آنان، هم‌اکنون باشنده‌گان کندهار با شناسنامه و باشنده‌گان آن سوی خط به ویژه چمن و قلعه‌عبدالله با داشتن شناخت کارت، می‌توانند در این مسیر رفت‌وآمد کنند، اما کسانی که سندهای قانونی در دست دارند، روزها منتظر می‌مانند.

بسم الله، باشنده‌ غزنی می‌گوید که دوبار تلاش کرده است تا از این گذرگاه به پاکستان برود، اما برایش اجازه داده نشده است.

بسم الله، باشنده غزنی، گفت: «ما را اجازه ندادند، باید پاسپورت و یا ویزای مریضی داشته باشید از آنجا باید اجازه بگیرد.» 

عبدالرحمن شاه، باشنده ارزگان به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز سه بار رفتم، ما را برگشتاندند، با من خانم‌ها نیز بودند با ما بدرفتاری کردند، با خانم‌ها نیز بدرفتاری کردند. تذکره ما را نیز انداختند.» 

گاهی این گذرگاه حتا به روی کسانی که اسناد قانونی نیز دارند، بسته می‌شود.

برخی از  شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که این مشکل را به صورت همیشه‌گی حل کند.

خان ولی، باشنده کندهار، گفت: «این بار سوم است می‌رویم، دوباره ما را برمی‌گردانند، تذکره کندهار ما را نیز قبول نمی‌کنند و ما را اجازه نمی‌دهند.»

مسوولان محلی از تلاش‌ها برای حل این مشکللات موجود و گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی در این باره سخن می‌زنند. 

حافظ عصمت‌الله، کمیسار، گفت: «ما با پاکستانی‌ها در این مورد صحبت کردیم تا تمام مردم افغانستان بتوانند آزادانه رفت‌وآمد بکنند تا بین این‌ها و خویشاوندان شان فاصله ایجاد نشود.»

دشواری‌های رفت‌وآمد مسافران از گذرگاه سپین بولدک-چمن

مسوولان محلی از تلاش‌ها برای حل این مشکللات موجود و گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی در این باره سخن می‌زنند. 

تصویر بندانگشتی

 برخی از مسافرانی که از گذرگاه سپین بولدک-چمن رفت‌وآمد می‌کنند، می‌گویند که با چالش‌های زیادی در این راه روبه‌رو استند. 

به گفته آنان، هم‌اکنون باشنده‌گان کندهار با شناسنامه و باشنده‌گان آن سوی خط به ویژه چمن و قلعه‌عبدالله با داشتن شناخت کارت، می‌توانند در این مسیر رفت‌وآمد کنند، اما کسانی که سندهای قانونی در دست دارند، روزها منتظر می‌مانند.

بسم الله، باشنده‌ غزنی می‌گوید که دوبار تلاش کرده است تا از این گذرگاه به پاکستان برود، اما برایش اجازه داده نشده است.

بسم الله، باشنده غزنی، گفت: «ما را اجازه ندادند، باید پاسپورت و یا ویزای مریضی داشته باشید از آنجا باید اجازه بگیرد.» 

عبدالرحمن شاه، باشنده ارزگان به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز سه بار رفتم، ما را برگشتاندند، با من خانم‌ها نیز بودند با ما بدرفتاری کردند، با خانم‌ها نیز بدرفتاری کردند. تذکره ما را نیز انداختند.» 

گاهی این گذرگاه حتا به روی کسانی که اسناد قانونی نیز دارند، بسته می‌شود.

برخی از  شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که این مشکل را به صورت همیشه‌گی حل کند.

خان ولی، باشنده کندهار، گفت: «این بار سوم است می‌رویم، دوباره ما را برمی‌گردانند، تذکره کندهار ما را نیز قبول نمی‌کنند و ما را اجازه نمی‌دهند.»

مسوولان محلی از تلاش‌ها برای حل این مشکللات موجود و گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی در این باره سخن می‌زنند. 

حافظ عصمت‌الله، کمیسار، گفت: «ما با پاکستانی‌ها در این مورد صحبت کردیم تا تمام مردم افغانستان بتوانند آزادانه رفت‌وآمد بکنند تا بین این‌ها و خویشاوندان شان فاصله ایجاد نشود.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره