Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از قاچاق مواشی به کشورهای ایران و پاکستان

اتحادیه قصابان ولایت هرات می‌گوید که تا ۶ هزار راس مواشی روزانه از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق می‌شوند.

به گفته این اتحادیه، امسال قاچاق مواشی از این ولایت در مقایسه با سال پیش دو برابر شده است که ۶۰ درصد به ایران و ۴۰ درصد آن به پاکستان انتقال داده می‌شود.

عبدالقدیر رحیم‌زاده، مسوول اتحادیه قصابان هرات، گفت: «آمار که ما از گنج حیوانات ما همه روزه داریم، بین پنج تا شش هزار مواشی از ولایت هرات به کشور های همسایه قاچاق صورت می‌گیرد.»

قاچاق مواشی سبب افزایش نرخ گوشت در ولایت هرات نیز شده است. در بهای هر کیلوگرام گوشت نزدیک به دوصد افغانی افزایش آمده است.

قصابان می‌گویند که بلند رفتن قیمت گوشت، پیامد منفی بر کاروبار آنان نیز گذاشته است.

عبدالغفور، قصاب، به طلوع‌نیوز گفت: «گوشت که قیمت باشد، مردم نمی‌تواند بخرد، اگر بتوانند بخرد، کم می‌خرند که فروش ما نیز کم می‌شود. فایده ما نیز کمتر می‌شود.»

محمد اسماعیل، باشنده هرات، می‌گوید: «پارسال در هفته دو شب یا سه شب می‌توانستیم گوشت بخوریم، امسال امشب مهمان دارم، برای فامیل چیزی نمی‌شود برای مهمان خود می‌بریم.»

مقام‌های امنیتی هرات می‌گویند که نیروهای امنیتی در مرزها تدابیر پیشگیرانه را برای جلوگیری از قاچاق مواشی به کشورهای همسایه روی دست گرفته اند.

به گفته پولیس هرات، هیچ کسی فردی تاکنون در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت بازداشت نشده است.

محمود شاه رسولی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، گفت: «نیرو‌‌های امنیتی در بنادر و دروازه‌های امنیتی شهر آماده‌گی این را دارند که از قاچاق مواشی یا قاچاق مواد اولیه که بصورت غیرقانونی وارد و صادر می‌شود، جلوگیری کنند.»

مواشی از ولایت‌های همجوار روزانه به هرات انتقال داده شده و از آنجا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. به گفته اتحادیه قصابان هرات، مواشی توسط موترهای باربری تا نقاط صفری مرزهای ایران و پاکستان انتقال داده می‌شود و پس از آن، از راه زمینی به آن کشورها قاچاق می‌شوند.

گفته‌هایی وجود دارند که گوشت مواشی در پاکستان پروسس شده و به نام آن کشور به کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی صادر می‌شود.

نگرانی از قاچاق مواشی به کشورهای ایران و پاکستان

قاچاق مواشی سبب افزایش نرخ گوشت در ولایت هرات نیز شده است. در بهای هر کیلوگرام گوشت نزدیک به دوصد افغانی افزایش آمده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه قصابان ولایت هرات می‌گوید که تا ۶ هزار راس مواشی روزانه از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق می‌شوند.

به گفته این اتحادیه، امسال قاچاق مواشی از این ولایت در مقایسه با سال پیش دو برابر شده است که ۶۰ درصد به ایران و ۴۰ درصد آن به پاکستان انتقال داده می‌شود.

عبدالقدیر رحیم‌زاده، مسوول اتحادیه قصابان هرات، گفت: «آمار که ما از گنج حیوانات ما همه روزه داریم، بین پنج تا شش هزار مواشی از ولایت هرات به کشور های همسایه قاچاق صورت می‌گیرد.»

قاچاق مواشی سبب افزایش نرخ گوشت در ولایت هرات نیز شده است. در بهای هر کیلوگرام گوشت نزدیک به دوصد افغانی افزایش آمده است.

قصابان می‌گویند که بلند رفتن قیمت گوشت، پیامد منفی بر کاروبار آنان نیز گذاشته است.

عبدالغفور، قصاب، به طلوع‌نیوز گفت: «گوشت که قیمت باشد، مردم نمی‌تواند بخرد، اگر بتوانند بخرد، کم می‌خرند که فروش ما نیز کم می‌شود. فایده ما نیز کمتر می‌شود.»

محمد اسماعیل، باشنده هرات، می‌گوید: «پارسال در هفته دو شب یا سه شب می‌توانستیم گوشت بخوریم، امسال امشب مهمان دارم، برای فامیل چیزی نمی‌شود برای مهمان خود می‌بریم.»

مقام‌های امنیتی هرات می‌گویند که نیروهای امنیتی در مرزها تدابیر پیشگیرانه را برای جلوگیری از قاچاق مواشی به کشورهای همسایه روی دست گرفته اند.

به گفته پولیس هرات، هیچ کسی فردی تاکنون در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت بازداشت نشده است.

محمود شاه رسولی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، گفت: «نیرو‌‌های امنیتی در بنادر و دروازه‌های امنیتی شهر آماده‌گی این را دارند که از قاچاق مواشی یا قاچاق مواد اولیه که بصورت غیرقانونی وارد و صادر می‌شود، جلوگیری کنند.»

مواشی از ولایت‌های همجوار روزانه به هرات انتقال داده شده و از آنجا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. به گفته اتحادیه قصابان هرات، مواشی توسط موترهای باربری تا نقاط صفری مرزهای ایران و پاکستان انتقال داده می‌شود و پس از آن، از راه زمینی به آن کشورها قاچاق می‌شوند.

گفته‌هایی وجود دارند که گوشت مواشی در پاکستان پروسس شده و به نام آن کشور به کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی صادر می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره