Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عضو پارلمان بریتانیا: ا.ا باید به آموزش در افغانستان حرمت بگذارد

یک عضو پارلمان بریتانیا در باره بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان می‌گوید که امارت اسلامی باید به اهمیت و ارزش آموزش در افغانستان حرمت بگذارد.

این عضو پارلمان بریتانیا که وزیر توسعه بریتانیا نیز است در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز، تاکید می‌ورزد که اگر بر آموزش در افغانستان سرمایه‌گذاری نشود، این کشور آینده بهتر نخواهد داشت.

پریت کارگیل، عضو پارلمان و وزیر توسعه بریتانیا، گفت: «این خواست من از تمامی مقام‌های فعلی حکومت سرپرست است که لطفا ارزش تعلیم را بدانند و در باره آینده افغانستان فکر کنند؛ در باره اطفال این کشور فکر کنند؛ اگر نسل‌های تان تعلیم نکنند، شما در آینده هیچ رهبر نخواهید داشت، هیچ اقتصاددانی نخواهید داشت، شما نمی‌توانید با کشو های دیگر جهان یکجا حرکت کنید این وضعیت واقعا بسیار سخت است و از همین رو ما برای این مبارزه می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم ماه‌ها است که از آموزش محروم شده و برای رفتن به مکتب لحظه شماری می‌کنند.

آمنه، دانش آموز، گفت: «مکتب حق ماست؛ ما باید به مکتب برویم. درس حق اساسی یک دختر است.»

در همین حال، عبد الظاهر قدیر، معاون نخست پیشین مجلس نماینده‌گان افغانستان، گفت: «این جای افسوس است که جهان برای ما می‌گوید که برای دختران و خواهران تا زمینه آموزش فراهم کنید؛ این ظرفیت را باید خودمان داشته باشیم که این زمینه را به اولاد ما مساعد بسازیم.»

در این میان، امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیم نهایی گرفته نشده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«تا هنوز چیزی نیامده و ما باز هم به همان اعلامیه وزارت معارف اکتفا می‌کنیم.»

از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور ۲۷۷ روز می‌گذرد. با جود وعده‌های پیهم برخی از مقام‌های حکومت سرپرست امارت اسلامی در باره بازگشایی مکتب‌ها، تاکنون هیچ روزنه‌یی که دختران را برای رفتن به مکتب امید ببخشد، باز نشده است.

عضو پارلمان بریتانیا: ا.ا باید به آموزش در افغانستان حرمت بگذارد

در این میان، امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیم نهایی گرفته نشده است.

تصویر بندانگشتی

یک عضو پارلمان بریتانیا در باره بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان می‌گوید که امارت اسلامی باید به اهمیت و ارزش آموزش در افغانستان حرمت بگذارد.

این عضو پارلمان بریتانیا که وزیر توسعه بریتانیا نیز است در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز، تاکید می‌ورزد که اگر بر آموزش در افغانستان سرمایه‌گذاری نشود، این کشور آینده بهتر نخواهد داشت.

پریت کارگیل، عضو پارلمان و وزیر توسعه بریتانیا، گفت: «این خواست من از تمامی مقام‌های فعلی حکومت سرپرست است که لطفا ارزش تعلیم را بدانند و در باره آینده افغانستان فکر کنند؛ در باره اطفال این کشور فکر کنند؛ اگر نسل‌های تان تعلیم نکنند، شما در آینده هیچ رهبر نخواهید داشت، هیچ اقتصاددانی نخواهید داشت، شما نمی‌توانید با کشو های دیگر جهان یکجا حرکت کنید این وضعیت واقعا بسیار سخت است و از همین رو ما برای این مبارزه می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم ماه‌ها است که از آموزش محروم شده و برای رفتن به مکتب لحظه شماری می‌کنند.

آمنه، دانش آموز، گفت: «مکتب حق ماست؛ ما باید به مکتب برویم. درس حق اساسی یک دختر است.»

در همین حال، عبد الظاهر قدیر، معاون نخست پیشین مجلس نماینده‌گان افغانستان، گفت: «این جای افسوس است که جهان برای ما می‌گوید که برای دختران و خواهران تا زمینه آموزش فراهم کنید؛ این ظرفیت را باید خودمان داشته باشیم که این زمینه را به اولاد ما مساعد بسازیم.»

در این میان، امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه تصمیم نهایی گرفته نشده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«تا هنوز چیزی نیامده و ما باز هم به همان اعلامیه وزارت معارف اکتفا می‌کنیم.»

از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور ۲۷۷ روز می‌گذرد. با جود وعده‌های پیهم برخی از مقام‌های حکومت سرپرست امارت اسلامی در باره بازگشایی مکتب‌ها، تاکنون هیچ روزنه‌یی که دختران را برای رفتن به مکتب امید ببخشد، باز نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره