Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های جهانی به زمین‌لرزه مرگ‌بار در افغانستان

وقوع زمین‌لرزه مرگ‌بار در جنوب شرق کشور با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است. پاپ فرانسس، رهبر کاتولیک‌های جهان، انکین هویتفیلد، وزیر خارجه ناروی و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیوند به این رویداد همدردی شان را ابراز کرده اند.

نخست وزیر پاکستان گفته است که مقام‌های مربوطه آن کشور برای فراهم‌سازی کمک به آسیب دیده‌گان این رویداد در افغانستان تلاش می‌کنند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در تویتی گفته است: «از زلزله در افغانستان که منجر به جان باختن افراد بی‌گناه شد، بسیار اندوهگین شدم. مقام‌های مربوطه برای پشتیبانی از افغانستان در این مواقع ضروری تلاش می‌کنند.»

رهبر کاتولیک‌های جهان ابراز امیدواری کرده است تا همه مشترکا از درد و اندوه افغان‌ها بکاهند.

او گفته است: «در چند ساعت گذشته زلزله‌ای در افغانستان، قربانیان و خسارات زیادی به بار آورد. امیدوارم همه بتوانیم از رنج مردم عزیز افغانستان با کمک بکاهیم.»

در همین حال، برخی از نهادهای سازمان ملل در رشته تویت‌هایی گفته اند که از وقوع این رویداد سخت متاثر شده اند. این نهادها بر فراهم‌سازی کمک‌های بشری به آسیب دیده‌گان تاکید ورزیده اند.

سم مورت، مسوول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان گفته است: «علاوه بر سختی‌های فراوان، زمین‌لرزه ویرانگر جان صدها نفر را گرفت. تسلیت به کسانی که با از دست دادن عزیزان شان، داغدار هستند. یونیسف از کسانیکه نیازمند استند،‌ پشتیبانی می‌کند.»

واکنش‌های جهانی به زمین‌لرزه مرگ‌بار در افغانستان

رهبر کاتولیک‌های جهان ابراز امیدواری کرده است تا همه مشترکا از درد و اندوه افغان‌ها بکاهند.

تصویر بندانگشتی

وقوع زمین‌لرزه مرگ‌بار در جنوب شرق کشور با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است. پاپ فرانسس، رهبر کاتولیک‌های جهان، انکین هویتفیلد، وزیر خارجه ناروی و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در پیوند به این رویداد همدردی شان را ابراز کرده اند.

نخست وزیر پاکستان گفته است که مقام‌های مربوطه آن کشور برای فراهم‌سازی کمک به آسیب دیده‌گان این رویداد در افغانستان تلاش می‌کنند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در تویتی گفته است: «از زلزله در افغانستان که منجر به جان باختن افراد بی‌گناه شد، بسیار اندوهگین شدم. مقام‌های مربوطه برای پشتیبانی از افغانستان در این مواقع ضروری تلاش می‌کنند.»

رهبر کاتولیک‌های جهان ابراز امیدواری کرده است تا همه مشترکا از درد و اندوه افغان‌ها بکاهند.

او گفته است: «در چند ساعت گذشته زلزله‌ای در افغانستان، قربانیان و خسارات زیادی به بار آورد. امیدوارم همه بتوانیم از رنج مردم عزیز افغانستان با کمک بکاهیم.»

در همین حال، برخی از نهادهای سازمان ملل در رشته تویت‌هایی گفته اند که از وقوع این رویداد سخت متاثر شده اند. این نهادها بر فراهم‌سازی کمک‌های بشری به آسیب دیده‌گان تاکید ورزیده اند.

سم مورت، مسوول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان گفته است: «علاوه بر سختی‌های فراوان، زمین‌لرزه ویرانگر جان صدها نفر را گرفت. تسلیت به کسانی که با از دست دادن عزیزان شان، داغدار هستند. یونیسف از کسانیکه نیازمند استند،‌ پشتیبانی می‌کند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره