Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقال زخمی‌های زمین‌لرزه اخیر به شفاخانه‌های غزنی و کابل

زخمی‌های زمین‌لرزه مرگ‌بار در پکتیکا و خوست به برخی ولایت‌ها به شمول کابل و غزنی انتقال یافته اند. بسته‌گان این زخمی‌ها می‌گویند که شفاخانه‌های محلی پکتیکا و خوست، ظرفیت پذیرش زخمیان را نداشته اند.

تا کنون زخمی شدن بیش از هزار و شش صد تن در این رویداد تایید شده است. 

جهانگیر، باشنده پکتیکا، گفت: «تکان اول انقدر شدید بود که مردم حتا فرصت بیرون برآمدن پیدا نکردند، خانه‌ها که ویران شدند کسی آنجا بیرون شده نتوانست.»

عبدالله، باشنده پکتیکا، گفت: «تلفات زیاد است، افراد زیادی شهید شدند؛ بعضی‌ها تا هنوز بیرون کشیده نشده‌اند، شماری زیادی هم زخمی هستند، تا هنوزهم بیرون کشیدن افراد و انتقال آنان جریان دارد.»

برخی از زخمی‌ها چشم دید شان را این گونه حکایت می‌کنند. 

ودی خان، زخمی زمین لرزه پکتیکا، گفت: «خانه ام به گونه کامل از بین رفته است، مادرم، خانم خودم با دو تا طفل‌هایم شهید شدند، برادرم که در کابل و خودم که در شفاخانه غزنی بستر هستم.»   

بختانه، زخمی زمین‌لزره پکتیکا، می‌گوید: «خودم زخمی می‌باشم، برادرم، بچه کاکایم، مادرم شهید شدند.»

آنها از حکومت و نهادهای مددرسان می‌خواهند تا برای باشنده‌گان این ولایت کمک‌های همه جانبه را فراهم بسازند.

در این میان، عجب خان حمیدی، رییس شفاخانه حوزه‌یی غزنی می‌گوید که زخمی‌های که به این شفاخانه آورده شده اند، زیر مراقبت‌های جدی قرار دارند. به گفته آقای حمیدی، اوضاع بهداشتی برخی از زخمی‌ها خوب نیست. 

عجب خان حمیدی،رئیس شفاخانه حوزه یی غزنی، گفت: «به تعقیب انکه کمک‌های اولیه صورت گرفته بود به جراحی و اورتوپیدی ضرورت داشتند باز به شفاخانه حوزه یی غزنی انتقال دادند. عملیات‌ها دیشب سپری شدند فعلا وضعیت شان خوب است بستر استند.»

در حال حاضر، گروه‌های مددرسان در تلاش اند تا افرادی را که زیر آوارها گیرمانده اند، نجات دهند.

انتقال زخمی‌های زمین‌لرزه اخیر به شفاخانه‌های غزنی و کابل

آنها از حکومت و نهادهای مددرسان می‌خواهد تا برای باشنده‌گان این ولایت کمک‌های همه جانبه را فراهم بسازند.

Thumbnail

زخمی‌های زمین‌لرزه مرگ‌بار در پکتیکا و خوست به برخی ولایت‌ها به شمول کابل و غزنی انتقال یافته اند. بسته‌گان این زخمی‌ها می‌گویند که شفاخانه‌های محلی پکتیکا و خوست، ظرفیت پذیرش زخمیان را نداشته اند.

تا کنون زخمی شدن بیش از هزار و شش صد تن در این رویداد تایید شده است. 

جهانگیر، باشنده پکتیکا، گفت: «تکان اول انقدر شدید بود که مردم حتا فرصت بیرون برآمدن پیدا نکردند، خانه‌ها که ویران شدند کسی آنجا بیرون شده نتوانست.»

عبدالله، باشنده پکتیکا، گفت: «تلفات زیاد است، افراد زیادی شهید شدند؛ بعضی‌ها تا هنوز بیرون کشیده نشده‌اند، شماری زیادی هم زخمی هستند، تا هنوزهم بیرون کشیدن افراد و انتقال آنان جریان دارد.»

برخی از زخمی‌ها چشم دید شان را این گونه حکایت می‌کنند. 

ودی خان، زخمی زمین لرزه پکتیکا، گفت: «خانه ام به گونه کامل از بین رفته است، مادرم، خانم خودم با دو تا طفل‌هایم شهید شدند، برادرم که در کابل و خودم که در شفاخانه غزنی بستر هستم.»   

بختانه، زخمی زمین‌لزره پکتیکا، می‌گوید: «خودم زخمی می‌باشم، برادرم، بچه کاکایم، مادرم شهید شدند.»

آنها از حکومت و نهادهای مددرسان می‌خواهند تا برای باشنده‌گان این ولایت کمک‌های همه جانبه را فراهم بسازند.

در این میان، عجب خان حمیدی، رییس شفاخانه حوزه‌یی غزنی می‌گوید که زخمی‌های که به این شفاخانه آورده شده اند، زیر مراقبت‌های جدی قرار دارند. به گفته آقای حمیدی، اوضاع بهداشتی برخی از زخمی‌ها خوب نیست. 

عجب خان حمیدی،رئیس شفاخانه حوزه یی غزنی، گفت: «به تعقیب انکه کمک‌های اولیه صورت گرفته بود به جراحی و اورتوپیدی ضرورت داشتند باز به شفاخانه حوزه یی غزنی انتقال دادند. عملیات‌ها دیشب سپری شدند فعلا وضعیت شان خوب است بستر استند.»

در حال حاضر، گروه‌های مددرسان در تلاش اند تا افرادی را که زیر آوارها گیرمانده اند، نجات دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره