Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن برخی از زخمیان زمین لرزه در پکتیکا هنگام انتقال به شفاخانه

برخی از زخیمان زمین لرزه پسین در ولایت پکتیکا هنگام انتقال به شفاخانه به علت خرابی جاده ها جان باختند.

باشنده گان ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا میگویند که در نتیجه خرابی جاده های این ولایت شماری از زخمیان سرِ وقت به شفاخانه ها نرسیدند.
آنان خواهان توجه جدی مسوولان برای ساخت این جاده ها استند.

منور مبارز، باشنده ولسوالی گیان، گفت:«این سرک هرگز جور نشده است؛ تمام سرک کپرک است به همین علت است که موتر تا سه ساعت اینجا میرسد.وقتی که زمین لرزه شد زخمیان آن را به ولسوالی‌ها انتقال دادند و به علت خرابی راه بسیاری از زخمیان در راه جان باختند.»

حاجی امير، باشنده ولسوالی برمل، می گوید:«وقتی زمین لرزه شد بسیاری از زخمی‌ها به علت خرابی جاده‌ها جان باختند زیرا جاده که باید یک ساعت زمان را بگیرد به علت خرابی سرک‌ها بیش از سه ساعت را در بر می‌گیرد؛اگر تلاش شود که همین سرک‌ها را برای ما جور کنند خوب خواهد شد.»

در همین حال موترهای حامل مواد کمکی فراز و فرود جاده های دراز و خامه را می پیمایند تا به آسیب دیده گان زمین لرزه‌ پسین در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا کمک های بشری را برسانند.

گروهای کمک رسان خرابی جاده های خامه وطولانی را بزرگترین چالش فرا راه روند کمک رسانی به آسیب دیده گان این مناطق میدانند.

گلاب الدين، عضو  یک گروه کمک رسان، گفت:«راه از اندازه زیاد خراب است اگر راه‌ها خراب نمی‌بودند ما در ۳۰ الی ۴۵ دقیقه می‌رسیدیم اما ما به علت خرابی راه در دو نیم ساعت به ولسوالی گیان رسیدیم.»

سيداحمد سيلاب، رییس بنیاد خیریه سیلاب، می گوید:«کمک‌ها از سوی تجاران و نهادهای مدد رسان به گونه انفرادی بسیار زیاد می‌آیند به این منطقه.»

اما مسوولان محلی پکتیکا میگویند که با وجود خرابی جاده ها بسیاری از کمک ها به بخش های آسیب دیده رسیده اند.

این درحالیست که چهارشنبه شب هفته گذشته، زمین لرزه مرگبار در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا تلفات سنگین جانی و زیان های هنگفت مالی برجا گذاشت.

جان باختن برخی از زخمیان زمین لرزه در پکتیکا هنگام انتقال به شفاخانه

این درحالیست که چهارشنبه شب هفته گذشته، زمین لرزه مرگبار در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا تلفات سنگین جانی و زیان های هنگفت مالی برجا گذاشت.

Thumbnail

برخی از زخیمان زمین لرزه پسین در ولایت پکتیکا هنگام انتقال به شفاخانه به علت خرابی جاده ها جان باختند.

باشنده گان ولسوالی های برمل و گیان پکتیکا میگویند که در نتیجه خرابی جاده های این ولایت شماری از زخمیان سرِ وقت به شفاخانه ها نرسیدند.
آنان خواهان توجه جدی مسوولان برای ساخت این جاده ها استند.

منور مبارز، باشنده ولسوالی گیان، گفت:«این سرک هرگز جور نشده است؛ تمام سرک کپرک است به همین علت است که موتر تا سه ساعت اینجا میرسد.وقتی که زمین لرزه شد زخمیان آن را به ولسوالی‌ها انتقال دادند و به علت خرابی راه بسیاری از زخمیان در راه جان باختند.»

حاجی امير، باشنده ولسوالی برمل، می گوید:«وقتی زمین لرزه شد بسیاری از زخمی‌ها به علت خرابی جاده‌ها جان باختند زیرا جاده که باید یک ساعت زمان را بگیرد به علت خرابی سرک‌ها بیش از سه ساعت را در بر می‌گیرد؛اگر تلاش شود که همین سرک‌ها را برای ما جور کنند خوب خواهد شد.»

در همین حال موترهای حامل مواد کمکی فراز و فرود جاده های دراز و خامه را می پیمایند تا به آسیب دیده گان زمین لرزه‌ پسین در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا کمک های بشری را برسانند.

گروهای کمک رسان خرابی جاده های خامه وطولانی را بزرگترین چالش فرا راه روند کمک رسانی به آسیب دیده گان این مناطق میدانند.

گلاب الدين، عضو  یک گروه کمک رسان، گفت:«راه از اندازه زیاد خراب است اگر راه‌ها خراب نمی‌بودند ما در ۳۰ الی ۴۵ دقیقه می‌رسیدیم اما ما به علت خرابی راه در دو نیم ساعت به ولسوالی گیان رسیدیم.»

سيداحمد سيلاب، رییس بنیاد خیریه سیلاب، می گوید:«کمک‌ها از سوی تجاران و نهادهای مدد رسان به گونه انفرادی بسیار زیاد می‌آیند به این منطقه.»

اما مسوولان محلی پکتیکا میگویند که با وجود خرابی جاده ها بسیاری از کمک ها به بخش های آسیب دیده رسیده اند.

این درحالیست که چهارشنبه شب هفته گذشته، زمین لرزه مرگبار در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا تلفات سنگین جانی و زیان های هنگفت مالی برجا گذاشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره