Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زمین لرزه مرگبار؛ آسیب دیده گان به کمک های بیشتر نیاز دارند

برخی از کسانی که در زمین لرزه مرگبار همه دار و ندار شان را از دست داده اند می گویند که به کمک های بیشتر نیاز دارند.

آنان که در وضعیت بدی به سر می برند خواهان رسیده گی فوری به وضعیت شان استند.

بختا جان، آسیب دیده زمین لرزه، گفت:«چهار عضو فامیل ام شهید شدند و سه تن دیگرشان زخم برداشته اند؛ نه چیزی به خوردن داریم و نه مکانی داریم که از باران بدور باشیم؛ همه افراد در بیرون نشسته اند.»

در همین حال مسوولان در ولایت پکتیکا می گویند که تلاش می ورزند تا به تمامی آسیب دیده گان رسیده گی شود.

از سوی هم مقام های حکومتی که به این ولایت رفته اند، خواهان کمک های بی درنگ به آسیب دیده گان استند.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت:«نود درصد خانه‌ها تخریب شده اند؛ بعضی خانه‌ها کاملا از بین رفته اند.»

شرف الدین مسلم، معاون وزارت خارجه، می گوید:«به اداره‌های حکومتی که کمک رسان استند هدایت داده شده است که به وقت خودشان را در ساحه برسانند و امکانات در دست داشته شان را استفاده کنند.»

بر بنیاد گزارش های مقام های محلی خوست و پکتیکا، زمین لرزه پسین در ولسوالی های گیان، برمل و زیروک ولایت پکتیکا و ولسوالی سپری ولایت خوست جان های بیش از یک هزار تن را گرفته است و هزاران تن دیگر را زخمی و بی سرپناه ساخته است.

زمین لرزه مرگبار؛ آسیب دیده گان به کمک های بیشتر نیاز دارند

از سوی هم مقام های حکومتی که به این ولایت رفته اند، خواهان کمک های بی درنگ به آسیب دیده گان استند.

Thumbnail

برخی از کسانی که در زمین لرزه مرگبار همه دار و ندار شان را از دست داده اند می گویند که به کمک های بیشتر نیاز دارند.

آنان که در وضعیت بدی به سر می برند خواهان رسیده گی فوری به وضعیت شان استند.

بختا جان، آسیب دیده زمین لرزه، گفت:«چهار عضو فامیل ام شهید شدند و سه تن دیگرشان زخم برداشته اند؛ نه چیزی به خوردن داریم و نه مکانی داریم که از باران بدور باشیم؛ همه افراد در بیرون نشسته اند.»

در همین حال مسوولان در ولایت پکتیکا می گویند که تلاش می ورزند تا به تمامی آسیب دیده گان رسیده گی شود.

از سوی هم مقام های حکومتی که به این ولایت رفته اند، خواهان کمک های بی درنگ به آسیب دیده گان استند.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت:«نود درصد خانه‌ها تخریب شده اند؛ بعضی خانه‌ها کاملا از بین رفته اند.»

شرف الدین مسلم، معاون وزارت خارجه، می گوید:«به اداره‌های حکومتی که کمک رسان استند هدایت داده شده است که به وقت خودشان را در ساحه برسانند و امکانات در دست داشته شان را استفاده کنند.»

بر بنیاد گزارش های مقام های محلی خوست و پکتیکا، زمین لرزه پسین در ولسوالی های گیان، برمل و زیروک ولایت پکتیکا و ولسوالی سپری ولایت خوست جان های بیش از یک هزار تن را گرفته است و هزاران تن دیگر را زخمی و بی سرپناه ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره