Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک شفاخانه سیار در خوست برای درمان زخمیان زمین‌لرزه

مسوولان در ولایت خوست می‌گویند که امارات متحده عربی می‌خواهد که از بهر درمان آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در افغانستان یک شفاخانه سیار بسازد.

بهرام موسی، رییس میدان هوایی خوست، گفت:«در باره یک کلینیک صحبت شده است. کار آغاز شده است و انشالله آنان بسیار زود یک کلینیک خواهند ساخت.»

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که برای فراهم کردن کمک‌های امارات متحده عربی به آسیب دیده‌گان، میان امارات  و ولایت خوست دهلیز هوایی ایجاد شده است.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که پس از زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های پکتیکا و خوست، آن کشور سه پرواز از طریق دهلیز هوایی به ولایت خوست داشته است و در این پروازها به آسیب دیده‌گان مواد غذایی، غیرغذایی و دارو رسیده است.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «بعد از این که زمین‌لرزه در ولایت‌های ما رخ داد، حکومت امارات متحده عربی فیصله کرد که کمک‌های فوری باید برسند و آنان میان ولایت خوست و امارات یک پُل «برج—خط سیر هوایی» هوایی ساختند که روزانه پروازها اجرا می‌شوند.»

برخی از باشنده‌گان ولایت خوست از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده می‌خواهند که به آنان کمک نمایند.

شامر حقیار، باشنده خوست، گفت: «ما از همه کشورها می‌خواهیم که مانند امارات متحده عربی به مردم افغانستان کمک نمایند.»

تاکنون امارات متحده عربی، ایران، قطر، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های شان را به باشنده گان ولایت خوست رسانده اند.

ساخت یک شفاخانه سیار در خوست برای درمان زخمیان زمین‌لرزه

تاکنون امارات متحده عربی، ایران، قطر، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های شان را به باشنده گان ولایت خوست رسانده اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در ولایت خوست می‌گویند که امارات متحده عربی می‌خواهد که از بهر درمان آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در افغانستان یک شفاخانه سیار بسازد.

بهرام موسی، رییس میدان هوایی خوست، گفت:«در باره یک کلینیک صحبت شده است. کار آغاز شده است و انشالله آنان بسیار زود یک کلینیک خواهند ساخت.»

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که برای فراهم کردن کمک‌های امارات متحده عربی به آسیب دیده‌گان، میان امارات  و ولایت خوست دهلیز هوایی ایجاد شده است.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که پس از زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های پکتیکا و خوست، آن کشور سه پرواز از طریق دهلیز هوایی به ولایت خوست داشته است و در این پروازها به آسیب دیده‌گان مواد غذایی، غیرغذایی و دارو رسیده است.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «بعد از این که زمین‌لرزه در ولایت‌های ما رخ داد، حکومت امارات متحده عربی فیصله کرد که کمک‌های فوری باید برسند و آنان میان ولایت خوست و امارات یک پُل «برج—خط سیر هوایی» هوایی ساختند که روزانه پروازها اجرا می‌شوند.»

برخی از باشنده‌گان ولایت خوست از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده می‌خواهند که به آنان کمک نمایند.

شامر حقیار، باشنده خوست، گفت: «ما از همه کشورها می‌خواهیم که مانند امارات متحده عربی به مردم افغانستان کمک نمایند.»

تاکنون امارات متحده عربی، ایران، قطر، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های شان را به باشنده گان ولایت خوست رسانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره