Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظام الدین قیصاری خواهان سهیم شدن اقوام در حکومت شد

نظام الدین قیصاری از فرماندهان خیزش‌های مردمی در حکومت پیشین، امروز (یک‌شنبه) پس از ده ماه به کشور برگشت.

آقای قیصاری بر تامین صلح همیشه‌گی در کشور تاکید ورزیده است و می‌گوید که حکومت سرپرست باید تمام اقوام کشور را در حکومت سرپرست سهیم بسازد.

نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار، گفت: «خواهش من از رهبران امارت اسلامی این است که تمام اقوام باید شریک حکومت شوند، چون که اینجا پشتون، ازبیک، تاجیک، هزاره، ایماق وهمه مردم افغانستان استند.»

نظام الدین قیصاری از فرماندهان وفادار به مارشال دوستم بود و پس از تنش میان ارگ و دوستم به شهرت رسید. او که اکنون به کابل آمده است، ایجاد حکومت همه شمول در کشور را مهم می‌داند.

آقای قیصاری افزود: «باید به من سهم بدهید، چون من یک قوم بزرگ هستم، قوم ترک تبار بسیار نفوس دارد، باید سهم بدهند، روشنفکران و کادران ما استند آنان را بیاورند و در ریاست‌ها و وزارت‌ها.»

محمد امین، باشنده ولایت بدخشان، می‌گوید: «سر این مردم صدا می‌کنیم که امنیت تامین است، آرام بیایند و زنده‌گی بکنند.»

همزمان با این، کمیسیون تماس باشخصیت ها از افغان‌های که به علت تحولات سیاسی به کشورهای دیگر رفته اند، می‌خواهد که دوباره به افغانستان بیایند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، گفت: «تمام کسانی که در حکومت پیشین وظیفه اجرا کرده اند، اگر در سطح پایین است و یا بالا، این بهترین فرصت است که از فرمان عفو عمومی امیرالمومنین استفاده بکنند و به وطن خود برگردند.»

به گفته این کمیسون، تا اکنون بیش از ۱۵۰ مقام حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی از طریق تماس با کمیسیون شخصیت‌ها به کشور برگشته اند.

نظام الدین قیصاری خواهان سهیم شدن اقوام در حکومت شد

همزمان با این، کمیسیون تماس باشخصیت ها از افغان‌های که به علت تحولات سیاسی به کشورهای دیگر رفته اند، می‌خواهد که دوباره به افغانستان بیایند.

تصویر بندانگشتی

نظام الدین قیصاری از فرماندهان خیزش‌های مردمی در حکومت پیشین، امروز (یک‌شنبه) پس از ده ماه به کشور برگشت.

آقای قیصاری بر تامین صلح همیشه‌گی در کشور تاکید ورزیده است و می‌گوید که حکومت سرپرست باید تمام اقوام کشور را در حکومت سرپرست سهیم بسازد.

نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار، گفت: «خواهش من از رهبران امارت اسلامی این است که تمام اقوام باید شریک حکومت شوند، چون که اینجا پشتون، ازبیک، تاجیک، هزاره، ایماق وهمه مردم افغانستان استند.»

نظام الدین قیصاری از فرماندهان وفادار به مارشال دوستم بود و پس از تنش میان ارگ و دوستم به شهرت رسید. او که اکنون به کابل آمده است، ایجاد حکومت همه شمول در کشور را مهم می‌داند.

آقای قیصاری افزود: «باید به من سهم بدهید، چون من یک قوم بزرگ هستم، قوم ترک تبار بسیار نفوس دارد، باید سهم بدهند، روشنفکران و کادران ما استند آنان را بیاورند و در ریاست‌ها و وزارت‌ها.»

محمد امین، باشنده ولایت بدخشان، می‌گوید: «سر این مردم صدا می‌کنیم که امنیت تامین است، آرام بیایند و زنده‌گی بکنند.»

همزمان با این، کمیسیون تماس باشخصیت ها از افغان‌های که به علت تحولات سیاسی به کشورهای دیگر رفته اند، می‌خواهد که دوباره به افغانستان بیایند.

احمد الله وثیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، گفت: «تمام کسانی که در حکومت پیشین وظیفه اجرا کرده اند، اگر در سطح پایین است و یا بالا، این بهترین فرصت است که از فرمان عفو عمومی امیرالمومنین استفاده بکنند و به وطن خود برگردند.»

به گفته این کمیسون، تا اکنون بیش از ۱۵۰ مقام حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی از طریق تماس با کمیسیون شخصیت‌ها به کشور برگشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره