Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست عالمان دین در کابل؛ ۳۰۰۰ تن از ۳۴ ولایت شرکت خواهند کرد

در نشست عالمان دین که قرار است تا دو روز دیگر «به روز چهار شنبه» در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شود، سه هزار تن از سی و چهار ولایت کشور شرکت خواهند کرد.

یافتن راه حل به چالش‌های کنونی یکی از هدف‌های این نشست گفته شده است.

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که در این نشست در باره مسایل سیاسی، اقتصای و اجتماعی گفت‌وگو خواهد شد. این منابع می‌افزایند که در این نشست سه هزار تن از تمامی ولایت‌های کشور شرکت خواهند کرد.

مریم معروف آرین، فعال حقوق زنان و کودکان در باره برگزاری این نشست، گفت: «انتظار ما مردم افغانستان این است که در این گونه نشست ها از تمامی اقوام به ویژه از زنان دعوت شود تا بتوانند خودشان در باره حقوق شان صحبت کنند.»

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «تا هنگامی که نظر عام و متخصصان گرفته نشود و چالش‌های کنونی مشخص نشوند، این نظریات افغانستان را با چالش‌های بیشتر روبه‌رو خواهند ساخت و نمی‌توانند مشکل کنونی را حل کنند.»

هرچند تاکنون حکومت سرپرست به گونه رسمی در باره آجندای این نشست چیزی نگفته است، اما گفته می‌شود که افزون بر مسایل دیگر، بازگشایی مکتب‌های دخترانه از آجندای این نشست خواهد بود.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ممکن است در این نشست در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیز تصمیم گرفته شود که آیا دختران به مکتب بروند یاخیر.»

از سویی هم، دیده‌بان حقوق از برگزار کننده‌گان این نشست می‌خواهد که افزون بر مسایل دیگر به مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شود. دیده‌بان حقوق بشر خواهان حضور زنان در این نشست است و می‌افزاید که این نشست بی حضور زنان مشروعیت نخواهد داشت.

هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «در این جرگه تمامی اقوام حضور نخواهند داشت؛ اینجا بحث حقوق انسانی نیز مطرح است؛ همه چشم به راه استند که این جرگه بتواند از زیر پا شدند حقوق بشر و اجازه یافتن دختران به رفتن به مکتب اقدامات داشته باشد اما من بسیار خوشبین نیستم چون در این جرگه زنان حضور نخواهند داشت و این عدم مشروعیت این جرگه را نشان میدهد.»

در باره این که نشست عالمان دین چند روز را در بر خواهد گرفت چیزی گفته نشده است اما ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل این دانشگاه را برای هشت روز تعطیل اعلام کرده است.

نشست عالمان دین در کابل؛ ۳۰۰۰ تن از ۳۴ ولایت شرکت خواهند کرد

هرچند حکومت در باره آجندای این نشست چیزی نگفته، اما گفته می‌شود که افزون بر مسایل دیگر، بازگشایی مکتب‌های دخترانه از آجندای این نشست خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

در نشست عالمان دین که قرار است تا دو روز دیگر «به روز چهار شنبه» در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شود، سه هزار تن از سی و چهار ولایت کشور شرکت خواهند کرد.

یافتن راه حل به چالش‌های کنونی یکی از هدف‌های این نشست گفته شده است.

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که در این نشست در باره مسایل سیاسی، اقتصای و اجتماعی گفت‌وگو خواهد شد. این منابع می‌افزایند که در این نشست سه هزار تن از تمامی ولایت‌های کشور شرکت خواهند کرد.

مریم معروف آرین، فعال حقوق زنان و کودکان در باره برگزاری این نشست، گفت: «انتظار ما مردم افغانستان این است که در این گونه نشست ها از تمامی اقوام به ویژه از زنان دعوت شود تا بتوانند خودشان در باره حقوق شان صحبت کنند.»

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «تا هنگامی که نظر عام و متخصصان گرفته نشود و چالش‌های کنونی مشخص نشوند، این نظریات افغانستان را با چالش‌های بیشتر روبه‌رو خواهند ساخت و نمی‌توانند مشکل کنونی را حل کنند.»

هرچند تاکنون حکومت سرپرست به گونه رسمی در باره آجندای این نشست چیزی نگفته است، اما گفته می‌شود که افزون بر مسایل دیگر، بازگشایی مکتب‌های دخترانه از آجندای این نشست خواهد بود.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ممکن است در این نشست در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیز تصمیم گرفته شود که آیا دختران به مکتب بروند یاخیر.»

از سویی هم، دیده‌بان حقوق از برگزار کننده‌گان این نشست می‌خواهد که افزون بر مسایل دیگر به مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شود. دیده‌بان حقوق بشر خواهان حضور زنان در این نشست است و می‌افزاید که این نشست بی حضور زنان مشروعیت نخواهد داشت.

هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «در این جرگه تمامی اقوام حضور نخواهند داشت؛ اینجا بحث حقوق انسانی نیز مطرح است؛ همه چشم به راه استند که این جرگه بتواند از زیر پا شدند حقوق بشر و اجازه یافتن دختران به رفتن به مکتب اقدامات داشته باشد اما من بسیار خوشبین نیستم چون در این جرگه زنان حضور نخواهند داشت و این عدم مشروعیت این جرگه را نشان میدهد.»

در باره این که نشست عالمان دین چند روز را در بر خواهد گرفت چیزی گفته نشده است اما ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل این دانشگاه را برای هشت روز تعطیل اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره