Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک بنیاد خیریه نبی‌زاده به زلزله‌زدگان

بنیاد خیریه نبی‌زاده برای بیش از هزار خانواده در ولایت پکتیکا، مواد غذایی و غیرغذایی کمک کرده است.

مسوولان این بنیاد می‌گویند که در تلاش تهیه کمک‌های بیشتر به خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست هستند.

احمد نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد خیریه نبی‌زاده، گفت: «محموله بزرگی کمکی شامل مواد غذایی و غیرغذایی خود را برای خانواده‌های متضرر از زلزله مرگبار ولایت پکتیکا رساندیم تا به تمامی آسیب دیده‌گان این رویداد غم‌انگیز توزیع شود.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی با استقبال از این کمک‌ها، خواهان کمک‌های بیشتر نهادهای مددرسان به آسیب دیده‌گان زلزله اخیر است. این وزارت از نهادهای مددرسان دیگر نیز می‌خواهد تا به آسیب دیده‌گان ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کنند.

غلام غوث ناصری، معین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، گفت: «امروز از طرف جناب حارث که مالک هوتل کابانا در دبی است، ده هزار دالر برای ما تسلیم شد.»

سکتور خصوصی افغانستان نیز یکی پی دیگری کمک‌های خود را به آسیب دیده‌گان اعلام می‌کنند. اتحادیه صرافان به به تازه‌گی به آسیب دیده‌گان کمک کرده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان، گفت: «ما بیش از بیست دو میلیون افغانی برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر جمع‌آوری کردیم که از تمامی صرافان از سراسر کشور است.»

در همین حال، یک نهاد خیریه در ولایت کابل نیز به ارزش شش میلیون افغانی مواد غذایی به زلزله‌زدگان ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کرده است.

کامران اکرمی، یکی از مسوولان بنیاد خیریه حبیب‌یار، گفت: «ده موتر که شامل آرد، روغن و برنج است، از سوی نهاد ما به ولایت‌های پکتیکا و خوست فرستاده شد.»

از سوی هم جمعیت حلال احمر افغانی می‌گوید که ۵۵ تیم را برای بررسی و ارزیای آسیب دیده‌گان به ولایت‌های پکتیکا و خوست فرستاده است.

نورالدین ترابی، معاون جمعیت هلال‌احمر افغانی، در این باره گفت: «تمام تیم‌ها به کار آغاز کرده و قریه به قریه می‌گردند و ولسوالی به ولسوالی تمام مشکلات را پیدا می‌کنند.»

تاکنون سکتور خصوصی افغانستان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون افغانی به آسیب دیده‌گان اختصاص داده که بخش از این کمک‌ها شامل مواد غذایی نیز می‌شود.

کمک بنیاد خیریه نبی‌زاده به زلزله‌زدگان

تاکنون سکتور خصوصی افغانستان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون افغانی به آسیب دیده‌گان اختصاص داده که بخش از این کمک‌ها شامل مواد غذایی نیز می‌شود.

Thumbnail

بنیاد خیریه نبی‌زاده برای بیش از هزار خانواده در ولایت پکتیکا، مواد غذایی و غیرغذایی کمک کرده است.

مسوولان این بنیاد می‌گویند که در تلاش تهیه کمک‌های بیشتر به خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست هستند.

احمد نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد خیریه نبی‌زاده، گفت: «محموله بزرگی کمکی شامل مواد غذایی و غیرغذایی خود را برای خانواده‌های متضرر از زلزله مرگبار ولایت پکتیکا رساندیم تا به تمامی آسیب دیده‌گان این رویداد غم‌انگیز توزیع شود.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی با استقبال از این کمک‌ها، خواهان کمک‌های بیشتر نهادهای مددرسان به آسیب دیده‌گان زلزله اخیر است. این وزارت از نهادهای مددرسان دیگر نیز می‌خواهد تا به آسیب دیده‌گان ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کنند.

غلام غوث ناصری، معین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، گفت: «امروز از طرف جناب حارث که مالک هوتل کابانا در دبی است، ده هزار دالر برای ما تسلیم شد.»

سکتور خصوصی افغانستان نیز یکی پی دیگری کمک‌های خود را به آسیب دیده‌گان اعلام می‌کنند. اتحادیه صرافان به به تازه‌گی به آسیب دیده‌گان کمک کرده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان، گفت: «ما بیش از بیست دو میلیون افغانی برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه اخیر جمع‌آوری کردیم که از تمامی صرافان از سراسر کشور است.»

در همین حال، یک نهاد خیریه در ولایت کابل نیز به ارزش شش میلیون افغانی مواد غذایی به زلزله‌زدگان ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کرده است.

کامران اکرمی، یکی از مسوولان بنیاد خیریه حبیب‌یار، گفت: «ده موتر که شامل آرد، روغن و برنج است، از سوی نهاد ما به ولایت‌های پکتیکا و خوست فرستاده شد.»

از سوی هم جمعیت حلال احمر افغانی می‌گوید که ۵۵ تیم را برای بررسی و ارزیای آسیب دیده‌گان به ولایت‌های پکتیکا و خوست فرستاده است.

نورالدین ترابی، معاون جمعیت هلال‌احمر افغانی، در این باره گفت: «تمام تیم‌ها به کار آغاز کرده و قریه به قریه می‌گردند و ولسوالی به ولسوالی تمام مشکلات را پیدا می‌کنند.»

تاکنون سکتور خصوصی افغانستان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون افغانی به آسیب دیده‌گان اختصاص داده که بخش از این کمک‌ها شامل مواد غذایی نیز می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره