Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست دختران دانش‌آموز از نشست عالمان دین

شماری از دختران دانش‌آموزان خواهان تصمیم گیری درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور در نشست عالمان دین استند.

قرار است این نشست فردا در کابل برگزار شود.

دختران دانش‌آموز می‌گویند که آینده ناروشن دختران  بر سرنوشت سیاسی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. آنان می‌افزایند که با بسته ماندن مکتب‌ها، آسیب‌های فراوان روانی دیده اند و از آموزش بازمانده اند.

دینا به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار تاسف‌آور است برای یک دختر که به آرزوهای که در دل دارد، رسیده نتواند و این بسیار سخت است.»

رخسار می‌گوید: «خواست ما از نشست شورای علما که برگزار می‌شود، این است که اولین تصمیم شان در باره دختران و بازگشایی مکتب‌های آنان باشد.»

پیش از این امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته نه نفری برای بررسی بازگشایی مکتب‌های دخترانه خبر داده است، اما با گذشت نزدیک به دو ماه تاکنون چگونکی کار این کمیته همگانی نشده است.

عبد المالک مجددی، عالم دین، گفته است: «تمام علما این را به جدیدت تقاضا دارند که هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها بروی دختران باز شود.»

در همین حال، هانا نویمان یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا می‌گوید که این نشست بی حضور زنان معنا و مشروعیت نخواهد داشت. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا می‌‌افزاید که طالبان به هر اندازه‌یی که بخواهند می‌توانند نشست برگزار کنند، اما مشروعیت این نشست‌ها وابسته به حضور زنان است.

این عضو پارلمان اتحادیه اروپا، گفته است:«طالبان می‌توانند نشست‌های بسیار برگزار کنند، اما مشروعیت این نشست‌ها مشروط و وابسته به حضور زنان است؛ در غیر آن هیچ نشستی‌ از سوی طالبان گامی برای پیشرفت به شمار نخواهد آمد.»

وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «اگر خواست اصلی هر حکومتی پیشرفت توسعه کمی وکیفی جامعه است، راهی جز اصل آموزش و تعلیم وتعلم ندارد.»

دوصد و هشتاد و پنج روز از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در کشور می‌گذرد و تصمیم برای بسته ماندن این مکتب‌ها با واکنش‌های گسترده درونی و بیرونی رو‌به‌رو شده است.

خواست دختران دانش‌آموز از نشست عالمان دین

پیش از این امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته ۹ نفری برای بررسی بازگشایی مکتب‌های دخترانه خبر داده بود که چگونکی کار این کمیته تاحال همگانی نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران دانش‌آموزان خواهان تصمیم گیری درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور در نشست عالمان دین استند.

قرار است این نشست فردا در کابل برگزار شود.

دختران دانش‌آموز می‌گویند که آینده ناروشن دختران  بر سرنوشت سیاسی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. آنان می‌افزایند که با بسته ماندن مکتب‌ها، آسیب‌های فراوان روانی دیده اند و از آموزش بازمانده اند.

دینا به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار تاسف‌آور است برای یک دختر که به آرزوهای که در دل دارد، رسیده نتواند و این بسیار سخت است.»

رخسار می‌گوید: «خواست ما از نشست شورای علما که برگزار می‌شود، این است که اولین تصمیم شان در باره دختران و بازگشایی مکتب‌های آنان باشد.»

پیش از این امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته نه نفری برای بررسی بازگشایی مکتب‌های دخترانه خبر داده است، اما با گذشت نزدیک به دو ماه تاکنون چگونکی کار این کمیته همگانی نشده است.

عبد المالک مجددی، عالم دین، گفته است: «تمام علما این را به جدیدت تقاضا دارند که هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها بروی دختران باز شود.»

در همین حال، هانا نویمان یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا می‌گوید که این نشست بی حضور زنان معنا و مشروعیت نخواهد داشت. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا می‌‌افزاید که طالبان به هر اندازه‌یی که بخواهند می‌توانند نشست برگزار کنند، اما مشروعیت این نشست‌ها وابسته به حضور زنان است.

این عضو پارلمان اتحادیه اروپا، گفته است:«طالبان می‌توانند نشست‌های بسیار برگزار کنند، اما مشروعیت این نشست‌ها مشروط و وابسته به حضور زنان است؛ در غیر آن هیچ نشستی‌ از سوی طالبان گامی برای پیشرفت به شمار نخواهد آمد.»

وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «اگر خواست اصلی هر حکومتی پیشرفت توسعه کمی وکیفی جامعه است، راهی جز اصل آموزش و تعلیم وتعلم ندارد.»

دوصد و هشتاد و پنج روز از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در کشور می‌گذرد و تصمیم برای بسته ماندن این مکتب‌ها با واکنش‌های گسترده درونی و بیرونی رو‌به‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره