Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای بازداشت احمدخان احمدزی، فرمانده پیشین امنیه ولسوالی بگرام

خانواده احمد خان احمدزی، فرمانده پیشین فرماندهی امنیه ولسوالی بگرام ادعا می‌کند که آقای احمدزی با دو عضو دیگر خانواده‌اش از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

بربنیاد این ادعا، احمدخان احمدزی همراه با پسر و برادرزاده‌اش نزدیک به یک هفته پیش بازداشت شده اند.

بهرام چهارده ساله، پسر احمدخان احمدزی در باره بازداشت پدراش گفت: «دروازه را باز کردم، دستانم را بسته کردند، پدرم که برآمد، بازداشت کردند، برادر ام را نیز از سر کوچه بازداشت کردند.»

شا آغا، از بسته‌گان احمد خان، می‌گوید: «اگر این کدام کاری می‌بود، اینجا نمی‌ماند، پنج سال می‌شود که تقاعد کرده است.»

این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، گزارش‌هایی از نادیده گرفتن فرمان عفو عمومی و بازداشت نظامیان پیشین پخش شده اند، اما امارت اسلامی همواره این گفته‌ها را رد کرده است.

عبدالجواد، مسوول مدرسه الجهاد، می‌گوید: «مدیر صاحب را با بهرام پسر خوردش در خانه بازداشت کردند و پسرش را از سر کوچه و برادرزاده‌اش را از خانه شان بازداشت کردند.»

با تلاش‌های فراوان، طلوع‌نیوز دیدگاه مسوولان حکومتی را در این باره به دست آورده نتوانست.

آصف مبلغ، پژهشگر در دانشگاه آدینیز ترکیه و آگاه مسایل نظامی، گفت: «هدف قرار دادن کتله‌های خاص اجتمای امروز کاملا مرسوم است؛ در بحث بازداشت‌ها، در بحث اعدام‌ها صحرایی ما به وضوح آن را می‌بینیم.»

احمدخان احمدزی باشنده اصلی روستای رباط، ولسوالی بگرام در ولایت پروان است و پنج سال پیش از سقوط حکومت اشرف غنی، بازنشسته شده بود.

هنوز علت بازداشت او روشن نشده است.

ادعای بازداشت احمدخان احمدزی، فرمانده پیشین امنیه ولسوالی بگرام

احمدخان احمدزی باشنده اصلی روستای رباط، ولسوالی بگرام در ولایت پروان است و پنج سال پیش از سقوط حکومت اشرف غنی، بازنشسته شده بود.

تصویر بندانگشتی

خانواده احمد خان احمدزی، فرمانده پیشین فرماندهی امنیه ولسوالی بگرام ادعا می‌کند که آقای احمدزی با دو عضو دیگر خانواده‌اش از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

بربنیاد این ادعا، احمدخان احمدزی همراه با پسر و برادرزاده‌اش نزدیک به یک هفته پیش بازداشت شده اند.

بهرام چهارده ساله، پسر احمدخان احمدزی در باره بازداشت پدراش گفت: «دروازه را باز کردم، دستانم را بسته کردند، پدرم که برآمد، بازداشت کردند، برادر ام را نیز از سر کوچه بازداشت کردند.»

شا آغا، از بسته‌گان احمد خان، می‌گوید: «اگر این کدام کاری می‌بود، اینجا نمی‌ماند، پنج سال می‌شود که تقاعد کرده است.»

این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، گزارش‌هایی از نادیده گرفتن فرمان عفو عمومی و بازداشت نظامیان پیشین پخش شده اند، اما امارت اسلامی همواره این گفته‌ها را رد کرده است.

عبدالجواد، مسوول مدرسه الجهاد، می‌گوید: «مدیر صاحب را با بهرام پسر خوردش در خانه بازداشت کردند و پسرش را از سر کوچه و برادرزاده‌اش را از خانه شان بازداشت کردند.»

با تلاش‌های فراوان، طلوع‌نیوز دیدگاه مسوولان حکومتی را در این باره به دست آورده نتوانست.

آصف مبلغ، پژهشگر در دانشگاه آدینیز ترکیه و آگاه مسایل نظامی، گفت: «هدف قرار دادن کتله‌های خاص اجتمای امروز کاملا مرسوم است؛ در بحث بازداشت‌ها، در بحث اعدام‌ها صحرایی ما به وضوح آن را می‌بینیم.»

احمدخان احمدزی باشنده اصلی روستای رباط، ولسوالی بگرام در ولایت پروان است و پنج سال پیش از سقوط حکومت اشرف غنی، بازنشسته شده بود.

هنوز علت بازداشت او روشن نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره