Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست ۱۱۰ میلیون دالر کمک به آسیب دیده گان زمین لرزه در افغانستان

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، برای رسیده‌گی به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا از جامعه جهانی ۱۱۰ میلیون دالر درخواست کمک کرده است.

این مقام سازمان ملل می‌گوید که این پول بیش از سه صدو شصت هزار آسیب دیده زمین‌لرزه پسین را پوشش خواهد داد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که در محل رویداد در ولایت‌های خوست و پکتیکا تمامی روستاها تخریب شده اند.

رامز الاکبروف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «من از جهان می‌خواهم لطفا کمک کنید؛ ما به پول نیاز داریم ما به پول نیاز داریم ما به پشتیبانی نیاز داریم که این تراژیدی را حل کنیم بیایید که یکجا این را حل کنیم.»پاز سوی هم وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان می‌گوید که بازسازی خانه‌ها و اسکان مجدد آسیب دیده‌گان به برنامه درازمدت نیاز دارد و امارت اسلامی در هماهنگی با نهادهای کمک کننده مشکل آسیب دیده‌گان را حل خواهد ساخت.

محمد ارسلاح خروطی، سرپرست معاونیت وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «یکی کمک‌های کوتاه مدت است و دیگری کمک‌های بلند مدت، خانه‌ها و روستاهای مردم ویران شده اند، بازسازی اسکان مجدد این افراد نیازمند یک برنامه بلند مدت است و وزارت امور مهاجران می‌خواهد با هماهنگی با کمک کننده‌گان بین المللی به این روند رسیده‌گی نماید تا بتوانیم مشکلات پیش رو را حل کنیم.»

در همین حال مسوول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تعهد کرده است که کمک‌ها به گونه شفاف هزینه خواهند شد.

محمد خاطر زید، مسوول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، می‌گوید: «ما نگرانی‌های مردم آسیب دیده را درک می‌کنیم و می‌توانیم به آنان اطمینان دهیم که کمک‌ها بر اساس اصول بشردوستانه توزیع خواهند شد.»

از سوی هم سامانتا مورت، رییس ارتباطات و مشارکت مدنی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می‌گوید: «با این حال ما نمی‌توانیم فراموش کنیم که تعداد زیادی از کودکان تحت تأثیر این زلزله قرار گرفته ‌اند به دلیل اینکه عزیزان شان را از دست داده‌اند، خانه‌شان را از دست داده‌ اند و از آنچه اتفاق افتاده است آسیب دیده ‌اند.»

در این میان برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی می‌خواهد که در چنین شرایط مردم افغانستان را فراموش نکنند و پشتیبانی شان را ادامه دهند.

شیلی تکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت: «افغانستان قبلا از دهه‌ها درگیری، سال‌ها خشکسالی، همه‌گیری و اکنون این بحران فلج‌کننده اقتصادی در حال فروپاشی بود، بنابراین زلزله شرق در افغانستان واقعاً بار اضافی بر منابع و کمک‌های غذایی است و به همین دلیل است که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که لطفاً افغانستان را فراموش نکنند.»

بربنیاد آمارهای امارت اسلامی در زمین لرزه ولایت‌های خوست و پکتیکا نزدیک به یک هزار تن جان‎های شان را از دست دادند و صدها خانه به ویران مبدل شده اند.

خواست ۱۱۰ میلیون دالر کمک به آسیب دیده گان زمین لرزه در افغانستان

در همین حال مسوول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تعهد کرده است که کمک‌ها به گونه شفاف هزینه خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، برای رسیده‌گی به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا از جامعه جهانی ۱۱۰ میلیون دالر درخواست کمک کرده است.

این مقام سازمان ملل می‌گوید که این پول بیش از سه صدو شصت هزار آسیب دیده زمین‌لرزه پسین را پوشش خواهد داد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که در محل رویداد در ولایت‌های خوست و پکتیکا تمامی روستاها تخریب شده اند.

رامز الاکبروف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «من از جهان می‌خواهم لطفا کمک کنید؛ ما به پول نیاز داریم ما به پول نیاز داریم ما به پشتیبانی نیاز داریم که این تراژیدی را حل کنیم بیایید که یکجا این را حل کنیم.»پاز سوی هم وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان می‌گوید که بازسازی خانه‌ها و اسکان مجدد آسیب دیده‌گان به برنامه درازمدت نیاز دارد و امارت اسلامی در هماهنگی با نهادهای کمک کننده مشکل آسیب دیده‌گان را حل خواهد ساخت.

محمد ارسلاح خروطی، سرپرست معاونیت وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «یکی کمک‌های کوتاه مدت است و دیگری کمک‌های بلند مدت، خانه‌ها و روستاهای مردم ویران شده اند، بازسازی اسکان مجدد این افراد نیازمند یک برنامه بلند مدت است و وزارت امور مهاجران می‌خواهد با هماهنگی با کمک کننده‌گان بین المللی به این روند رسیده‌گی نماید تا بتوانیم مشکلات پیش رو را حل کنیم.»

در همین حال مسوول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تعهد کرده است که کمک‌ها به گونه شفاف هزینه خواهند شد.

محمد خاطر زید، مسوول دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، می‌گوید: «ما نگرانی‌های مردم آسیب دیده را درک می‌کنیم و می‌توانیم به آنان اطمینان دهیم که کمک‌ها بر اساس اصول بشردوستانه توزیع خواهند شد.»

از سوی هم سامانتا مورت، رییس ارتباطات و مشارکت مدنی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می‌گوید: «با این حال ما نمی‌توانیم فراموش کنیم که تعداد زیادی از کودکان تحت تأثیر این زلزله قرار گرفته ‌اند به دلیل اینکه عزیزان شان را از دست داده‌اند، خانه‌شان را از دست داده‌ اند و از آنچه اتفاق افتاده است آسیب دیده ‌اند.»

در این میان برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی می‌خواهد که در چنین شرایط مردم افغانستان را فراموش نکنند و پشتیبانی شان را ادامه دهند.

شیلی تکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت: «افغانستان قبلا از دهه‌ها درگیری، سال‌ها خشکسالی، همه‌گیری و اکنون این بحران فلج‌کننده اقتصادی در حال فروپاشی بود، بنابراین زلزله شرق در افغانستان واقعاً بار اضافی بر منابع و کمک‌های غذایی است و به همین دلیل است که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که لطفاً افغانستان را فراموش نکنند.»

بربنیاد آمارهای امارت اسلامی در زمین لرزه ولایت‌های خوست و پکتیکا نزدیک به یک هزار تن جان‎های شان را از دست دادند و صدها خانه به ویران مبدل شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره