Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پوتین در تاجیکستان: مسکو برای عادی‌سازی وضعیت در افغانستان کار می‌کند

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که روسیه به گونه فعال کار می‌کند تا اوضاع در افغانستان به حالت عادی برگردد.

رسانه‌های روسی به شمول مسکو تایمز، گزارش داده‌اند که آقای پوتین روز سه‌شنبه به تاجیکستان  سفر کرده و با همتای تاجیکستانی‌اش در پیوند به منطقه و وضعیت مناطق مرزی میان افغانستان و تاجیکستان گفت‌وگو کرده است.

روزنامه مسکو تایمز در گزارشی به نقل از رییس جمهور روسیه نوشته است: «هرچیزی انجام می‌دهیم تا وضعیت (در افغانستان) به گونه عادی برگردد. ما تلاش خواهیم کرد تا با نیروهای سیاسی رابطه برقرار کنیم.»

در گزارش همچنان آمده است که آقای پوتین بر سهم اقوام در اداره افغانستان نیز تاکید کرده است.

آقای پوتین در جریان گفت‌وگو با امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، افزوده است: «چه نیاز است تا اطمینان حاصل شود که وضعیت در منطقه که همه در برابر آن مسوولیت مشترک داریم، با ثبات است و هیچ تهدیدی برای کسی وجود ندارد.»

در همین حال خبرگزاری تاس نیز گزارش داده است که موضوع همکاری‌های امنیتی برای تقویت ثبات در مرز میان افغانستان و تاجیکستان از بحث‌های کلیدی میان رهبران روسیه و تاجیکستان بوده است.

تاجیکستان ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که ثبات و امنیت در این مرز، برای کشورهای آسیای میانه همواره مهم پنداشته شده است.

پوتین در تاجیکستان: مسکو برای عادی‌سازی وضعیت در افغانستان کار می‌کند

در گزارش همچنان آمده است که آقای پوتین بر سهم اقوام در اداره افغانستان نیز تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که روسیه به گونه فعال کار می‌کند تا اوضاع در افغانستان به حالت عادی برگردد.

رسانه‌های روسی به شمول مسکو تایمز، گزارش داده‌اند که آقای پوتین روز سه‌شنبه به تاجیکستان  سفر کرده و با همتای تاجیکستانی‌اش در پیوند به منطقه و وضعیت مناطق مرزی میان افغانستان و تاجیکستان گفت‌وگو کرده است.

روزنامه مسکو تایمز در گزارشی به نقل از رییس جمهور روسیه نوشته است: «هرچیزی انجام می‌دهیم تا وضعیت (در افغانستان) به گونه عادی برگردد. ما تلاش خواهیم کرد تا با نیروهای سیاسی رابطه برقرار کنیم.»

در گزارش همچنان آمده است که آقای پوتین بر سهم اقوام در اداره افغانستان نیز تاکید کرده است.

آقای پوتین در جریان گفت‌وگو با امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، افزوده است: «چه نیاز است تا اطمینان حاصل شود که وضعیت در منطقه که همه در برابر آن مسوولیت مشترک داریم، با ثبات است و هیچ تهدیدی برای کسی وجود ندارد.»

در همین حال خبرگزاری تاس نیز گزارش داده است که موضوع همکاری‌های امنیتی برای تقویت ثبات در مرز میان افغانستان و تاجیکستان از بحث‌های کلیدی میان رهبران روسیه و تاجیکستان بوده است.

تاجیکستان ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که ثبات و امنیت در این مرز، برای کشورهای آسیای میانه همواره مهم پنداشته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره