Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انجام آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشست عالمان دین به روز "پنج‌شنبه"

معاون دوم رییس الوزرا می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشستی که قرار است در باره وحدت ملی و حفظ ثبات کشور در آن گفت‌وگو شود، در کابل گرفته شده اند.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا می‌افزاید که عالمان دین، چهره‌های مطرح سیاسی و چهره‌های ملی و بازرگان اعضای این نشست استند.

از میان نزدیک به ۳ هزار تنی که در این نشست اشتراک می‌کنند، بسیاری از آنان به کابل رسیده و اکنون در نزدیکی های "تالار لویه جرگه" جابجا شده اند.

عبدالسلام حنفی گفت: «آنان (اشتراک کننده‌گان) در باره مسایل مهم که در میان افغان‌ها است، وحدت ملی ما است، تامین امنیت سراسری است، حفظ ثبات است و دیگر موضوعات که مهم است، بحث می‌کنند و وقتی که آنها بنشینند، نتایج آن شریک خواهد شد.»

آقای حنفی می‌گوید که در اشتراک و یا اشتراک نکردن جوانان محدودیتی وجود ندارد.

او افزوده است: «در این اجتماع بزرگ تاریخی از ولسوالی‌ها، علما و بزرگان قومی و بانفوذ کسانیکه موثریت دارند، تاجرهای ملی و شخصت‌های ملی ما و شما در این اجماع شرکت می‌کنند.»

کمیته‌های گونه‌گون برای پیشبرد کارهای این نشست ایجاد شده اند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تدابیر جدی امنیتی برای نشست عالمان دین نیز گرفته شده است.

آقای مجاهد گفت: «علمای کرام پیشنهادهایی که دارن،د شریک می‌کنند و بحث می‌کنند و امنیت این نشست به گونه جدی گرفته شده است.»

ازسویی هم، جمعیت اسلامی افغانستان در یک اعلامیه‌، برگزاری این نشست را سمبولیک و فرمایشی گفته است که به کاهش بحران افغانستان سودی نخواهد داشت.

هرچند برگزاری نشست عالمان دین که در تالار لویه جرگه برگزار می‌شود به علت نبود زنان و همه‌شمول نبودن، با انتقادهایی روبه‌رو است، اما با آن هم انتظار می‌رود تا مسایل مهم کشور به شمول بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران در آن به بحث گرفته شود.

انجام آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشست عالمان دین به روز "پنج‌شنبه"

ازسویی هم، جمعیت اسلامی افغانستان در یک اعلامیه‌، برگزاری این نشست را سمبولیک و فرمایشی خوانده که به کاهش بحران افغانستان سودی نخواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

معاون دوم رییس الوزرا می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشستی که قرار است در باره وحدت ملی و حفظ ثبات کشور در آن گفت‌وگو شود، در کابل گرفته شده اند.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا می‌افزاید که عالمان دین، چهره‌های مطرح سیاسی و چهره‌های ملی و بازرگان اعضای این نشست استند.

از میان نزدیک به ۳ هزار تنی که در این نشست اشتراک می‌کنند، بسیاری از آنان به کابل رسیده و اکنون در نزدیکی های "تالار لویه جرگه" جابجا شده اند.

عبدالسلام حنفی گفت: «آنان (اشتراک کننده‌گان) در باره مسایل مهم که در میان افغان‌ها است، وحدت ملی ما است، تامین امنیت سراسری است، حفظ ثبات است و دیگر موضوعات که مهم است، بحث می‌کنند و وقتی که آنها بنشینند، نتایج آن شریک خواهد شد.»

آقای حنفی می‌گوید که در اشتراک و یا اشتراک نکردن جوانان محدودیتی وجود ندارد.

او افزوده است: «در این اجتماع بزرگ تاریخی از ولسوالی‌ها، علما و بزرگان قومی و بانفوذ کسانیکه موثریت دارند، تاجرهای ملی و شخصت‌های ملی ما و شما در این اجماع شرکت می‌کنند.»

کمیته‌های گونه‌گون برای پیشبرد کارهای این نشست ایجاد شده اند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تدابیر جدی امنیتی برای نشست عالمان دین نیز گرفته شده است.

آقای مجاهد گفت: «علمای کرام پیشنهادهایی که دارن،د شریک می‌کنند و بحث می‌کنند و امنیت این نشست به گونه جدی گرفته شده است.»

ازسویی هم، جمعیت اسلامی افغانستان در یک اعلامیه‌، برگزاری این نشست را سمبولیک و فرمایشی گفته است که به کاهش بحران افغانستان سودی نخواهد داشت.

هرچند برگزاری نشست عالمان دین که در تالار لویه جرگه برگزار می‌شود به علت نبود زنان و همه‌شمول نبودن، با انتقادهایی روبه‌رو است، اما با آن هم انتظار می‌رود تا مسایل مهم کشور به شمول بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران در آن به بحث گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره