Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ بزرگان و جوانان حوزه جنوب شرق از نشست کابل

همزمان با برگزاری نشست عالمان دین در کابل، شماری از بزرگان و جوانان ولایت‌های حوزه جنوب شرق کشور می‌گویند که شرکت کننده‌گان این نشست باید در باره حکومت همه‌شمول، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی گفت‌وگو کنند.

باشنده‌گان ولایت‌های لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا افزودن بر مهم خواندن این نشست، می‌گویند که حکومت باید صدای مردم را بشنود و حقوق شان را رعایت کند.

ملک سرور احمدزی، بزرگ قوم-لوگر، به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات امروزی (کنونی) ما رفع شوند و یک راه و منشور قایم برای آینده افغانستان بماند.»  

لونگ ارمان، باشنده ولایت خوست در باره این نشست گفت: «این چنین نشست‌ها برای افغانستان مهم می‌باشد؛ اگر با صداقت کار شود و خواست مردم درنظر گرفته شود.»

شهروندان کشور می‌گویند که بحران اقتصادی کنونی گریبان‌گیر بیشتر مردم بوده و نیاز است یک راه‌حل اثرگذار در این نشست جست‎‌وجو شود. 

آدم خان، بزرگ قوم-پکتیا، گفت: «در افغانستان یک حکومت همه‌شمول ایجاد شود که به جامعه جهانی قابل قبول باشد و با این‌ها روابط خوب داشته باشند.»

باشند‌ه‌گان حوزه جنوب شرق کشور بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه تاکید می‌کنند و آموزش دختران را مهم می‌پندارند.

سید جمال آصف خیل، فعال جامعه مدنی-پکتیا، گفته است: «در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه یک تصمیم قاطع گرفته شود و به گونه‌ی به حکومت مشوره دهند که کشور از حالت موجود خارج شود.» 

باشنده‌گان حوزه جنوب شرق کشور از نشست عالمان دین که در تالار لویه جرگه به روز پنج شنبه برگزار شده است، انتظار دارند که این نشست پیامد‌های خوبی برای آینده افغانستان داشته باشد.

خواست‌ بزرگان و جوانان حوزه جنوب شرق از نشست کابل

باشنده‌گان ولایت‌های لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا افزودن بر مهم خواندن این نشست، می‌گویند که حکومت باید صدای مردم را بشنود و حقوق شان را رعایت کند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با برگزاری نشست عالمان دین در کابل، شماری از بزرگان و جوانان ولایت‌های حوزه جنوب شرق کشور می‌گویند که شرکت کننده‌گان این نشست باید در باره حکومت همه‌شمول، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی گفت‌وگو کنند.

باشنده‌گان ولایت‌های لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا افزودن بر مهم خواندن این نشست، می‌گویند که حکومت باید صدای مردم را بشنود و حقوق شان را رعایت کند.

ملک سرور احمدزی، بزرگ قوم-لوگر، به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات امروزی (کنونی) ما رفع شوند و یک راه و منشور قایم برای آینده افغانستان بماند.»  

لونگ ارمان، باشنده ولایت خوست در باره این نشست گفت: «این چنین نشست‌ها برای افغانستان مهم می‌باشد؛ اگر با صداقت کار شود و خواست مردم درنظر گرفته شود.»

شهروندان کشور می‌گویند که بحران اقتصادی کنونی گریبان‌گیر بیشتر مردم بوده و نیاز است یک راه‌حل اثرگذار در این نشست جست‎‌وجو شود. 

آدم خان، بزرگ قوم-پکتیا، گفت: «در افغانستان یک حکومت همه‌شمول ایجاد شود که به جامعه جهانی قابل قبول باشد و با این‌ها روابط خوب داشته باشند.»

باشند‌ه‌گان حوزه جنوب شرق کشور بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه تاکید می‌کنند و آموزش دختران را مهم می‌پندارند.

سید جمال آصف خیل، فعال جامعه مدنی-پکتیا، گفته است: «در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه یک تصمیم قاطع گرفته شود و به گونه‌ی به حکومت مشوره دهند که کشور از حالت موجود خارج شود.» 

باشنده‌گان حوزه جنوب شرق کشور از نشست عالمان دین که در تالار لویه جرگه به روز پنج شنبه برگزار شده است، انتظار دارند که این نشست پیامد‌های خوبی برای آینده افغانستان داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره