Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: امارت اسلامی ملزم بر عملی کردن خواست‌های عالمان است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت خود را بر عملی کردن خواست‌ها و مشوره‌های علما ملزم می‌داند و شرکت کننده‌گان دیدگاه‌های شان را فردا در کمیته‌ها ارایه خواهند کرد.

آقای مجاهد گفته است: «نظریات شان را می‌شنویم و اینکه آنها در این نشست بزرگ شرکت دارند، طبعاً نظریات خواهند داشت و قطعنامه خواهند داشت و امارت اسلامی افغانستان خود را ملزم به عملی کردن دیدگاه‌های آنان می‌دانند.»

سخنگوی امارت اسلام در باره حضور رهبر امارت اسلامی در این نشست، می‌گوید که مولوی هبت الله ممکن در نشست علما شرکت کند.

ذبیح الله مجاهد افزود: «تا حال روشن نیست، اما امکان دارد شرکت کند، تا حال اطلاعات شرکت کردن آنرا نداریم.»

بربنیاد آمارهای حکومت، ۱۲ هزار نیروی امنیتی، امنیت این نشست را تامین می‌کنند.

در نشست عالمان دین، یک دارالانشا و چندین کمیته به شمول کمیته‌های امنیتی، فرهنگی، خدماتی و تشریفات کار می‌کنند و عالمان دین و چهره‌های با نفوذ از تمامی ولسوالی‌های کشور در این نشست شرکت دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از کل کشور از سی و چهار ولایت، از هر ولسوالی دو عالم و یک نفر بزرگ قومی داریم و از هر ناحیه دو نفر بزرگ قومی و یک عالم دین داریم.»

نشست عالمان برای سه روز در خیمه لویه جرگه ادامه خواهد داشت.

مجاهد: امارت اسلامی ملزم بر عملی کردن خواست‌های عالمان است

سخنگوی امارت اسلام در باره حضور رهبر امارت اسلامی در این نشست، می‌گوید که مولوی هبت الله ممکن در نشست علما شرکت کند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت خود را بر عملی کردن خواست‌ها و مشوره‌های علما ملزم می‌داند و شرکت کننده‌گان دیدگاه‌های شان را فردا در کمیته‌ها ارایه خواهند کرد.

آقای مجاهد گفته است: «نظریات شان را می‌شنویم و اینکه آنها در این نشست بزرگ شرکت دارند، طبعاً نظریات خواهند داشت و قطعنامه خواهند داشت و امارت اسلامی افغانستان خود را ملزم به عملی کردن دیدگاه‌های آنان می‌دانند.»

سخنگوی امارت اسلام در باره حضور رهبر امارت اسلامی در این نشست، می‌گوید که مولوی هبت الله ممکن در نشست علما شرکت کند.

ذبیح الله مجاهد افزود: «تا حال روشن نیست، اما امکان دارد شرکت کند، تا حال اطلاعات شرکت کردن آنرا نداریم.»

بربنیاد آمارهای حکومت، ۱۲ هزار نیروی امنیتی، امنیت این نشست را تامین می‌کنند.

در نشست عالمان دین، یک دارالانشا و چندین کمیته به شمول کمیته‌های امنیتی، فرهنگی، خدماتی و تشریفات کار می‌کنند و عالمان دین و چهره‌های با نفوذ از تمامی ولسوالی‌های کشور در این نشست شرکت دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از کل کشور از سی و چهار ولایت، از هر ولسوالی دو عالم و یک نفر بزرگ قومی داریم و از هر ناحیه دو نفر بزرگ قومی و یک عالم دین داریم.»

نشست عالمان برای سه روز در خیمه لویه جرگه ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره