Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد برخی از سیاست‌گران از دعوت نشدن‌ به نشست عالمان دین

شماری از چهره‌های سیاسی کشور از دعوت نشدن شان در نشست عالمان دین انتقاد می‌کنند.

آنان بر همه‌شمول بودن چنین نشست‌ها تاکید ورزیده، می‌گویند که نشست عالمان دین بی حضور نماینده‌گان مردم نمی‌تواند راه را برای شناخته شدن امارت اسلامی در جامعه جهانی باز کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی، گفت: «شخصیت‌های که تاثیرگذار استند در عرصه‌های مختلف زنده‌گی، اگر اشتراک می‌کردند، به یقین که یک راه خوبی را این شورا می‌گرفت که به نفع ملت افغانستان می‌بود و بر شناخت امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی موثر می‌بود.»

از سویی هم، مقام‌های بلندپایه حکومت پیشین به ویژه حامد کرزی، عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلمیار و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی نیز به این نشست دعوت نشده اند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این مجلس یک مجلس طالبان است و مشروعیت‌اش هم برابر به خود طالبان است.»

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، گفت: «تاجران، زنان، جوانان و از همه مناطق افغانستان باید به خاطر تعیین سرنوشت کشور و رایزنی روی آینده افغانستان اشتراک می‌کردند.»

در همین حال، شماری از کارشناسان می‌گویند که عالمان دین نمی‌توانند از تمامی مردم افغانستان نماینده‌گی کنند.

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بدختانه این نشست یک نشست فراگیر و جامع از علمای افغانستان نیست و در این نشست بیشتر ملاها و علمای شرکت کرده که مرتبط با طالبان بوده اند.»

در نشست عالمان دین در پایتخت، ۳۵۰۰ تن دعوت شده اند و گفته می‌شود که این نشست برای سه روز ادامه خواهد داشت و در باره مسایل گونه‌گون از جمله نظام اسلامی، استقلال و وحدت ملی، مسایل اقتصادی و اجتماعی گفت‌وگو خواهد شد.

انتقاد برخی از سیاست‌گران از دعوت نشدن‌ به نشست عالمان دین

مقام‌های بلندپایه حکومت پیشین به ویژه حامد کرزی، عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلمیار و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی نیز به این نشست دعوت نشده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از چهره‌های سیاسی کشور از دعوت نشدن شان در نشست عالمان دین انتقاد می‌کنند.

آنان بر همه‌شمول بودن چنین نشست‌ها تاکید ورزیده، می‌گویند که نشست عالمان دین بی حضور نماینده‌گان مردم نمی‌تواند راه را برای شناخته شدن امارت اسلامی در جامعه جهانی باز کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی، گفت: «شخصیت‌های که تاثیرگذار استند در عرصه‌های مختلف زنده‌گی، اگر اشتراک می‌کردند، به یقین که یک راه خوبی را این شورا می‌گرفت که به نفع ملت افغانستان می‌بود و بر شناخت امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی موثر می‌بود.»

از سویی هم، مقام‌های بلندپایه حکومت پیشین به ویژه حامد کرزی، عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلمیار و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی نیز به این نشست دعوت نشده اند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این مجلس یک مجلس طالبان است و مشروعیت‌اش هم برابر به خود طالبان است.»

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، گفت: «تاجران، زنان، جوانان و از همه مناطق افغانستان باید به خاطر تعیین سرنوشت کشور و رایزنی روی آینده افغانستان اشتراک می‌کردند.»

در همین حال، شماری از کارشناسان می‌گویند که عالمان دین نمی‌توانند از تمامی مردم افغانستان نماینده‌گی کنند.

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بدختانه این نشست یک نشست فراگیر و جامع از علمای افغانستان نیست و در این نشست بیشتر ملاها و علمای شرکت کرده که مرتبط با طالبان بوده اند.»

در نشست عالمان دین در پایتخت، ۳۵۰۰ تن دعوت شده اند و گفته می‌شود که این نشست برای سه روز ادامه خواهد داشت و در باره مسایل گونه‌گون از جمله نظام اسلامی، استقلال و وحدت ملی، مسایل اقتصادی و اجتماعی گفت‌وگو خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره