Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در آرزوی رفتن به دانشگاه؛ دانش‌آموزان نگران تاخیر در برگزاری آزمون کانکور

شماری از دانش‌آموزان از تاخیر در برگزاری آزمون کانکور سال ۱۴۰۱ در کشور انتقاد می‌کنند. 

دانش‌آموزان می‌گویند که آزمون کانکور در سال‌های پیش در همین ماه برگزار می‌شد، اما از برگزاری این آزمون در سال روان هیچ خبری نیست.

وجاحت الله، دانش‌آموز، می‌گوید: «سال‌های دیگر در ماه‌های سرطان امتحان کانکور اخذ می‌شد، ولی امسال هیچ معلوم نیست که چه وقت برگزار می‌شود، حتی برما معلومات نمی‌دهند.»

رحم الله، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «از نهادهای زیربط خواهشمندیم که هرچه زودتر همین آزمون کانکور را بر ما مهیا بسازند. دیر وقت می‌شود که زحمت می‌کشم و خسته هم شدیم، درس خواندن هم بسیار سخت است ما خسته شدیم. از حکومت می‌خواهیم که وقتش است ما امتحان کانکور بدهیم.

در همین حال، برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند در حالی که اجازه رفتن به مکتب را ندارند، چه گونه به آزمون کانکور فکر کنند. 

مدینه، دانش‌آموز، گفت: سرنوشت ما معلوم نیست، مکتب‌های ما باز نیست، فعلا به همین خاطر نخواستم صنف آماده‌گی کانکور بگیرم، امیدی نبود که بروم کانکور بخوانم.

لیمه، دانش‌آموز، می‌گوید: امیدی نیست که بروم کانکور بخوانم، بخاطر که گفته شده شاید امسال هیچ کانکور گرفته نشود.

برخی از آموزگاران مرکزهای آموزشی نیز می‌گویند که شمار دانش‌آموزانی که درس کانکور می‌خوانند، کم شده و علت آن نیز نبود سازوکار مناسب برای برگزاری این آزمون می‌باشد.

قدرت الله شاهکار احمدزی، آموزگار، به طلوع‌نیوز گفت: شاگردان کانکور ما تقربیا بیش از یک ونیم سال می‌شود و تا هنوز خاص معلوم نیست که آیا از اینها امتحان گرفته می‌شود یا خیر؟ شاگردان بخش کانکور ما با مشکل جدی مواجه استند. 

پیش از این وزارت تحصیلات عالی تاریخ برگزاری امتحان کانکور را در آینده نزدیک اعلام کرده است، اما تاکنون روشن نیست که این آزمون چه زمانی برگزار می‌گردد.

در آرزوی رفتن به دانشگاه؛ دانش‌آموزان نگران تاخیر در برگزاری آزمون کانکور

پیش از این وزارت تحصیلات عالی تاریخ برگزاری امتحان کانکور را در آینده نزدیک اعلام کرده است، اما تاکنون روشن نیست که این آزمون چه زمانی برگزار می‌گردد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان از تاخیر در برگزاری آزمون کانکور سال ۱۴۰۱ در کشور انتقاد می‌کنند. 

دانش‌آموزان می‌گویند که آزمون کانکور در سال‌های پیش در همین ماه برگزار می‌شد، اما از برگزاری این آزمون در سال روان هیچ خبری نیست.

وجاحت الله، دانش‌آموز، می‌گوید: «سال‌های دیگر در ماه‌های سرطان امتحان کانکور اخذ می‌شد، ولی امسال هیچ معلوم نیست که چه وقت برگزار می‌شود، حتی برما معلومات نمی‌دهند.»

رحم الله، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «از نهادهای زیربط خواهشمندیم که هرچه زودتر همین آزمون کانکور را بر ما مهیا بسازند. دیر وقت می‌شود که زحمت می‌کشم و خسته هم شدیم، درس خواندن هم بسیار سخت است ما خسته شدیم. از حکومت می‌خواهیم که وقتش است ما امتحان کانکور بدهیم.

در همین حال، برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند در حالی که اجازه رفتن به مکتب را ندارند، چه گونه به آزمون کانکور فکر کنند. 

مدینه، دانش‌آموز، گفت: سرنوشت ما معلوم نیست، مکتب‌های ما باز نیست، فعلا به همین خاطر نخواستم صنف آماده‌گی کانکور بگیرم، امیدی نبود که بروم کانکور بخوانم.

لیمه، دانش‌آموز، می‌گوید: امیدی نیست که بروم کانکور بخوانم، بخاطر که گفته شده شاید امسال هیچ کانکور گرفته نشود.

برخی از آموزگاران مرکزهای آموزشی نیز می‌گویند که شمار دانش‌آموزانی که درس کانکور می‌خوانند، کم شده و علت آن نیز نبود سازوکار مناسب برای برگزاری این آزمون می‌باشد.

قدرت الله شاهکار احمدزی، آموزگار، به طلوع‌نیوز گفت: شاگردان کانکور ما تقربیا بیش از یک ونیم سال می‌شود و تا هنوز خاص معلوم نیست که آیا از اینها امتحان گرفته می‌شود یا خیر؟ شاگردان بخش کانکور ما با مشکل جدی مواجه استند. 

پیش از این وزارت تحصیلات عالی تاریخ برگزاری امتحان کانکور را در آینده نزدیک اعلام کرده است، اما تاکنون روشن نیست که این آزمون چه زمانی برگزار می‌گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره