Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از حضور نداشتن بانوان در نشست علما

شماری از عالمان دین زن در کابل با انتقاد از حضور نداشتن بانوان در نشست عالمان دین می‌گویند که بربنیاد قوانین اسلامی، هیچ مانعی در برابر حضور بانوان در چنین نشست‌ها وجود ندارد.

حفیظه امین، کارشناس فقه و حقوق اسلامی گفت: «در دین اسلام هیچ گونه ممنوعیتی برحضور زن در یک مجلس و یک مجمع مشورتی نمی‌باشد. امروز که در کشور ما این نشست برگزار شد باید که زنان ما در کنار مردان عالم دین اینها حضور می‌داشتند و در تصمیم گیری‌ها اینها سهیم می‌بودند.»

نازیلا حسن زاده، کارشناس فقه و حقوق اسلامی گفت: «حضور در مجالس مشورتی نه مخصوص مرد است و نه مخصوص زن است و چنین چیزی در صدر اسلام هم وجود نداشته است، چنانچه در انقلاب اسلامی نیز حضور در صحنه سیاسی و احتماعی نیز وظیفه مشترک زن و‌ مرد است. »

شماری از بانوان دیگر هم به این باور استند که بدون حضور بانوان، چنین نشست‌ها سودمند نخواهند بود. 

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در هر مجلسی که حضور زن‌ها نباشد آن مجلس نواقص خود را دارا می‌باشد با احترام به علمای دین و دانش شان زنان افغانستان نیز دارای دانش تجربه و در همه عرصه‌های زنده‌گی هستند.»

همزمان با این، شماری از بانوان در اعتراض به دعوت نشدن زنان در این نشست، در یک مکان سر بسته دست به اعتراض زده اند. به باور آنان امارت اسلامی با این کار، حضور زنان را در  چنین نشست‌ها حذف کرده است.
 
مونسه مبارز، رهبر جنش اصلی زنان مقتدر گفت: «نماینده‌گی از لحاظ شریعت قانون و پرانسیب‌های بین المللی و مکانیزم‌های خاص خود را دارد و هیچ گروهی نماینده از هیچ فردی بوده نمی‌تواند.»
 
ذکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر گفت: «برگزاری نشست‌های همچنانی، تغییراتی مثبتی در مورد سرنوشت مردم افغانستان نخواهد داشت زیرا در این نشست فقط از کسایی دعوت شده که آنها هم باور و هم فکر و هم اندیشه با خود طالبان استند.»

رعایت حقوق بشر و سهم زنان در جامعه، از پیش‌ شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست استند.

انتقادها از حضور نداشتن بانوان در نشست علما

رعایت حقوق بشر و سهم زنان در جامعه، از پیش‌ شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست استند.

Thumbnail

شماری از عالمان دین زن در کابل با انتقاد از حضور نداشتن بانوان در نشست عالمان دین می‌گویند که بربنیاد قوانین اسلامی، هیچ مانعی در برابر حضور بانوان در چنین نشست‌ها وجود ندارد.

حفیظه امین، کارشناس فقه و حقوق اسلامی گفت: «در دین اسلام هیچ گونه ممنوعیتی برحضور زن در یک مجلس و یک مجمع مشورتی نمی‌باشد. امروز که در کشور ما این نشست برگزار شد باید که زنان ما در کنار مردان عالم دین اینها حضور می‌داشتند و در تصمیم گیری‌ها اینها سهیم می‌بودند.»

نازیلا حسن زاده، کارشناس فقه و حقوق اسلامی گفت: «حضور در مجالس مشورتی نه مخصوص مرد است و نه مخصوص زن است و چنین چیزی در صدر اسلام هم وجود نداشته است، چنانچه در انقلاب اسلامی نیز حضور در صحنه سیاسی و احتماعی نیز وظیفه مشترک زن و‌ مرد است. »

شماری از بانوان دیگر هم به این باور استند که بدون حضور بانوان، چنین نشست‌ها سودمند نخواهند بود. 

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در هر مجلسی که حضور زن‌ها نباشد آن مجلس نواقص خود را دارا می‌باشد با احترام به علمای دین و دانش شان زنان افغانستان نیز دارای دانش تجربه و در همه عرصه‌های زنده‌گی هستند.»

همزمان با این، شماری از بانوان در اعتراض به دعوت نشدن زنان در این نشست، در یک مکان سر بسته دست به اعتراض زده اند. به باور آنان امارت اسلامی با این کار، حضور زنان را در  چنین نشست‌ها حذف کرده است.
 
مونسه مبارز، رهبر جنش اصلی زنان مقتدر گفت: «نماینده‌گی از لحاظ شریعت قانون و پرانسیب‌های بین المللی و مکانیزم‌های خاص خود را دارد و هیچ گروهی نماینده از هیچ فردی بوده نمی‌تواند.»
 
ذکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر گفت: «برگزاری نشست‌های همچنانی، تغییراتی مثبتی در مورد سرنوشت مردم افغانستان نخواهد داشت زیرا در این نشست فقط از کسایی دعوت شده که آنها هم باور و هم فکر و هم اندیشه با خود طالبان استند.»

رعایت حقوق بشر و سهم زنان در جامعه، از پیش‌ شرط‌ها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره