Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید دو شرکت کننده نشست عالمان بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه

در حالی که انتظار میرفت شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین در باره بازگشایی مکتب‌های دختران پیشنهاد کنند و تصمیم بگیرند، اما از میان بیش از سه هزار شرکت کننده این نشست تا کنون دو شرکت کننده از ولایت‌های بلخ و بامیان در باره بازگشایی این مکتب‌ها پیشنهاد کرده اند.

آنان می‌گویند که در برابر رفتن دختران به مکتب هیچ مانع اسلامی وجود ندارد.

مولوی عبدالقاهر،  عالم دین از بلخ گفت: «در چارچوب نظام اسلامی، دشمن، خواهرم، برادرم که مسلمان هستی، ما امارت اسلامی مخالف آموزش زن نبوده اند و نیستند.»

نصرالله واعظی  عالم دین از بامیان گفت: «پیشنهاد می‌کنم که تلاش شود میکانیزم اساسی که وعده داده شده به مردم در قسمت تحصیل خانم‌ها و بانوان این میکانیزم درست شود و در مکاتب و مدارس بروی خواهران و مادران ما باز شود.»

این در حالی‌است که تا کنون هیچ مقام امارت اسلامی در سخنرانی‌های شان در نشست عالمان دین، به گونه مشخص در باره باز شدن مکتب‌های دختران چیزی نگفته اند.

عبدالمبین ماهر، عالم دین گفت: «یک روز توقف در سیستم تعلیم و تربیت سبب خسارات جبران ناپذیر به متعلم می‌شود، اما متاسفانه ما می‎بینم که ماه‌ها این فرصت از دست داده شده است و وقت کشی شده است حال آن که ارزش وقت در اسلام بسیار مهم است.»

همزمان با این، رامز الاکبروف، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش کمک‌های انسان دوستانه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که بازماندن دختران از آموزش، سبب شده است که بیشتر کشورها کمک‌های بشری شان را به افغانستان کاهش بدهند. 

آقای الاکبروف گفت: «اگر مکتب‌ها بازگشایی شوند و ببینیم که به زنان فرصت داده می‌شود، ما نیز در موقف بهتر قرار خواهیم گرفت و برای پول بیشتر از تمویل کننده‌گان دادخواهی خواهیم کرد. یا اینکه برای شان بگویم که مکتب‌ها بازگشایی شده اند و فرصت‌ها وجود دارند، واکنش آنان نیز  مثبت خواهد بود. زمانیکه اعلام شد که بازگشایی مکتب‌ها به تعویق افتاد، برخی از تمویل کننده‌گان، از کمک دست کشیدند.»

از سوی دیگر جلوگیری از حضور رسانه‌ها نیز در این نشست با انتقادهای سختی رو به رو شده است. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر این نشست را نمادین خوانده اند.

تاکید دو شرکت کننده نشست عالمان بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه

از سوی دیگر جلوگیری از حضور رسانه‌ها نیز در این نشست با انتقادهای سختی رو به رو شده است. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر این نشست را نمادین خوانده اند.

Thumbnail

در حالی که انتظار میرفت شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین در باره بازگشایی مکتب‌های دختران پیشنهاد کنند و تصمیم بگیرند، اما از میان بیش از سه هزار شرکت کننده این نشست تا کنون دو شرکت کننده از ولایت‌های بلخ و بامیان در باره بازگشایی این مکتب‌ها پیشنهاد کرده اند.

آنان می‌گویند که در برابر رفتن دختران به مکتب هیچ مانع اسلامی وجود ندارد.

مولوی عبدالقاهر،  عالم دین از بلخ گفت: «در چارچوب نظام اسلامی، دشمن، خواهرم، برادرم که مسلمان هستی، ما امارت اسلامی مخالف آموزش زن نبوده اند و نیستند.»

نصرالله واعظی  عالم دین از بامیان گفت: «پیشنهاد می‌کنم که تلاش شود میکانیزم اساسی که وعده داده شده به مردم در قسمت تحصیل خانم‌ها و بانوان این میکانیزم درست شود و در مکاتب و مدارس بروی خواهران و مادران ما باز شود.»

این در حالی‌است که تا کنون هیچ مقام امارت اسلامی در سخنرانی‌های شان در نشست عالمان دین، به گونه مشخص در باره باز شدن مکتب‌های دختران چیزی نگفته اند.

عبدالمبین ماهر، عالم دین گفت: «یک روز توقف در سیستم تعلیم و تربیت سبب خسارات جبران ناپذیر به متعلم می‌شود، اما متاسفانه ما می‎بینم که ماه‌ها این فرصت از دست داده شده است و وقت کشی شده است حال آن که ارزش وقت در اسلام بسیار مهم است.»

همزمان با این، رامز الاکبروف، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش کمک‌های انسان دوستانه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که بازماندن دختران از آموزش، سبب شده است که بیشتر کشورها کمک‌های بشری شان را به افغانستان کاهش بدهند. 

آقای الاکبروف گفت: «اگر مکتب‌ها بازگشایی شوند و ببینیم که به زنان فرصت داده می‌شود، ما نیز در موقف بهتر قرار خواهیم گرفت و برای پول بیشتر از تمویل کننده‌گان دادخواهی خواهیم کرد. یا اینکه برای شان بگویم که مکتب‌ها بازگشایی شده اند و فرصت‌ها وجود دارند، واکنش آنان نیز  مثبت خواهد بود. زمانیکه اعلام شد که بازگشایی مکتب‌ها به تعویق افتاد، برخی از تمویل کننده‌گان، از کمک دست کشیدند.»

از سوی دیگر جلوگیری از حضور رسانه‌ها نیز در این نشست با انتقادهای سختی رو به رو شده است. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر این نشست را نمادین خوانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره