Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید ملا هبت الله رهبر امارت اسلامی بر عملی شدن شریعت

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در نشست خبری در باره روز دوم "نشست عالمان دین" می‌گوید که شرکت کننده‌گان با رهبر امارت اسلامی بیعت شان را تجدید کردند و پیام ملا هبت الله آخندزاده تمرکز بر عملی شدن شریعت اسلامی است: «همه‌گی بدون این که چیزی در میان باشد بیعت خود را تجدید کردند و اعلام بیعت کردند که با تمام خواست‌ها هم در کریهه (جنگ سخت) و هم در خوشی و همچنین در سختی با عالیقدر امیرالمومنین بیعت خود را تجدید کردند.»

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که کابل معیارهای به رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است و از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نخواهد شد بلال کریمی می‌گوید: «به تمامی کشورهای جهان اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی ضرر و تهدیدی متوجه نیست و نه به کسی اجازه می‌دهد، چیزی است که جهانیان و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی حساب سرش کرده می‌تواند.»

از سویی هم، امروز سی کمیته در نشست علما ایجاد شد تا عالمان دین در این کمیته‌ها دیدگاه‌های شان را مطرح بسازند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی  امارت اسلامی در این نشست گفت: «امروز سی کمیته نظریات خود را با هم یکجا می‌کنند و فردا آن را پیشنهاد می‌کنند.»

قاری یوسف احمدی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تقریبا سی گروه که در هر گروه بیست بیست نفر استند جور شدند و فردا معلومات می‌دهند.»

فردا آخرین روز نشست علما است و در این نشست بیش از سه هزار نفر از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده اند.

تاکید ملا هبت الله رهبر امارت اسلامی بر عملی شدن شریعت

از سویی هم، امروز سی کمیته در نشست علما ایجاد شد تا عالمان دین در این کمیته‌ها دیدگاه‌های شان را مطرح بسازند.

تصویر بندانگشتی

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در نشست خبری در باره روز دوم "نشست عالمان دین" می‌گوید که شرکت کننده‌گان با رهبر امارت اسلامی بیعت شان را تجدید کردند و پیام ملا هبت الله آخندزاده تمرکز بر عملی شدن شریعت اسلامی است: «همه‌گی بدون این که چیزی در میان باشد بیعت خود را تجدید کردند و اعلام بیعت کردند که با تمام خواست‌ها هم در کریهه (جنگ سخت) و هم در خوشی و همچنین در سختی با عالیقدر امیرالمومنین بیعت خود را تجدید کردند.»

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که کابل معیارهای به رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است و از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نخواهد شد بلال کریمی می‌گوید: «به تمامی کشورهای جهان اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی ضرر و تهدیدی متوجه نیست و نه به کسی اجازه می‌دهد، چیزی است که جهانیان و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی حساب سرش کرده می‌تواند.»

از سویی هم، امروز سی کمیته در نشست علما ایجاد شد تا عالمان دین در این کمیته‌ها دیدگاه‌های شان را مطرح بسازند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی  امارت اسلامی در این نشست گفت: «امروز سی کمیته نظریات خود را با هم یکجا می‌کنند و فردا آن را پیشنهاد می‌کنند.»

قاری یوسف احمدی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تقریبا سی گروه که در هر گروه بیست بیست نفر استند جور شدند و فردا معلومات می‌دهند.»

فردا آخرین روز نشست علما است و در این نشست بیش از سه هزار نفر از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره