Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خودداری رینا امیری از شرکت در گفت‌وگوها با طالبان

نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و بانوان برای افغانستان به نشانه اعتراض در برابر آن‌چه که از سوی او رعایت نشدن حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان می‌گوید، در گفت‌وگوها میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی در دوحه شرکت نکرده است.

همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده، در خبرنامه‌یی می گوید که رعایت حقوق بشری مردم افغانستان و عادی سازی روابط با ایالات متحده امریکا پیوند مستقیم دارد.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که از شرکت در نشست میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه خودداری کرده است.

بانو امیری می‌گوید تا هنگامی که در باره رعایت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق بانوان گام‌های مشخصی برداشته نشده اند در دیدارها با نماینده‌گان طالبان شرکت نخواهد کرد.

بانو امیری گفته است: «زمانی آماده تعامل و دیدار با سران طالبان هستم که آنان گام مثبتی را برای رعایت حقوق بشری افغانها از جمله حقوق زنان بردارند.»

در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامه‌یی بر بازگشایی مکتب‌های دختران تاکید می‌ورزد.

در این خبرنامه آمده است که هیأت امریکایی در دیدار با طالبان در دوحه در باره آموزش و پرورش، پیکار با هراس‌افگنی، پیکار با مواد مخدر و مسایل حقوق بشری گفت‌وگو کرده اند.

در بخشی از اعلامیه آمده است: «گسترش محدودیت‌ها بر بانوان و دختران افغان از سوی طالبان، تمرکز اصلی مقام‌های امریکایی بوده است. ایالات متحده از خواسته‌های مردم افغانستان برای بازگشایی مکتب‌های دختران و رفتن زنان به کار که بتوانند در رشد اقتصادی کشور کمک کنند و آزادانه سفر کنند و دیدگاه‌های شان را همگانی بسازند.»

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، برای افغانستان گفته است که رعایت مسایل حقوق بشری در افغانستان تنها راهی است که می تواند روابط میان کابل و واشنگتن را عادی بسازد.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «مشکل اساسی افغانستان یا طالبان با امریکایی‌ها است و بعدا می‌توانیم درجه بندی بکنیم بعضی کشورهای اروپایی، و روسیه و چین و این نشست‌ها در صورتی می‌تواند کمک بکند که طالبان یک طرح و یک برنامه ملی داشته باشند.»

غلام سخی احسانی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «اگر بخواهد حاکمیت موجود عضو جامعه جهانی باشد، در دنیا در قبال رفتارشان مسوول باشند، بایست شرایط را فراهم بکنند و یک حکومت فراگیر و زمینه همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را در جامعه فراهم بسازند.»

معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که افغانستان به جهان اطمینان می‌دهد که از خاکش در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «امیرخان متقی با اشاره به توافق‌نامه دوحه، گفته است که حکومت نو بر تعهدات داده شده، ایستاد است و به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود تا از خاک افغانستان به ضرر همسایه‌ها و کشورهای دیگر جهان استفاده کند.»

پیش ازاین، وزارت خارجه کشورگفته بود که امیرخان متقی در دیدار با توماس وست، از واشنگتن خواسته است تا به بجای کارگیری از گزینه فشار، راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرد.

خودداری رینا امیری از شرکت در گفت‌وگوها با طالبان

معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که افغانستان به جهان اطمینان می‌دهد که از خاکش در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

Thumbnail

نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و بانوان برای افغانستان به نشانه اعتراض در برابر آن‌چه که از سوی او رعایت نشدن حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان می‌گوید، در گفت‌وگوها میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی در دوحه شرکت نکرده است.

همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده، در خبرنامه‌یی می گوید که رعایت حقوق بشری مردم افغانستان و عادی سازی روابط با ایالات متحده امریکا پیوند مستقیم دارد.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که از شرکت در نشست میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه خودداری کرده است.

بانو امیری می‌گوید تا هنگامی که در باره رعایت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق بانوان گام‌های مشخصی برداشته نشده اند در دیدارها با نماینده‌گان طالبان شرکت نخواهد کرد.

بانو امیری گفته است: «زمانی آماده تعامل و دیدار با سران طالبان هستم که آنان گام مثبتی را برای رعایت حقوق بشری افغانها از جمله حقوق زنان بردارند.»

در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامه‌یی بر بازگشایی مکتب‌های دختران تاکید می‌ورزد.

در این خبرنامه آمده است که هیأت امریکایی در دیدار با طالبان در دوحه در باره آموزش و پرورش، پیکار با هراس‌افگنی، پیکار با مواد مخدر و مسایل حقوق بشری گفت‌وگو کرده اند.

در بخشی از اعلامیه آمده است: «گسترش محدودیت‌ها بر بانوان و دختران افغان از سوی طالبان، تمرکز اصلی مقام‌های امریکایی بوده است. ایالات متحده از خواسته‌های مردم افغانستان برای بازگشایی مکتب‌های دختران و رفتن زنان به کار که بتوانند در رشد اقتصادی کشور کمک کنند و آزادانه سفر کنند و دیدگاه‌های شان را همگانی بسازند.»

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، برای افغانستان گفته است که رعایت مسایل حقوق بشری در افغانستان تنها راهی است که می تواند روابط میان کابل و واشنگتن را عادی بسازد.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «مشکل اساسی افغانستان یا طالبان با امریکایی‌ها است و بعدا می‌توانیم درجه بندی بکنیم بعضی کشورهای اروپایی، و روسیه و چین و این نشست‌ها در صورتی می‌تواند کمک بکند که طالبان یک طرح و یک برنامه ملی داشته باشند.»

غلام سخی احسانی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «اگر بخواهد حاکمیت موجود عضو جامعه جهانی باشد، در دنیا در قبال رفتارشان مسوول باشند، بایست شرایط را فراهم بکنند و یک حکومت فراگیر و زمینه همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را در جامعه فراهم بسازند.»

معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که افغانستان به جهان اطمینان می‌دهد که از خاکش در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «امیرخان متقی با اشاره به توافق‌نامه دوحه، گفته است که حکومت نو بر تعهدات داده شده، ایستاد است و به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود تا از خاک افغانستان به ضرر همسایه‌ها و کشورهای دیگر جهان استفاده کند.»

پیش ازاین، وزارت خارجه کشورگفته بود که امیرخان متقی در دیدار با توماس وست، از واشنگتن خواسته است تا به بجای کارگیری از گزینه فشار، راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره