Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه پایان یافت

نشست سه روزه عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه یازده ماده‌‌یی پایان یافت.

عالمان دین در این قطع‌نامه از کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواسته اند که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و تحریم‌ها بر افغانستان را از میان بردارند.

شرکت کننده گان در این قطع‌نامه یازده ماده‌یی خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شده اند و در قطع‌نامه آمده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نشود.

در بخشی از قطع‌نامه که از سوی مجیب الرحمن انصاری خوانده می‌شد، آمده است: «بالای کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی به ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی صدا می‌کنیم که امارت اسلامی را منحیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند.»

در همین حال، در ماده سوم این قطع‌نامه، امارت اسلامی نظام مردمی گفته شده است.

در بخش دیگر آمده است: «بالای امارت اسلامی صدا می‌کنیم که در راستای عدالت، تعلیم دینی و عصری، صحت، زراعت، صنعت، حقوق اقلیت‌ها، اطفال، زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه، رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت مقدس اسلامی توجه نماید.»

از سویی هم، در این قطع‌نامه مخالفت با نظام و منافع ملی ناروا خوانده شده است.

قطع‌نامه می‌گوید: «بیعت خویش را با رهبر امارت اسلامی، هبت‌الله آخندزاده تجدید و از وی قاطعانه حمایت می‌کنیم.»

در ماده‌های اخیر این قطع‌نامه از امارت اسلامی خواست شده است که برای از میان برداشتن فقر و بیکاری گام‌های جدی بردارد و مخالفان نظام به کشور برگردند.

در قطع‌نامه همچنان آمده است: «مخالفت مسلحانه در برابر این نظام بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود.»

در این میان رییس الوزرا در روز پایانی این نشست از جامعه جهانی انتقاد می‌کند.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا در پایان نشست، گفت: «مردم افغانستان خواهان رعایت حجاب و حکومت اسلامی استند، شمار معدودی با حجاب مخالف استند.»

هرچند در این نشست به گونه مشخص در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور اشاره نشد، اما در قطع‌نامه بر آموزش دینی و عصری، حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودکان و زنان تاکید شده است.

به گفته امارت اسلامی در نشست عالمان دین، بیش از چهار و نیم هزار نفر شرکت داشتند و شرکت کننده‌گان از امارت اسلامی خواسته اند که مشوره‌های شان را عملی نماید.

نشست عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه پایان یافت

عالمان دین در این قطع‌نامه از کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواسته اند که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و تحریم‌ها بر افغانستان را از میان بردارند.

تصویر بندانگشتی

نشست سه روزه عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه یازده ماده‌‌یی پایان یافت.

عالمان دین در این قطع‌نامه از کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواسته اند که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و تحریم‌ها بر افغانستان را از میان بردارند.

شرکت کننده گان در این قطع‌نامه یازده ماده‌یی خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شده اند و در قطع‌نامه آمده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نشود.

در بخشی از قطع‌نامه که از سوی مجیب الرحمن انصاری خوانده می‌شد، آمده است: «بالای کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی به ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی صدا می‌کنیم که امارت اسلامی را منحیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند.»

در همین حال، در ماده سوم این قطع‌نامه، امارت اسلامی نظام مردمی گفته شده است.

در بخش دیگر آمده است: «بالای امارت اسلامی صدا می‌کنیم که در راستای عدالت، تعلیم دینی و عصری، صحت، زراعت، صنعت، حقوق اقلیت‌ها، اطفال، زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه، رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت مقدس اسلامی توجه نماید.»

از سویی هم، در این قطع‌نامه مخالفت با نظام و منافع ملی ناروا خوانده شده است.

قطع‌نامه می‌گوید: «بیعت خویش را با رهبر امارت اسلامی، هبت‌الله آخندزاده تجدید و از وی قاطعانه حمایت می‌کنیم.»

در ماده‌های اخیر این قطع‌نامه از امارت اسلامی خواست شده است که برای از میان برداشتن فقر و بیکاری گام‌های جدی بردارد و مخالفان نظام به کشور برگردند.

در قطع‌نامه همچنان آمده است: «مخالفت مسلحانه در برابر این نظام بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود.»

در این میان رییس الوزرا در روز پایانی این نشست از جامعه جهانی انتقاد می‌کند.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا در پایان نشست، گفت: «مردم افغانستان خواهان رعایت حجاب و حکومت اسلامی استند، شمار معدودی با حجاب مخالف استند.»

هرچند در این نشست به گونه مشخص در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور اشاره نشد، اما در قطع‌نامه بر آموزش دینی و عصری، حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودکان و زنان تاکید شده است.

به گفته امارت اسلامی در نشست عالمان دین، بیش از چهار و نیم هزار نفر شرکت داشتند و شرکت کننده‌گان از امارت اسلامی خواسته اند که مشوره‌های شان را عملی نماید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره