Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: طالبان دست‌آوردهای بیست ساله زنان را نابود کرده اند

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حکومت سرپرست باید زمان بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان مشخص بسازد و به محدودیت‌ها در برابر زنان پایان داده شود.

خانم باشله این سخنان را روز گذشته (جمعه، ۱۰ سرطان) در یک نشست اضطراری که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره افغانستان برگزار شده بود، ابراز کرد.

این کمیشنر سازمان ملل افزوده است که بیش از یک میلیون دختر پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی از رفتن به مکتب بازمانده اند.

میشل باشله گفته است: «در ماه مارچ امسال در جریان سفرم با مسوولان طالب دیدار داشتم، آنان گفتند که به تعهدات حقوق بشری خود، تا آنجا که با قوانین شریعت اسلامی سازگار است، احترام خواهند گذاشت. با وجود این اطمینان‌ها، ما شاهد حذف تدریجی زنان و دختران از جامعه و نقض سیتماتیک حقوق آنها هستیم.»

همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به این باور است که امارت اسلامی دست‌آورد‌های بیست ساله زنان افغانستان را از بین برده است، او می‌گوید که امارت اسلامی محدودیت‌هایی را در سفر، لباس و شغل برای زنان در افغانستان ایجاد کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست، گفت: «قصد طالبان صرف وضع تبعیض جنستی مطلق نیست بلکه هدف شان این است که زنان را در جامعه نامرئی سازند به طور مثال مردان در گردهمایی بزرگ در کابل از زنان نمایندگی می‌کنند. آنها به طور گسترده به زندگی زنان ضربه می‌زنند و بر خودمختاری، آزادی و وقار زنان و دختران حمله می‎کنند.»

شماری از زنان افغان که به نماینده‌گی از افغانستان در این نشست سخنرانی کردند، از جامعه جهانی خواستند تا تلاش کنند که امارت اسلامی را به پذیرفتن حقوق بانوان و دختران وادار بسازند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «زنان در افغانستان نمی‌توانند بدون محرم شرعی از خانه‌های شان بیرون شوند. حق تعلیم و کار از زنان و دختران گرفته شده است. شما منحیث اعضای این شورا اگر با همچو محدودیت‌ها روبه‌رو شوید، عکس العمل تان چه خواهد بود؟ من از یوناما می‌خواهم که وضعیت حقوق بشری را بررسی و گزارش آنرا همه‌گانی سازد.»

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین، گفته است: «طالبان به وعده‌های شان هرگز عمل نمی‌کنند، آنان به شکل دوامدار حقوق زنان را نقض می‌کنند. زنان و دختران به گونه سیستماتیک از صحنه اخراج می‌شوند، به شمول سلب حق آموزش و کار آنان، مدافعان حقوق زنان به شکل مرموز شکنجه و از خانه‌ها و دفاتر شان ناپدید می‌گردند. آنان تهدید و حتی ترور می‌شوند.»

امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پابند استند.

ریچارد بنت: طالبان دست‌آوردهای بیست ساله زنان را نابود کرده اند

امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پابند استند.

تصویر بندانگشتی

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که حکومت سرپرست باید زمان بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان مشخص بسازد و به محدودیت‌ها در برابر زنان پایان داده شود.

خانم باشله این سخنان را روز گذشته (جمعه، ۱۰ سرطان) در یک نشست اضطراری که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره افغانستان برگزار شده بود، ابراز کرد.

این کمیشنر سازمان ملل افزوده است که بیش از یک میلیون دختر پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی از رفتن به مکتب بازمانده اند.

میشل باشله گفته است: «در ماه مارچ امسال در جریان سفرم با مسوولان طالب دیدار داشتم، آنان گفتند که به تعهدات حقوق بشری خود، تا آنجا که با قوانین شریعت اسلامی سازگار است، احترام خواهند گذاشت. با وجود این اطمینان‌ها، ما شاهد حذف تدریجی زنان و دختران از جامعه و نقض سیتماتیک حقوق آنها هستیم.»

همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به این باور است که امارت اسلامی دست‌آورد‌های بیست ساله زنان افغانستان را از بین برده است، او می‌گوید که امارت اسلامی محدودیت‌هایی را در سفر، لباس و شغل برای زنان در افغانستان ایجاد کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست، گفت: «قصد طالبان صرف وضع تبعیض جنستی مطلق نیست بلکه هدف شان این است که زنان را در جامعه نامرئی سازند به طور مثال مردان در گردهمایی بزرگ در کابل از زنان نمایندگی می‌کنند. آنها به طور گسترده به زندگی زنان ضربه می‌زنند و بر خودمختاری، آزادی و وقار زنان و دختران حمله می‎کنند.»

شماری از زنان افغان که به نماینده‌گی از افغانستان در این نشست سخنرانی کردند، از جامعه جهانی خواستند تا تلاش کنند که امارت اسلامی را به پذیرفتن حقوق بانوان و دختران وادار بسازند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «زنان در افغانستان نمی‌توانند بدون محرم شرعی از خانه‌های شان بیرون شوند. حق تعلیم و کار از زنان و دختران گرفته شده است. شما منحیث اعضای این شورا اگر با همچو محدودیت‌ها روبه‌رو شوید، عکس العمل تان چه خواهد بود؟ من از یوناما می‌خواهم که وضعیت حقوق بشری را بررسی و گزارش آنرا همه‌گانی سازد.»

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین، گفته است: «طالبان به وعده‌های شان هرگز عمل نمی‌کنند، آنان به شکل دوامدار حقوق زنان را نقض می‌کنند. زنان و دختران به گونه سیستماتیک از صحنه اخراج می‌شوند، به شمول سلب حق آموزش و کار آنان، مدافعان حقوق زنان به شکل مرموز شکنجه و از خانه‌ها و دفاتر شان ناپدید می‌گردند. آنان تهدید و حتی ترور می‌شوند.»

امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پابند استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره